Doorgaan naar hoofdinhoud
Begin van hoofdinhoud

Algemene reserveringsvoorwaarden - Expedia.be

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BOEKINGEN


Informatie verstrekt in overeenstemming met artikel VI..45§1 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht

 1. Deze algemene voorwaarden voor boekingen zijn van toepassing op de aanbiedingen en de diensten van Travelscape, LLC 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, Nevada 89144-7044 en die actief is onder de naam "Expedia ". Wanneer u een bestelling plaatst via de website www.expedia.be, handelt Travelscape, LLC slechts als bemiddelaar tussen u en de verschillende Dienstverleners.
 2. Slechts per uitzondering, voor pakketreizen geresveerd via de Website, wordt Travelscape, LLC beschouwd als reisorganisator, voor zover verplicht door de Belgische wet van 16 februari 1994 op de reisovereenkomsten.
 3. De website wordt gehost door de vennootschap Expedia, Inc. met maatschappelijke zetel te 333 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 USA.
 4. Voordat de reservering wordt gemaakt vindt u onder andere de volgende informatie op de pagina's om uw reservering te maken:
  1. De belangrijkste kenmerken van de bestelde diensten (bv. hotelnaam, aankomst- en vertrekdata, kamertype, enz.).
  2. De totale prijs met inbegrip van de kosten (tenzij deze niet kunnen worden berekend, in welk geval dit zal worden vermeld);
 5. Afhankelijk van het type van de boeking is het mogelijk dat een boeking van een bedrag uitgevoerd wordt op uw kredietkaart als onderpand, of dat betaling van het bedrag van de boeking zal worden gevraagd bij de boeking. Desgevallend wordt dit aangegeven tijdens het boekingsproces.
 6. Overeenkomstig artikel VI.53 van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht beschikt u niet over een herroepingsrecht.
 7. Om de klantendienst van Expedia te contacteren kunt u bellen naar 02 200 63 71 of stuur een e-mail naar klantenservice@support.expedia.be  
 8. In geval van klachten moeten deze worden gericht aan de Dienstverlener, waarvan het adres vermeld wordt tijdens het boekingsproces. Wanneer Travelscape, LLC handelt als reisorganisator optreedt, kunt u uw klachten ook sturen naar klantenservice@support.expedia.be of het volgende nummer bellen 02 200 63 71

De Diensten van Expedia (zoals hieronder gedefinieerd) kunnen slechts gebruikt worden door Klanten die eerst kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en die deze voorwaarden zonder voorbehoud hebben aanvaard door het desbetreffende hokje aan te vinken. Als de Klant de Algemene Voorwaarden niet accepteert, is het technisch onmogelijk door te gaan met het boekingsproces. Klanten dienen de verplichtingen in deze voorwaarden na te komen. De overeenkomst tussen Klanten en Expedia treedt in werking zodra Expedia per e-mail een schriftelijke bevestiging van een boeking stuurt.

Klanten moeten een kopie van deze Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken voor toekomstig gebruik bij het maken van een boeking.

Artikel 1. Definities en toepassingsgebied

1.1. Definities

De volgende definities hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud dezelfde betekenis.

'Klant' betekent een klant die een of meer van de op de Website aangeboden Diensten reserveert en/of boekt.

'Dienst op de plaats van bestemming' betekent het aanbieden van kaartjes voor evenementen of toeristische attracties op de reisbestemming, bijvoorbeeld een concert of een rondleiding.

'Expedia' betekent Travelscape, LLC 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, Nevada 89144-7044.

'Algemene Voorwaarden' betekent deze Algemene Voorwaarden voor boekingen die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

'Regels en beperkingen' betekent de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten van de Dienstverleners.

'Dienst' betekent een op de Website aangeboden dienst, zoals het boeken van vervoersdiensten, accommodatiediensten, autoverhuurdiensten, Diensten op de plaats van bestemming, verzekeringen en pakketreizen.

'Dienstverlener' betekent een leverancier van diensten, zoals een luchtvaartmaatschappij, hotel, touroperator (hierin begrepen Expedia Travel), autoverhuurbedrijf, verzekeraar of een verlener van Diensten op de plaats van bestemming.

Website' betekent de website www.expedia.be

1.2. Reikwijdte

Deze Algemene Voorwaarden voor boekingen zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van de Diensten door Expedia. Expedia exploiteert de Website die als een interface functioneert tussen de Klant en de diverse verleners van Diensten. Bijgevolg dient Expedia alleen als reisbemiddelingsagent zoals bedoeld in de Belgische wet van 16 februari inzake reisovereenkomsten te worden aanzien; per uitzondering, als pakketreizen aangeboden geboekt worden via de Website, wordt Expedia beschouwd als de reisorganisator, voor zover verplicht door de Belgische wet van 16 februari 1994.

Deze Algemene Voorwaarden & Bepalingen zijn niet van toepassing op aanbiedingen en diensten voor vakantiehuisjes die rechtstreeks worden aangeboden door een van de partners van Expedia via de volgende URL: http://vakantiehuizen.expedia.be/. Voor deze aanbiedingen en diensten gelden uitsluitend de Voorwaarden & Bepalingen van de partner, inclusief de financiële regelingen. De Voorwaarden & Bepalingen van de partner zijn beschikbaar via de volgende URL: https://vakantiehuizen.expedia.be/bemiddelingsvoorwaarden.

De Diensten die via de Website geboekt worden, zijn onderworpen aan de regels en beperkingen van de Dienstverlener die de Klant ter beschikking worden gesteld voordat het boekingsproces  een einde neemt en die de Klant ook aanvaardt op het moment dat hij daadwerkelijk boekt. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich vertrouwd te maken met de regels en beperkingen van de Dienstverlener. De Regels en beperkingen van de dienstverleners van luchttransport worden ter beschikking gesteld voordat het boekingsproces een einde neemt en de bijzondere voorwaarden van de leverancier in kwestie kunnen hier http://www.expedia.be/p/support/check-in geraadpleegd worden.

De Algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik door Expedia gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke kennisgeving, maar deze wijzigingen zijn niet van toepassing op boekingen die reeds door Expedia werden aanvaard names de betrokken Dienstverlener(s). het is derhalve essentieel dat de Klant een exemplaar van de Algemene voorwaarden leest, opslaat en/of afdrukt op het ogenblik waarop de boeking plaatsheeft, teneinde kennis te nemen van de bepalingen die van toepassing zijn.

Artikel 2. Boeken op de Website

2.1. Juridische bevoegdheid van de Klant

De Website helpt de Klant bij het vinden van reisproducten en bij het maken van de gewenste reserveringen, en bemiddelt bij de daarmee gemoeide transacties met de Dienstverleners. De Klant dient ten minste 18 jaar oud te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, gemachtigd te zijn of de vereiste toestemming te bezitten om te handelen voor of namens personen die betrokken zijn bij een boeking, en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de Website.

De Klant is aansprakelijk voor zijn/haar activiteiten op deze Website (financieel of anderszins), met inbegrip van mogelijk gebruik van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant garandeert dat de op de Website ingevulde informatie over hem/haar en - indien van toepassing - zijn/haar medereizigers accuraat is.

Enig gebruik van de Website dat frauduleus is of in strijd is met de onderhavige Algemene Voorwaarden vormt een reden om de Klant de door de Dienstverleners aangeboden Diensten of de andere functionaliteiten van de Website te weigeren.

2.2. Bevestiging en annulering

2.2.1 Bevestigen

De bevestiging van de boeking, die de essentiële elementen zoals de omschrijving van de bestelde Dienst(en) en de prijs omvat, wordt naar de Klant verzonden per e-mail. Indien de Klant binnen 24 uur na het plaatsen van de boeking geen bevestigings-e-mail heeft ontvangen dient hij/zij contact op te nemen met de afdeling klantenservice via klantenservice@support.expedia.be

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van Expedia en/of zijn Dienstverleners bewijs vormen voor wat betreft de boekingen van de Klant. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen een geldig bewijs, en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met de dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document.

2.2.2 Annuleren

De Klant beschikt niet over een automatisch annuleringsrecht, tenzij dit recht voorzien werd door de betrokken Leveranciers in hun Regels en beperkingen (die ter beschikking van de Klant worden gesteld voordat het boekingsproces een einde neemt).

Annuleringen zijn ofwel telefonisch op het nummer 02 200 63 71 of online mogelijk. Alle dergelijke verzoeken worden behandeld namens de betrokken Dienstverleners.

In het geval van een annulering of gedeeltelijke annulering van een boeking door de Klant kan de Klant worden verplicht een schadevergoeding te betalen ter dekking van de kosten van de reeds gemaakte arrangementen voor de reis. Daarnaast kunnen kosten worden opgelegd door de desbetreffende Dienstverleners. Als een annulering op meer dan één persoon betrekking heeft, worden alle van toepassing zijnde annuleringskosten aangerekend aan elke persoon op de boeking.

Kosten kunnen door een Leverancier in rekening gebracht worden in geval van annulering van de boeking – gelieve voor meer details kennis te nemen van de Regels en beperkingen ter beschikking gesteld tijdens het boekingsproces.

Indien de Klant zich niet aanbiedt bij het begin van de reis zal een terugbetaling slechts mogelijk zijn conform de Regels en beperkingen van de Leveranciers, zoals ter beschikking gesteld tijdens het boekingsproces.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren als de volledige betaling niet tijdig wordt ontvangen.

Als de Klant niet aanwezig is bij het vertrek van de reis is de Klant geen restitutie verschuldigd.

2.2.3 Wijziging

Als een Klant na het boeken de reis wil wijzigen voor wat betreft de datum van de reis, de bestemming, de plaats waar de reis aanvangt, de accommodatie of het vervoermiddel dan moet de Klant bellen naar 02 200 63 71 of kan hij dit online doen.

Kosten kunnen door de Leverancier in rekening gebracht worden in geval van een wijziging aan een boeking – gelieve voor meer details kennis te nemen van de Regels en beperkingen meegedeeld tijdens het boekingsproces. Om een boeking te veranderen zal Expedia normaal de initiële boeking moeten annuleren, wat de betaling met zich mee kan brengen van een boete en/of kosten opgelegd door de Leveranciers die tot de hele waarde van de geboekte reis kunnen gaan, in welk geval de Klanten de kost van een nieuwe boeking moeten betalen. Indien de wijziging meer dan één persoon op de boeking betreft, behoudt Expedia zich het recht voor om een standaard administratietoeslag in rekening te brengen voor elke persoon op de boeking. Om de boeking te wijzigen moet Expedia meestal de oorspronkelijke boeking annuleren, en dat kan vergoedingen en/of kosten, opgelegd door de Dienstverleners, met zich meebrengen die kunnen oplopen tot het volledige bedrag van de geboekte reis, en de Klanten moeten de kosten van een nieuwe boeking betalen.

2.2.4 Restituties

In het geval van een restitutie aan de Klant na de bovengenoemde aftrek worden de desbetreffende bedragen terugbetaald door de partij waaraan de oorspronkelijke betaling werd gedaan (zoals Travelscape, een Dienstverlener of een andere partij zoals de Klant kan terugvinden op zijn/haar creditcard of bankafschrift) op de betaalkaart die is gebruikt om de oorspronkelijke boeking te maken. Alle eventuele reserveringskosten komen niet in aanmerking voor restitutie. Klanten moeten er rekening mee houden dat de restitutie van geboekte vluchten tot 6 maanden in beslag kan nemen.

2.2.5 Tarieven onderworpen aan beperkingen

Tenzij de Klant anders heeft aangegeven, wordt ervan uitgegaan dat de Klant de minst dure Diensten wenst. Dergelijke Diensten (bijvoorbeeld "economy class") kunnen worden verleend zonder de mogelijkheid van wijziging of annulering. In dergelijke gevallen kunnen de Diensten niet worden verleend op een andere manier of op een ander(e) tijdstip of plek dan is overeengekomen.

2.3. Reisdocumenten

De reisdocumenten die worden verstrekt voor een via de Website bestelde Dienst worden geleverd op het door de Klant bij zijn/haar reservering verstrekte e-mailadres.

In het onwaarschijnlijke geval dat fysieke reisdocumenten vereist zijn worden die verzonden naar het door de Klant bij zijn/haar reservering opgegeven adres. Reisdocumenten kunnen uitsluitend naar adressen in België worden verzonden en worden niet geleverd aan adressen in andere landen. Expedia behoudt zich het recht voor een vergoeding in rekening te brengen die niet voor restitutie in aanmerking komt en die wordt vermeld op het moment van boeken om de reisdocumenten per koerier naar de Klanten te sturen.

De levertijden die bij het boeken worden vermeld, zijn gemiddelde tijden voor de verwerking en levering aan bestemmingen in België.

 

Indien de levering van reisdocumenten onmogelijk is wegens een fout gemaakt door de Klant toen hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens invulde dan zijn noc h de Dienstverlener noch Expedia aansprakelijk.

2.4 Betaling aan diverse partijen

De Klant kan afhankelijk van de geboekte Diensten van meer dan één partij voor een boeking een rekening krijgen, bijvoorbeeld van Travelscape, een Dienstverlener of andere dergelijke partij die op de creditcard of het bankafschrift van de Klant kan voorkomen. Maar het totale in rekening gebrachte bedrag mag niet meer bedragen dan de totale prijs van de Diensten.

2.5 Geldigheid van prijzen

Tenzij anders vermeld in speciale aanbiedingen, kunnen de prijzen vermeld op de Website, die voorzien worden door onze reispartners, te allen tijde gewijzigd worden.

2.6 Afwezigheid van een herroepingsrecht

De Klant heeft geen herroepingsrecht voor boekingen met betrekking tot transportdiensten, accommodatie en recreatieve Diensten.

Artikel 3. Specifieke Diensten

Expedia exploiteert de Website die fungeert als een interface tussen de Klant en de Dienstverleners met betrekking tot het aanbieden en leveren van alle Diensten. In dat kader, zoals reeds bepaald in artikel 1.2. van deze Algemene voorwaarden, handelt Expedia dus enkel als reisbemiddelaar in de zin van de Belgische wet van 16 februari 1994 inzake reisovereenkomsten.

Het doel van het onderhavige artikel is gegevens te verstrekken over de Diensten van de Dienstverleners ter informatie van de Klant. Deze gegevens zijn niet exhaustief en vormen geen vervanging van de Regels en beperkingen van de Dienstverlener, die kunnen verschillen van Dienstverlener tot Dienstverlener en ter beschikking gesteld worden voordat het boekingsproces een einde neemt. In het geval van een geschil of tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Regels en beperkingen prevaleren de Regels en beperkingen.

Behalve in het geval van juridische vereisten die het tegendeel voorschrijven kunnen deze gegevens niet leiden tot enige binding of aansprakelijkheid van de kant van Expedia.

3.1. Luchtvervoersdiensten

Luchtvervoersdiensten kunnen afzonderlijk of als onderdeel van een vakantiepakket worden aangeboden en zijn onderworpen aan de Regels en beperkingen (met inbegrip van de vervoersvoorwaarden, tariefregels en -beperkingen) van de Dienstverlener. De Regels en beperkingen kunnen beperkingen en/of kosten inhouden voor annuleringen en wijzigingen.

De Regels en beperkingen van de Leverancier worden ter beschikking gesteld voordat het boekingsproces een einde neemt en kunnen hier  http://www.expedia.be/p/support/check-in geraadpleegd worden.

Zelfs als Expedia betaling van de Klant ontvangt voor een boeking van luchtvervoersdiensten handelt Expedia als agent van de Leverancier van de luchtvervoersdiensten in kwestie. Dat betekent dat de overeenkomst van de Klant voor de luchtvervoersdiensten gesloten wordt tussen de Klant en de Leverancier van de luchtvervoersdiensten in kwestie. De Regels en beperkingen van de leveranciers van luchtvervoersdiensten kunnen hier  http://www.expedia.be/p/support/check-in geraadpleegd worden.

De prijzen en kosten voor bepaalde low-cost vluchten vanuit het buitenland (buiten België) kunnen in andere valuta zijn (bv. GBP), waarvoor we een raming in Euro zullen geven. Het eigenlijke bedrag dat door de low-cost maatschappij aangerekend wordt kan hiervan licht afwijken ten gevolge van een verschil in wisselkoersen toegepast door de verschillende kaartverstrekkers. Bovendien kan in uw afrekening een transactiekost voor vreemde valuta begrepen zijn, die door uw kaartverstrekker aangerekend wordt om de transactie uit te voeren. Expedia is niet verantwoordelijk voor deze kosten en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor kosten verbonden aan verschillende wisselkoersen en kosten van kaartverstrekkers.

3.1.1. Algemene voorwaarden luchtvervoer

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant te voldoen aan de instructies van de luchtvaartmaatschappijen en/of touroperators, in het bijzonder met betrekking tot inchecktijden. Geadviseerd wordt voor het inchecken tenminste drie uur van tevoren aanwezig te zijn voor het vertrek van internationale vluchten, en tenminste twee uur voor het vertrek van binnenlandse vluchten. De Klant wordt gewezen op de noodzaak voldoende tijd in acht te nemen, en rekening te houden met mogelijke vertragingen van reizen met een aansluitende vlucht, in het bijzonder wanneer dit gepaard gaat met vervoer naar een andere luchthaven.

Expedia raadt Klanten ten zeerste aan om vroeg in te checken als ze een bepaalde stoel willen.

In het bijzonder bevestigt de Klant dat hij het volgende heeft begrepen en daarmee akkoord gaat :

Expedia heeft niet de mogelijkheid om de verdeling van de stoelen te controleren, zelfs niet als die vooraf bij de luchtvaartmaatschappij zijn geboekt, en kan geen enkele garantie geven dat de gewenste zitplaatsen bij vertrek beschikbaar zijn. Expedia heeft niet de mogelijkheid om de duur van de vlucht geleverd door de Leverancier van luchtvervoer te controleren, die enkel ten indicatieve titel worden meegedeeld en dus gewijzigd kunnen worden en bevestigd moeten worden.

Het komt de Klant toe zijn retourvlucht te bevestigen conform de vereisten van de Leverancier van het luchtvervoer.

Indien de Klant een heen-en-terugreis boekt en geen gebruik maakt van de heenvlucht, zal de luchtvaartmaatschappij de retourvlucht annuleren, zonder mogelijkheid van terugbetaling. Dit geldt ook als de Klant de retourvlucht niet neemt, en als de Klant helemaal geen gebruik maakt van het ticket. Vluchttickets moeten worden gebruikt in de juiste volgorde.

In het geval van speciale vluchten of chartervluchten worden de naam van de luchtvaartmaatschappij, de vluchttijden, het type vliegtuig, de reisroute en mogelijke tussenstops slechts genoemd als indicatie voor de heen- en retourvluchten van de reis. Deze types vliegtuigen en vluchtnummers kunnen worden gewijzigd zelfs na bevestiging.

Sommige luchtvaartmaatschappijen kunnen extra kosten in rekening brengen voor maaltijden, bagage, voorkeurszitplaatsen etc. Expedia is niet verantwoordelijk voor deze kosten en alle gegevens daaromtrent op de Website worden uitsluitend meegedeeld ter informatie, en kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de luchtvaartmaatschappijen.

De Klanten dienen zich te conformeren aan de Regels en beperkingen van de Leverancier met betrekking tot het vervoer van zwangere vrouwen.

Klanten moeten zich conformeren aan de Regels en beperkingen van de Leverancier betreffende het vervoer van kinderen ; er wordt in het bijzonder in herinnering gebracht  dat kinderen die op de retourdatum ouder zijn dan 2 jaar een retourticket dienen te hebben tegen kindertarief. Kosten die worden gemaakt als gevolg van het niet naleven door de Klant van deze regel komen niet in aanmerking voor restitutie. Kinderen jonger dan 2 jaar krijgen geen eigen stoel toegewezen in het vliegtuig, tenzij voor dat kind een stoel tegen kindertarief is geboekt. Kinderen van minder dan 14 jaar kunnen niet reizen zonder vergezeld te zijn conform de Regels en beperkingen van de Leverancier van de vervoersdiensten.

De Regels en beperkingen van de Leveranciers van luchtvervoersdiensten zjin beschikbaar voordat een boeking gemaakt wordt en kunnen hier geraadpleegd worden http://www.expedia.be/p/support/check-in.  Gelieve voor meer informatie over de voorbereiding van een vlucht de online Adviezen aan het cliënteel van Expedia te lezen, die hier beschikbaar zijn http://support.expedia.be/

3.1.2 Gecombineerde tickets enkele reis

Expedia kan Klanten de mogelijkheid bieden om in plaats van een retourticket een combinatie van twee tickets enkele reis te boeken. Twee tickets enkele reis kunnen een grotere keuze aan vluchten bieden die vaak goedkoper zijn, en kunnen worden gecombineerd op dezelfde luchtvaartmaatschappij of bij verschillende luchtvaartmaatschappijen.

In tegenstelling tot retourtickets is elk ticket enkele reis onderworpen aan eigen regels, beperkingen en kosten.. Als een van deze vluchten wordt gewijzigd door de luchtvaartmaatschappij (bijvoorbeeld annulering of een wijziging van vluchtschema) waardoor de Klant de andere vlucht moet wijzigen dan is de Klant aansprakelijk voor eventuele kosten voor het wijzigen van die andere vlucht.

3.1.3. Administratieve en/of gezondheidsvoorschriften

Reizen in het buitenland: de Klant moet ervoor zorgen dat hij voldoet aan de wettelijke vereisten voor de toegang van buitenlanders in de landen waar hij naartoe gaat, dat zijn reisdocumenten zoals paspoorten en visa (transit, zaken, toerisme, of andere) in orde zijn, en dat aan alle andere voorwaarden voor de toegang tot het buitenlandse territorium voldaan is. Expedia heeft niet in het bijzonder kennis van de eisen die gesteld worden voor de binnenkomst van vreemdelingen in de verschillende territoria, of van de vereiste reisdocumenten. De Klanten worden gevraagd om de verboden, waarschuwingen,  aankondigingen en adviezen die door de betrokken regeringen uitgebracht zijn te raadplegen voordat een reis naar een bestemming in het buitenland geboekt wordt.

Gezondheid: de inentingen die vereist zijn voor een reis kunnen veranderen en de Klanten dienen hun arts te raadplegen om up-to-date aanbevelingen te ontvangen voorafgaand aan hun vertrek. Het is hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle binnenkomstvereisten met betrekking tot gezondheid, om de benodigde vaccinaties te nemen, om alle aanbevolen medicatie te nemen en om alle medische adviezen in verband met hun reis op te volgen. Online medische adviezen kunnen gevonden worden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/Gezondheid_en_hygiene/) en de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?L=N&WPID=31&MIID=333). Voor een aanvullend medisch advies over hun reis worden Klanten geadviseerd om hun arts te raadplegen.

Insektenverdelging: Hoewel dit niet doorgaans het geval is, behouden de meeste landen zich het recht voor om insekten op vliegtuigen te verdelgen als zij een gevaar voor de volksgezondheid, de landbouw of de omgeving waarnemen. De Wereldgezondheidsorganisatie en de Organisatie van de internationale burgerluchtvaart hebben de volgende insektenverdelgingsprocedures goedgekeurd: (1) het besproeien van de kabine van het vliegtuig met een insecticide in een spuitbus terwijl de passagiers aan boord zijn, of (2) de inwendige oppervlakken van het vliegtuig behandelen met een insecticide met langdurig effect terwijl de passagiers niet aan boord zijn..

Voor alle vakanties aangeboden op de Website is een geldig paspoort voor tien jaar vereist. Indien u geen geldig Belgisch paspoort hebt, dient u na te gaan bij de bevoegde overheid of het geldig is om mee te reizen. De immigratiedienst van sommige landen bepaalt dat een paspoort geldig dient te zijn voor een minimumperiode - meestal 6 maanden - na binnenkomst van het desbetreffende land. Als het paspoort van een Klant minder dan een jaar geldig is, raden we de Klant aan om de eisen van het land van bestemming te controleren voor hij/zij definitieve reisplannen maakt. De naam op het paspoort moet overeenkomen met de naam op het ticket omdat anders de Klant mogelijk niet mag reizen en de verzekering mogelijk ongeldig is. Als na het boeken van een vakantie maar voordat de Klant gaat reizen een medereiziger van de Klant zijn/haar naam wijzigt - bijvoorbeeld als gevolg van trouwen - dan moet de Klant de klantenservice op de hoogte brengen door te bellen naar 02 200 63 71 Vrij 02 200 63 71 of te e-mailen naar klantenservice@support.expedia.be

Belgische burgers wordt aangeraden contact op te nemen met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken voor meer informatie over paspoortvereisten (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten/). Voor meer informatie m.b.t. visa kunnen Klanten contact opnemen met de ambassade van het land dat zij willen bezoeken.

Niet-Belgische burgers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ambassade of de paspoortdienst voor meer informatie en advies i.v.m. visa en paspoorten voor de landen die zij willen bezoeken (en voor de terugkeer naar België).

Let op: het verkrijgen van een visum kan vaak enige tijd in beslag nemen, en we raden Klanten dus aan om het ruim op tijd aan te vragen. De voorwaarden om een visum aan te vragen kunnen verschillen en u dient erover te waken over voldoene  geüpdatete informatie te beschikken alvorens uw reis te boeken en voor het vertrek. Expedia wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van weigering van boarding op een vlucht of binnenkomst in welk land dan ook ten gevolge van het feit dat de Klant niet over een paspoort, visum of andere reisdocumenten zou beschikken vereist door de luchtvaartmaatschappij of de overheden van een land, daarbij inbegrepen landen waar de Klant enkel in transit is. Dit omvat de tussenlandingen per vliegtuig, zelfs als de Klant dit vliegtuig of de luchthaven niet verlaat.

Hoewel het merendeel van de reizen, daarbij inbegrepen de reizen in het buitenland, zich zonder incident voordoen kan reizen naar welbepaalde bestemmingen een verhoogd risico met zich meebrengen. Expedia nodigt de Klanten uit om kennis te nemen van de verboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen uitgebracht door de FOD Buitenlandse Zaken voordat een reis naar het buitenland geboekt wordt. Informatie over de situatie in verschillende landen en het risiconiveau gekoppeld aan een reis in dat land kunnen gevonden worden op de website van de FOD Buitenlandse zaken, op de volgende adressen:

 1. In het Frans: http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/
 2. in het Nederlands: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/
HET VERLENEN VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT REIZEN IN EEN WELBEPAALD LAND IMPLICEERT GEENSZINS DAT EXPEDIA GARANDEERT DAT EEN REIS IN DAT LAND AANGERADEN ZOU WORDEN OF ZONDER RISICO ZOU ZIJN.

 

Alle reizigers die onder het Visa Waiver Program (VWP) de Verenigde Staten willen ingaan of willen doorreizen moeten toestemming vragen om te reizen met gebruikmaking van het Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). Zorg dat u voldoende tijd neemt om een ESTA aan te vragen. We raden u aan een dergelijke aanvraag ten minste 72 uur voor vertrek te doen. Voor meer informatie gaat u naar de website van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid: https://esta.cbp.dhs.gov.

Een aantal regeringen voert nieuwe voorschriften in die luchtvaartmaatschappijen verplichten persoonlijke gegevens te verstrekken over alle passagiers op hun vliegtuigen. De gegevens worden op de luchthaven verzameld wanneer een Klant incheckt of in sommige gevallen wanneer de Klant boekt. Daarom raden we de Klant aan extra tijd voor het inchecken uit te trekken.

3.1.4. Speciale tarieven

Er zijn vliegroutes die worden aangeboden tegen speciale tarieven die wel de beste prijs bieden maar niet noodzakelijkerwijs de meest directe route nemen. Voor sommige routes moet onderweg op een ander vliegtuig worden overgestapt. Een vlucht die als direct wordt beschreven is een vlucht waarvoor tijdens de reis niet hoeft te worden overgestapt op een ander vliegtuig maar er kunnen onderweg wel tussenstops zijn ingelast om te tanken of om passagiers in of uit te laten stappen. Details voor alle tussenstops krijgt u tijdens het boekingsproces en ze zijn zowel op de Website als in de e-mailbevestiging voor een Klant duidelijk aangegeven.

Veel luchtvaartmaatschappijen - maar niet alle - bieden speciale tarieven aan voor kinderen jonger dan 2 jaar en ouderen. Deze kortingen zijn afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de desbetreffende vlucht, de beschikbaarheid van stoelen en de leeftijd van de passagier.

Airmiles en vouchers van klantenprogramma's kunnen mogelijk niet worden gebruikt bij het boeken van vluchten via de Website.

Indien de Klant heeft geprofiteerd van een korting worden de overeenkomstige bijzondere tarieven in de prijstabel getoond voordat hij/zij de reservering bevestigt.

3.1.5. Aansprakelijkheid

De Klant wordt eraan herinnerd dat de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor overlijden, persoonlijke letsel en voor andere schade normaliter wordt beperkt door het nationale recht of door een internationaal verdrag voor luchtvervoer, of door de eigen bijzondere voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

3.1.6. Elektronisch ticket

Een elektronisch ticket is een ticket zonder fysieke vorm. Wanneer dit type ticket wordt gekocht, dient de Klant naar de incheckbalie van de betrokken luchtvaartmaatschappij te gaan en een geldig reisdocument te tonen (paspoort, visum, identiteitskaart etc.) teneinde zijn / haar instapkaart te verkrijgen. De Klant dient de tijdsmarges voor inchecken strikt na te leven.

3.1.7. Geen vervangende passagiers

Wanneer luchttransportdiensten geboekt worden als aparte Dienst, kunnen mogelijk geen vervangende passagiers voor vluchten ingediend worden.

3.1.8. Uitvoerende luchtvaartmaatschappijen

Klanten wordt erop gewezen dat de vluchten die zijn geboekt bij een luchtvaartmaatschappij in sommige gevallen kunnen worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij. U kunt de gegevens van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, indien afwijkend, vinden op de Website. De uitvoerende luchtvaartmaatschappij factureert de vlucht en wordt als de handelaar getoond op de creditcard of het bankafschrift van de Klant. De betaling kan ook in rekening worden gebracht door andere Dienstverleners voor de geboekte Diensten maar het totale bedrag dat in rekening is gebracht bedraagt echter nooit meer dan de totale prijs van de Diensten.

3.1.9. Verordening instapweigering

Als een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert of als de vlucht is vertraagd, geen eerder bevestigde plaats kan bieden, niet stopt op de stop-overplaats of de bestemming van een Klant of een Klant een aansluitende vlucht waarop de Klant een reservering heeft laat missen dan heeft de Klant recht op bepaalde vergoedingen van de luchtvaartmaatschappij.

3.1.10. Extra administratietoeslagen voor boekingen per telefoon

Extra niet-restitueerbare administratietoeslagen mogen worden berekend voor vluchten die zijn geboekt op individuele basis via het Expedia Klantenondersteuningscentrum. Klanten worden geïnformeerd over de administratietoeslagen door hun agent van het Klantenondersteuningscentrum tijdens hun telefoongesprek.

3.2. Accommodatiediensten

Accommodatie wordt afzonderlijk aangeboden of als onderdeel van een pakketreis. De Diensten vallen onder de Regels en beperkingen van de Dienstverleners die de accommodatie aanbieden. De Regels en beperkingen kunnen beperkingen op en/of kosten voor annulering en/of wijzigingen bevatten die door de Dienstverleners worden opgelegd.

U mag niet meer dan 8 kamers online boeken voor hetzelfde hotel / dezelfde verblijfsdata. Als we vaststellen dat u in totaal meer dan 8 kamers geboekt heeft via aparte reserveringen, kunnen we uw reserveringen annuleren, en kunnen we de Klant annuleringskosten aanrekenen, indien van toepassing. Als u een niet-terugbetaalbaar voorschot betaalde, zal de storting worden verbeurd. Indien u 9 kamers of meer wenst te boeken, dient u contact op te nemen met de personen bij Expedia die gespecialiseerd zijn in groepsreizen via de telefoon of door het online invullen van het groepsreizenformulier. Een van onze specialisten in groepsreizen zal uw aanvraag onderzoeken en contact met u opnemen om uw reservering te voltooien. U kunt gevraagd worden om een schriftelijke overeenkomst te ondertekenen en / of een niet-terugbetaalbaar voorschot te betalen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikelen 3.2.6. en 3.2.7., voor vooraf betaalde hotelboekingen en hotelboekingen tegen Expedia Unpublished Rate wordt bij reservering het volledige bedrag afgeschreven van de creditcard van de Klant. Voor andere hotelboekingen is een bankkaart of creditcard nodig om de reservering te maken terwijl de definitieve betaling direct tijdens uw verblijf wordt verrekend met het hotel. Raadpleeg de informatie die u ziet tijdens het reserveringsproces ter bevestiging van hoe en wanneer de betaling wordt verricht. Prijzen die op de Website worden getoond zijn niet inclusief bedragen voor extra's zoals snacks uit de minibar of telefoongesprekken.

Als een Klant niet komt opdagen voor de eerste nacht van de reservering, en wil inchecken voor de daaropvolgende nachten van de reservering dan moet de Klant de wijzigingen van de reservering bevestigen bij Expedia, niet later dan de oorspronkelijke datum van de check-in om te voorkomen dat de hele reservering wordt geannuleerd. Indien een Klant de boekingswijzigingen niet bevestigt kan de hele boeking geannuleerd worden en zal een terugbetaling aan de Klant pas mogelijk zijn binnen de grenzen voorzien in de Regels en beperkingen van de Leverancier in kwestie (deze Regels en beperkingen worden ter beschikking gesteld tijdens het boekingsproces).

Klanten die hun reservering niet annuleren of wijzigen vóór de beleidsperiode voor annulering die van toepassing is op het hotel en die per hotel kan verschillen (meestal 24 tot 72 uur) voorafgaand aan de dag van aankomst wordt de kosten in rekening gebracht zoals weergegeven in de Regels en beperkingen voor de hotelreservering. Klanten moeten er rekening mee houden dat sommige hotels geen wijzigingen of annuleringen van reserveringen toestaan nadat ze zijn gemaakt, en deze beperkingen vindt u terug in de Regels en beperkingen voor de hotelreserveringen.

3.2.1. Gebruik van kamers

De Klant wordt eraan herinnerd dat kamers in het algemeen pas beschikbaar zijn vanaf 14.00 uur en voor 12.00 uur dienen te worden verlaten, ongeacht de aankomst- of vertrektijd van het gebruikte vervoer.

Enkele kamers hebben over het algemeen een bed en een toeslag is vaak verschuldigd voor deze kamers. Tweepersoonskamers hebben meestal twee eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed.

3.2.2. Classificatie

De indicatie van het comfortniveau die in de beschrijvingen op de Website wordt toegekend aan hotels komt overeen met een classificatie op basis van lokale standaarden in het land van verblijf, wat derhalve kan afwijken van Belgische normen. Deze classificatie wordt slechts ter indicatie verstrekt. Klanten moeten zich realiseren dat normen tussen de hotels van dezelfde klasse in verschillende landen, en zelfs in hetzelfde land kunnen variëren. Het is belangrijk om de desbetreffende hotelbeschrijvingen zorgvuldig te lezen. Verblijf in alle hotels, ongeacht hun rating, is in standaardkamers, tenzij anders vermeld.

1 ster: Deze hotels zijn het goedkoopst. De accommodaties voldoen aan de minimale vereisten voor faciliteiten en zijn in het algemeen schoon en eenvoudig. Badkamerfaciliteiten zijn doorgaans gedeeld.

2 sterren: Eenvoudige accommodaties met een beetje meer aandacht voor stijl en sfeer, maar nog altijd voor een lage prijs. De faciliteiten en de service zijn beperkt. Een aantal gemeenschappelijke ruimtes, een winkel of bijvoorbeeld een café behoren mogelijk tot de voorzieningen.

3 sterren: Voor de reiziger die wat meer wil en gesteld is op service, kwaliteit, stijl en comfort. Ook aanbevolen voor gezinnen. Er is doorgaans een restaurant dat ten minste ontbijt serveert en soms ook lunch en/of diner. Mogelijk zijn er ook conferentiezalen en andere faciliteiten, zoals een zwembad of services voor zakenreizigers, beschikbaar.

4 sterren: Eersteklas accommodaties voor de veeleisende gast. Er is aandacht besteed aan luxe, gastvrijheid en service. Verwacht in deze betrouwbare hotels een restaurant van topkwaliteit en een schat aan voorzieningen. Eersteklas accommodatie voor zakenreizigers.

5 sterren: Topaccommodaties die voldoen aan de allerhoogste eisen. Deze hotels bieden alle mogelijke comfort, onberispelijke persoonlijke service en smaakvolle en elegante faciliteiten. De beste hotels ter wereld.

Het is mogelijk dat af en toe de boeking geannuleerd of gewijzigd wordt om technische redenen (bijvoorbeeld overboeking van het hotel ten gevolge van connectieproblemen met het hotel), om redenen van overmacht  (bijvoorbeeld sluiting van het hotel ten gevolge van een orkaan) of ten gevolge van acties van een derde partij (bijvoorbeeld bepaalde kamers zijn niet beschikbaar door een onderhoudsprobleem). Indien dit het geval zou zijn zal Expedia alle redelijke inspanningen leveren om de Klant daarover zo snel mogelijk te informeren en zal Expedia indien mogelijk een ander verblijf minstens in dezelfde categorie en met gelijksoortige service aanbieden. Indien dit aanbod niet aanvaard wordt door de Klant zal Expedia erop toezien dat alle kosten gestort voor de boeking van het hotel terugbetaald worden. Desgevallend, bijvoorbeeld als een technisch probleem zich voordeed bij Expedia dat de annulatie of wijziging van een boeking veroorzaakt heeft en onmiddellijk een verlies voor de Klant veroorzaakt, zal Expedia ook een redelijke vergoeding aan de Klant betalen.

3.2.3. Activiteiten

Het kan af en toe voorkomen dat bepaalde door de Dienstverleners aangeboden Diensten die worden beschreven op de Website worden geannuleerd als gevolg van weersomstandigheden, overmacht, verblijf buiten het seizoen of indien het aantal voor de activiteit vereiste deelnemers niet wordt gehaald.

Voor bezichtigingen wordt de volgorde van de verschillende toeristische attracties slechts als indicatie gegeven. Deze volgorde kan door de Dienstverleners worden aangepast.

3.2.4. Maaltijden

Indien maaltijden deel uitmaken van het vakantiearrangement hangt het aantal maaltijden af van het aantal overnachtingen. Vol pension is normaliter inclusief ontbijt, lunch en diner. Half pension is normaliter inclusief ontbijt en ofwel lunch of diner, afhankelijk van het arrangement. Vol pension en half pension beginnen met de maaltijd voorafgaand aan de eerste nacht en eindigen met het ontbijt (half pension) of de lunch (vol pension) na de laatste nacht. Als één of meer maaltijden niet kunnen worden genomen, wordt geen restitutie verleend.

De Klant wordt eraan herinnerd dat, tenzij dit anders is beschreven op de Website, dranken niet bij maaltijden zijn inbegrepen. Indien er geen veilig drinkwater voorhanden is, draagt de Klant zelf de kosten van het kopen van gebotteld water.

We raden ouders aan om speciale voeding voor hun baby mee te brengen aangezien dit ter plaatse niet altijd voorhanden is.

3.2.5. Belastingen

De lokale autoriteiten van bepaalde landen kunnen aanvullende belastingen opleggen (toeristenbelasting, etc.) die ter plaatse dienen te worden voldaan. Uitsluitend de Klant is aansprakelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

3.2.6. Expedia Unpublished Rate/Secret Saver hotels

Indien beschikbaar biedt Hotwire Inc., een onderneming van de Expedia groep, op de Website extra scherp geprijsde boekingsmogelijkheden voor hotels. Deze hotels met de zogenaamde Expedia Unpublished Rate of "Secret Saver" verschillen van andere hotels die op de Website worden aangeboden op een aantal belangrijke punten. De naam en het exacte adres van het hotel worden niet getoond totdat de betaling is verricht voor de boeking. Alle boekingen zijn definitief en kunnen niet gewijzigd, gerestitueerd, uitgewisseld, geannuleerd of overgedragen worden aan een andere partij. De creditcard van de Klant wordt zelfs voor het getoonde bedrag gedebiteerd als hij/zij de boeking niet gebruikt. Het kamertype wordt bepaald door het hotel op basis van het aantal gasten op moment van boeking. Alle reserveringen worden geboekt voor een verblijf in rookvrije kamers (indien beschikbaar). Toewijzingen van hotelkamers worden bepaald bij de check-in en upgrades zijn niet beschikbaar. Het maximum aantal Expedia Secret Saver-kamers dat in één keer kan worden geboekt is zes. Alle kamers van Expedia Unpublished Rate worden geboekt onder dezelfde naam en de gast onder wiens naam de reservering is gemaakt moet aanwezig zijn bij het inchecken. Expedia Unpublished Rate-hotels komen niet in aanmerking voor hotelbelonings- of clubprogramma's. Bij het inchecken moeten gasten een geldig identiteitsbewijs en een creditcard op hun naam overleggen (het bedrag van het beschikbaar krediet varieert per hotel). Debetkaarten worden mogelijks niet aanvaard.

3.2.7. Betaal nu online of betaal later in het hotel:

Voor de hotels kan de Klant de optie voorgelegd krijgen “betaal nu online” of “betaal later in het hotel”. Wanneer de Klant kiest voor de “betaal nu online” optie, zal Expedia het bedrag onmiddellijk op zijn kredietkaart aanrekenen in Euro. Wanneer de Klant “betaal later in het hotel” kiest, zal het hotel de kredietkaart van de Klant debiteren in de lokale munteenheid van het hotel in kwestie op het moment van het verblijf van de Klant. Gelieve op te merken dat sommige hotels een al dan niet terugbetaalbaar voorschot kunnen vereisen (zie de bijzondere voorwaarden van de Dienstverlener). De toepasselijke belastingsvoet en de buitenlandse wisselkoersen kunnen variëren in de tijd tussen de boeking en het verblijf. Expedia vouchers kunnen enkel gebruikt worden voor “betaal nu online” boekingen.

3.3. Autoverhuur

De autoverhuurdiensten worden afzonderlijk aangeboden of als onderdeel van een pakketreis. Deze Diensten vallen onder de Regels en Beperkingen van de respectievelijke

Dienstverlener(het autoverhuurbedrijf).

3.3.1. Betalingswijze

De Klant die de boeking verricht, moet een geldige creditcard op zijn/haar naam tonen wanneer hij/zij het voertuig ophaalt. Debetkaarten worden niet aanvaard, en de Klant moet zelf controleren welke creditcards worden geaccepteerd door de Dienstverlener.

De Dienstverlener kan gedurende de periode van de autohuur een autorisatieverzoek indienen bij de creditcardmaatschappij van de Klant bij wijze van borgsom aan de Dienstverlener. De Klant dient derhalve contact op te nemen met zijn/haar creditcardmaatschappij om er zeker van te zijn dat de bestedingslimiet van de kaart toereikend is voor dit doel. Sommige grotere wagentypes vereisen twee creditcards.

Als de Klant de in deze sectie 3.3.1. uiteengezette regels niet naleeft kan de Dienstverlener beslissen om het voertuig niet ter beschikking te stellen, maar wordt wel de volledige prijs in rekening gebracht.

3.3.2. Toeslagen

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor aftanken, extra bestuurderstoeslagen en een toeslag voor jonge bestuurders. De Klant onderkent dat in geen geval Expedia en/of Dienstverleners aansprakelijk zijn voor dergelijke extra kosten zoals hierboven beschreven of anderszins.

Er kan sprake zijn van een extra bedrag in geval van diefstal van of schade aan de huurauto. Dit varieert afhankelijk van de Dienstverlener en het land van verhuur. Aanschaf van een optionele aanvullende lokale (de zogenaamde super CDW of super TP), verwijdert/vermindert het eigen risico. De Klant onderkent dat in geen geval Expedia en/of Dienstverleners aansprakelijk zijn voor dergelijke extra kosten of een aanvullende dekking zoals hierboven beschreven of anderszins.

Benzine is meestal niet inbegrepen bij het huurtarief. Voor het huren van voertuigen in bepaalde landen, berekenen sommige Dienstverleners automatisch de kosten voor het vullen van de brandstoftank wanneer het voertuig wordt geretourneerd. Bovendien rekenen bepaalde Dienstverleners een toeslag als winterbanden worden gebruikt.

Tenzij anders is overeengekomen moet de Klant het voertuig terugbrengen naar het filiaal waar de auto werd opgehaald. Als de Klant hier niet aan voldoet, kunnen de Dienstverleners een aanvullende toeslag in rekening brengen.

Speciale uitrusting, zoals kinderstoeltjes, kan gevraagd worden en zal ter plekke rechtstreeks met de Dienstverlener worden afgerekend (indien beschikbaar).

3.3.3. Het ophalen/gebruik van het voertuig

De bestuurder moet meestal tussen 21 en 75 jaar oud zijn, maar dit kan per Dienstverlener en per land verschillen. De Klant moet dit bij de Leverancier controleren. Er kunnen ook extra kosten worden berekend als een bestuurder jonger is dan 25 jaar of ouder dan 70 jaar.

Alle bestuurders moeten een geldig rijbewijs op hun eigen naam voorleggen voor de categorie voertuigen die ze huren als ze de huurauto ophalen. Internationale verhuring kan andere vereisten betreffende het rijbewijs hebben. En internationaal rijbewijs is vereist indien het rijbewijs van de bestuurder niet in het Romeins alfabet is opgesteld. Bijkomende documenten, zoals een paspoort of tot twee bewijzen van naam en adres, kunnen eveneens vereist zijn. Klanten moeten de Regels en Beperkingen van de Dienstverlener die de autoverhuur aanbieden controleren op details van alle geldende criteria voor het boeken van een huurauto.

De Klant wordt eraan herinnerd dat sommige Dienstverleners niet toestaan dat het gehuurde voertuig wordt gebruikt buiten het land waarin het is gehuurd.

3.3.4. Annulatie van de boeking/ongebruikte huurdagen

Er wordt geen restitutie verleend voor boekingen die geannuleerd worden binnen de 6 uur voor het tijdstip van ophaling of voor dagen dat de huurauto niet wordt gebruikt.

3.4. Plaatselijke activiteiten

De plaatselijke activiteiten worden separaat of als onderdeel van een pakketreis aangeboden. Deze Diensten vallen onder de Regels en beperkingen van de Dienstverleners van deze plaatselijke activiteiten en wanneer zij als afzonderlijke Dienst worden geboekt, zijn deze Diensten zijn niet overdraagbaar, en komen ze niet voor restitutie of wijziging in aanmerking (tenzij geannuleerd door de Dienstverlener).

3.4.1. Activiteiten

Het kan af en toe voorkomen dat bepaalde door de Dienstverleners aangeboden Diensten die worden beschreven op de Website worden geannuleerd als gevolg van weersomstandigheden, overmacht, verblijf buiten het seizoen of indien het aantal voor de activiteit vereiste deelnemers niet wordt gehaald. In die omstandigheden verwijzen we de Klant naar de Regels en beperkingen van de desbetreffende Dienstverlener die van toepassing zijn op restitutie.

3.5. Pakketvakanties

Pakketreizen worden aangeboden door Dienstverleners en vallen onder de Regels en beperkingen van de leveranciers van deze reizen. Klanten moeten deze Regels en beperkingen lezen alvorens te boeken.

Een pakketreis is een reis, voor één prijs, met een verblijf langer dan 24 uur (of inclusief een overnachting) en waarbij ten minste twee van de volgende drie elementen worden aangeboden:

 • transport;
 • accommodatie;
 • een toeristische Dienst die geen deel uitmaakt van het vervoer of de accommodatie maar een aanzienlijk deel van de totale prijs uitmaakt.

3.5.1. Reserveringen

Aanvaarding door de Dienstverlener van reserveringen gemaakt door de Klant hangt af van de beschikbaarheid van de pakketreizen. Dienstverleners hoeven geen redenen te geven voor een weigering om een reservering te accepteren.

Aanvaarding door de Dienstverlener wordt geformaliseerd door het versturen van een reserveringsbevestiging, en wel per e-mail binnen tien dagen nadat een bestelling door de Klant is geplaatst. De Klant wordt geen bedrag in rekening gebracht tot de Dienstverlener(s) de beschikbaarheid van de Dienst heeft/hebben bevestigd.

3.5.2. Prijzen

De op de Website gepresenteerde reisbeschrijvingen specificeren voor elke reis de bij de prijs inbegrepen Diensten. Prijzen worden gegeven in EURO.

De Klant wordt gewezen op het feit dat de plaatselijke autoriteiten van bepaalde landen bepaalde aanvullende belastingen kunnen opleggen (toeristenbelasting etc.) die ter plaatse moeten worden voldaan. Uitsluitend de Klant is aansprakelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn de prijzen exclusief verzekering, luchtvaartdiensten, extra bagage, vervoer van de luchthaven naar de accommodatie, visum- en vaccinatiekosten en alle eventuele persoonlijke kosten (was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi etc.), alsmede exclusief excursies of gebruik van sportvoorzieningen, of meer in het algemeen alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten.

De op de Website getoonde prijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen gelden niet voor reeds geaccepteerde reserveringen, tenzij die meer dan 30 dagen vóór de beoogde vertrekdatum zijn gemaakt, om redenen die verband houden met fluctuaties in transportkosten, brandstofprijzen, heffingen, belastingen, vergoedingen zoals landingsrechten of inscheep/ontscheepkosten en wisselkoersen. De Dienstverlener absorbeert - belast de Klant niet voor - een verhoging van een equivalent tot 2% van de prijs van de totale reiskosten, met uitzondering van verzekeringspremies. De Klant wordt een kost aangerekend voor het bedrag dat daarboven gaat. Als dit betekent dat de Klant een verhoging van meer dan 10% van de prijs van de totale reiskosten moet betalen dan heeft de Klant de optie om een alternatieve vakantie te accepteren mits de Dienstverlener die kan bieden (als dat aanbod van gelijkwaardige of betere kwaliteit is, hoeft de Klant niet bij te betalen, maar is als het van mindere kwaliteit is, wordt het verschil in prijs gerestitueerd), of hij/zij kan annuleren en een volledige restitutie ontvangen. Als de prijs van de vakantie daalt met meer dan 2% van de kosten van de vakantie als gevolg van de bovengenoemde veranderingen dan ontvangt de Klant een restitutie.

Als Expedia en/of de Dienstverlener zich bewust wordt van eventuele fraude of onwettige activiteit die is gekoppeld aan de betaling voor de boeking of daarvan in kennis is gesteld dan wordt de boeking geannuleerd en is de Klant aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit een dergelijke annulering, zonder afbreuk te doen aan alle eventuele acties die tegen hem/haar kunnen worden ondernomen.

3.5.3. Annulering en wijziging door de Klant

3.5.3.1 Annulering

Aanvragen door de Klant voor de annulering of wijziging van een reis moeten ingediend worden door te bellen naar 02 200 63 71 Vrij 02 200 63 71 of kunnen online worden ingediend. Zulke verzoeken worden behandeld namens de betrokken Dienstverleners.

In het geval van een annulering of wijziging van de reis door de Klant kunnen Expedia en de Dienstverlener compensatie eisen ter dekking van de kosten van de arrangementen die al zijn gemaakt. Daarnaast kunnen de Dienstverleners standaard annuleringskosten in rekening brengen voor elk onderdeel van het vakantiepakket voor iedere annulering. Als een annulering op meer dan één persoon betrekking heeft, worden annuleringskosten aangerekend aan elke persoon op de boeking.

Als de Klant niet aanwezig is bij het vertrek van de reis en een aantal of alle gereserveerde Diensten niet heeft gebruikt , dan wordt een restitutie slechts verleend conform de Regels en beperkingen van de betrokken Leveranciers (deze Regels en beperkingen werden ter beschikking gesteld tijdens het boekingsproces). De Regels en beperkingen van de Leveranciers van luchtvervoersdiensten worden ter beschikking gesteld voordat het boekingsproces een einde neemt en de bijzondere voorwaarden van de betrokken Leverancier kunnen hier http://www.expedia.be/p/support/check-in geraadpleegd worden. De bijzondere Regels en beperkingen van Leveranciers van accomodatiediensten worden ter beschikking gesteld voordat het boekingsproces een einde neemt.

3.5.3.2 Gevolgen van een annulering

Merk op dat pakketten zijn onderworpen aan de regels en beperkingen van de Dienstverlener en dat er afzonderlijke annuleringskosten zoals opgelegd door de Dienstverlener van toepassing kunnen zijn.

3.5.3.3 Wijziging van boeking

Als een Klant na het boeken de reis wil wijzigen voor wat betreft de datum van de reis, de bestemming, de plaats waar de reis aanvangt, de accommodatie of het vervoermiddel dan moet de Klant bellen naar 02 200 63 71 of kan hij dit online doen. Aanpassingen aan een voorbehoud kan een boete en / of heffingen opgelegd doo.

3.5.3.4 Vervanging van deelnemer

Een geregistreerde deelnemer aan een reis kan worden vervangen door een derde partij als Expedia voorafgaandelijk en met een redelijke termijn op de hoogte wordt gebracht. Expedia kan echter bezwaar aantekenen tegen de vervanging van een reiziger als de reiziger niet voldoet aan de Regels en beperkingen van de Dienstverlener of als hun deelname in strijd is met de wettelijke voorschriften. Indien een vervangend persoon deel gaat uitmaken van het contract dan is de Klant samen met die vervangende persoon gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van de reis en eventuele extra kosten (inclusief administratietoeslagen) die voortvloeien uit het deel uitmaken van de derde partij en met inbegrip van eventuele kosten voor Expedia voor het maken van de verandering.

3.5.4 Annulering en wijziging door Expedia

3.5.4.1 Algemeen

Expedia brengt Klanten onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen of verschillen in hun reisarrangementen. Wijzigingen van of verschillen in de reisovereenkomst die noodzakelijk zijn geworden nadat het contract is gesloten en niet te kwader trouw zijn teweeggebracht door Expedia zijn toegestaan voor zover de wijzigingen of de verschillen niet significant zijn en geen invloed hebben op het algemene karakter van de geboekte reis. Vluchttijdinformatie wordt niet als bindend beschouwd. Dezelfde rechten zijn van toepassing op de gewijzigde arrangementen zoals toegepast wat betreft de oorspronkelijke arrangementen.

3.5.4.2 Prijswijzigingen

Als de tijd tussen de boeking en de overeengekomen dag van reizen meer bedraagt dan 30 dagen dan behoudt Expedia zich het recht voor om de prijzen die zijn overeengekomen op het moment van reservering te wijzigen om stijgingen of dalingen in de transportkosten (inclusief brandstofkosten); heffingen, belastingen, vergoedingen zoals landingsrechten of inscheep/ontscheepkosten en wisselkoersen te weerspiegelen als de stijging of daling per persoon of per stoel van invloed is op de kosten van de reis. Expedia absorbeert - belast de Klant niet voor - een verhoging tot 2% van de prijs van de totale reiskosten, met uitzondering van verzekeringspremies en eventuele amendementskosten. Bij verhoging van meer dan 2 % wordt deze verhoging aan de Klant doorgerekend. Indien dit betekent dat de Klant een verhoging van meer dan 10% van de prijs van de reiskosten moet betalen, dan heeft de Klant de optie om een alternatieve vakantie te accepteren mits de Dienstverlener die kan bieden (als dat aanbod van gelijkwaardige of betere kwaliteit is, hoeft de Klant niet bij te betalen, maar is als het van mindere kwaliteit is, wordt het verschil in prijs gerestitueerd), of hij/zij kan annuleren en een volledige restitutie ontvangen. Als de prijs van de vakantie daalt met meer dan 2% van de kosten van de vakantie als gevolg van de bovengenoemde veranderingen dan ontvangt de Klant een restitutie.

Binnen 30 dagen na de vertrekdatum van de reis worden er geen prijswijzigingen doorgevoerd.

3.5.4.3 Grote wijzigingen voor de reis

In geval van een belangrijke wijziging in hun reis hebben Klanten het recht om de reisovereenkomst te annuleren en ze ontvangen dan een terugbetaling van alle betaalde bedragen en vergoedingen (zoals hieronder vermeld), om een vervangend pakket van gelijkwaardige of betere kwaliteit te nemen zonder extra kosten (als Expedia in staat is om hun een dergelijke reis aan te bieden), of een vervangend pakket van lagere kwaliteit te kiezen (opnieuw als Expedia dergelijke reis aan kan bieden), en in het laatste geval betaalt Expedia hun het verschil tussen de kosten van hun originele pakket en hun vervangend pakket terug. Klanten moeten hun rechten zoals uiteengezet in de paragrafen 3.5.4.2 en 3.5.4.3 zo spoedig mogelijk nadat Expedia hen heeft geïnformeerd over een prijsverhoging of ander andere significante verandering aan hun reis uitoefenen.

In het geval dat een belangrijke verandering plaatsvindt, vergoedt Expedia de Klant zoals weergegeven in de onderstaande compensatietabel, tenzij de wijziging een gevolg is van situaties buiten Expedia’s macht die Expedia noch de Dienstverleners konden voorzien of voorkomen, zelfs als alle zorgvuldigheid in acht werd genomen. Expedia beschouwt het volgende als voorbeelden van belangrijke wijzigingen van de vakantie van de Klant, en betaalt compensatie afhankelijk van de tijd voor hun vertrek waarop Expedia de Klant op de hoogte brengt van de verandering.

 • Verandering van accommodatie bij een hotel in hetzelfde gebied;
 • Wijzigen van vertrektijd van de vlucht met meer dan 12 uur;
 • Verandering van de luchthaven van vertrek naar een luchthaven in een andere stad;
 • Wijziging in de lengte van de vakantie;
 • Wijziging van vertrekdatum;
 • Prijsverhoging van meer dan 10%.

In het geval van meer dan één belangrijke wijziging van de vakantie van de Klant vergoedt Expedia alleen de schade voor wat betreft een enkele wijziging per volwassene die het volle tarief betaalt.

Vergoedingstabel
Tijd voor vertrekdatum (dagen) Vergoeding (€)
60+ 0
60-42 10
41-28 20
27-15 30
14-0 50

3.5.5 Wijzigingen door Expedia: tijdens de reis

Als na het vertrek van de Klanten een aanzienlijk deel van hun geboekte vakantiearrangementen niet kan worden geleverd dan wordt de Klanten indien mogelijk zonder extra kosten voor hen een geschikt alternatief aangeboden. Als het niet mogelijk is om Klanten een geschikt alternatief aan te bieden, of als de Klanten de alternatieve arrangementen wegens geldige redenen niet accepteren, dan zorgt Expedia voor transport naar de plaats van hun vertrek of naar een andere locatie waarmee ze wel instemmen. Desgevallend betaalt Expedia ook schadevergoeding aan Klanten. Het bedrag van die schadevergoeding zal redelijk zijn en houdt rekening met alle omstandigheden.

3.5.6 Annulering/beëindiging door Expedia

In de volgende gevallen kan Expedia de reisovereenkomst vóór de reis annuleren of de reisovereenkomst nadat de reis is begonnen beëindigen:
a) uiterlijk vier weken vóór de reis begint als het voor Expedia redelijkerwijs niet mogelijk is om de reis na het onderzoeken van alle mogelijkheden uit te voeren omdat het aantal boekingen voor de reis zo klein is dat de kosten van de uitvoering van de reis niet langer commercieel levensvatbaar zou zijn. Indien de reis geannuleerd wordt om deze reden, kunnen Klanten vragen om een terugbetaling van de betaalde kosten of een vervangend pakket van gelijkwaardige of betere kwaliteit nemen zonder extra kosten (als Expedia in staat is om hun een dergelijke reis aan te bieden), of een vervangend pakket van lagere kwaliteit te kiezen (opnieuw als Expedia  dergelijke reis aan kan bieden), en in het laatste geval betaalt Expedia hun het verschil tussen de kosten van hun originele pakket en hun vervangend pakket terug. Indien van toepassing compenseert Expedia de Klanten voor de niet geleverde Diensten. 
b) uiterlijk twee weken vóór de reis begint als het opgegeven minimum aantal deelnemers niet is gehaald. Expedia brengt Klanten onmiddellijk en voor de reis start, op de hoogte als de reis niet kan doorgaan in geval van overmacht (een overboeking wordt niet beschouwd als overmacht). Indien de reis geannuleerd wordt om een van deze redenen, kunnen Klanten vragen om een terugbetaling van de betaalde kosten of een vervangend pakket van gelijkwaardige of betere kwaliteit nemen zonder extra kosten (als Expedia in staat is om hun een dergelijke reis aan te bieden), of een vervangend pakket van lagere kwaliteit te kiezen (opnieuw als Expedia dergelijke reis aan kan bieden), en in het laatste geval betaalt Expedia hun het verschil tussen de kosten van hun originele pakket en hun vervangend pakket terug.
c) op elk moment voor of tijdens het reizen als de reiziger ondanks de uitdrukkelijke waarschuwingen de uitvoering van de boeking op onredelijke wijze blijft verstoren of wanneer hij/zij de reisovereenkomst schendt zodat onmiddellijke beëindiging van de reisovereenkomst om objectieve redenen gerechtvaardigd is. Als Expedia de overeenkomst voor deze reden beëindigt, blijft Expedia Travel het recht houden op de kosten van de reis, met uitzondering van de kosten van de niet gebruikte arrangementen die indien mogelijk worden terugbetaald.

3.5.7 Regels en beperkingen van de Leveranciers

Expedia werkt met Leveranciers van reisproducten zoals luchtvaartmaatschappijen en hotels, maar heeft geen controlemacht over de Leveranciers. De Diensten zijn onderworpen aan de Regels en beperkingen van de Leveranciers die reisproducten aanbieden. De Regels en beperkingen van Leverancies van luchtvervoersdiensten en accomodatiediensten worden ter beschikking gesteld tijdens het boekingsproces.

3.5.8 Overmacht

Als een onvoorziene omstandigheid (overmacht) die niet kon worden voorkomen als alle nodige zorg werd uitgeoefend de uitvoering van de reis in belangrijke mate belemmert, in gevaar brengt of verstoort, dan kunnen beide partijen het contract opzeggen. Als Expedia de partij is waarvoor de overmacht geldt, dan assisteert Expedia de Klanten snel en neemt de nodige maatregelen om de Klanten terug te brengen naar de plaats waar hun pakketreis van start ging. Alle eventuele extra kosten voor het vervoer terug worden gedekt door Expedia l. Als de overmacht geldt voor de Klanten dan is Expedia niet verplicht tot restitutie van enig bedrag voor Diensten die nog niet zijn uitgevoerd. Klanten zijn ook verantwoordelijk voor het betalen van eventuele extra kosten in verband het vervoer naar de plaats waar hun pakketreis van start ging.

3.5.9 Problemen tijdens het reizen

3.5.9.1 Vergoeding en verplichting tot samenwerking

Als de reis niet in overeenstemming met het contract wordt uitgevoerd kan de Klant tijdens de reis verzoeken om een vergoeding. De medewerking van de Klant is hierbij een vereiste. Klanten zijn derhalve verplicht om al het redelijke te doen om het probleem op te lossen. Klanten moeten waar mogelijk schade voorkomen of in ieder geval alle redelijke inspanningen plegen om die te beperken. Klanten zijn verplicht tekortkomingen van de reis te melden. Als de reisdocumenten geen lokale vertegenwoordiger noemen, neem dan contact op met Expedia om eventuele problemen rechtstreeks te melden. Vermeld in ieder geval het nummer van de reis, de bestemming en de datums van reis.

Klantenservice tel.: 02 200 63 71 Vrij 02 200 63 71 e-mail: klantenservice@support.expedia.be.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot zaterdag van 9:00 tot 21:00 uur, en op zon- en feestdagen van 10:00 tot 21:00 uur.

Expedia of een relevante lokale vertegenwoordiger zoekt snel naar passende oplossingen voor de gemelde problemen.

Tenzij anders bepaald in de Belgische wet van 16 februari 1994 is Expedia niet aansprakelijk voor eventuele problemen ontstaan als gevolg van omstandigheden die niet kunnen worden toegeschreven aan Expedia.

3.5.10 Aansprakelijkheid van Expedia

 • Eigen prestaties: als zorgzaam bedrijf is Expedia verantwoordelijk voor:
  • de voorbereiding van de reis;
  • het zorgvuldig selecteren en controleren van Dienstverleners;
  • het nauwkeurig beschrijven van reisaanbiedingen op de Website (voor zover Expedia geen wijziging in de specificaties heeft gemeld vóór de sluiting van de overeenkomst, of indien dergelijke wijzigingen zijn overeengekomen met de Klant nadat het contract is afgesloten). Expedia is niet verantwoordelijk voor informatie die niet door Expedia is gepubliceerd, met inbegrip van informatie die wordt gepubliceerd lokale, hotel- of andere brochures;
  • de uitvoering van de reisovereenkomst.
 • diensten voor en door derden

Tenzij vereist door de Belgische wet van 16 februari 1994 of andere verplichte wettelijke eisen, is Expedia niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de arrangementen die werden bemiddeld door andere partijen dan Expedia.

Pakketreizen worden aangeboden door Dienstverleners, met inbegrip van Expedia. In het geval dat Expedia conform de Belgische wet van 16 februari 1994 inzake reisovereenkomsten beschouwd wordt als de reisorganisator, is de aansprakelijkheid van Expedia op dezelfde wijze beperkt zoals voorzien in de boekingsvoorwaarden voor zover deze boekingsvoorwaarden voldoen aan de bepalingen van de wet van 16 februari 1994.

3.5.11 Beperking van aansprakelijkheid

 • Contractuele beperking van aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Expedia voor verlies, indien dat verlies niet (i) veroorzaakt is door een bedrieglijke daad of bedrieglijke verklaring, een onoplettendheid of zware fout van Expedia en niet betreft (ii) dood of persoonlijk letsel, of (iii) enig ander verlies dat niet kan worden uitgesloten door de wet, is beperkt tot drie keer de kosten van de reis voor zover de Diensten niet aangeboden worden door Expedia zelf. In het geval dat een boeking betrekking heeft op meer dan één reiziger is de aansprakelijkheid van Expedia voor elke reiziger beperkt tot drie keer de kosten van de reis gedeeld door het aantal reizigers.
 • Beperking van aansprakelijkheid derde partijen Schadevorderingen tegen Expedia om vergoeding te bekomen, worden beperkt of uitgesloten voor zover internationale verdragen of andere regelgevingen die aansprakelijkheid beperken of uitsluiten van toepassing zijn op de arrangementen die moet worden geleverd. Aansprakelijkheid voor vervoer door de lucht wordt geregeld door de van toepassing zijnde bepalingen van internationale verdragen, met inbegrip van Warschau, Montreal en het Haags Verdrag. Deze verdragen beperken de aansprakelijkheid van de luchtvervoerders voor dood of lichamelijk letsel (uitsluitend voor wat betreft niet-Europese luchtvaartmaatschappijen) en ook voor het verlies van of schade aan bagage. Aansprakelijkheid in het geval van vervoer per schip wordt ook geregeld door de relevante wettelijke of verdragsbepalingen.

3.5.12 Verjaringstermijn van de aansprakelijkheid en klachten

Claims op basis van de bewering dat de uitvoering van de reis niet in overeenstemming is met het contract moeten worden ingediend binnen één maand na het einde van het contractuele einde van de reis. Neem in dat geval contact op met klantenservice@support.expedia.be of bel ons op het servicenummer 02 200 63 71 Vrij 02 200 63 71. Claims dienen schriftelijk ingediend te worden, in het belang van de Klant. De verjaringstermijn begint op de dag waarop de reis moest eindigen, overeenkomstig de overeenkomst.

Artikel 4. Algemeen

4.1. Reisbestemmingen

Hoewel de meeste reizen (ook naar internationale bestemmingen) zonder incidenten verlopen, kan aan het reizen naar de ene bestemming meer risico verbonden zijn dan aan andere bestemmingen. Expedia raadt passagiers dringend aan kennis te nemen van de verboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op hun website worden verstrekt: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/  alvorens eizen naar internationale bestemmingen te boeken

Door reizen naar bepaalde internationale bestemmingen te koop aan te bieden garandeert Expedia niet dat het reizen naar dergelijke bestemmingen aan te raden of zonder risico is, en is niet aansprakelijk voor schade of verlies, voortvloeiend uit het reizen naar dergelijke bestemmingen.

4.2. Prijzen

De prijs van de Diensten is die zoals genoteerd op de Website, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar die wijzigingen hebben geen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd, behalve zoals vermeld in punt 3.5.2 hierboven. In sommige gevallen kan Expedia een boekingskost aanrekenen voor bepaalde transacties in verband met vluchten, uitgevoerd namens de Klant. De Klant zal op het ogenblik van de boeking op de hoogte worden gebracht van alle toepasselijke kosten. Ondanks het feit dat Expedia zijn uiterste best doet, kunnen sommige Diensten die zijn vermeld op de Website onjuist zijn geprijsd. EXPEDIA BEHOUDT ZICH UITDRUKKELIJK HET RECHT VOOR OM IEDERE FOUT IN DE PRIJS OP ONZE WEBSITE EN/OF VOOR RESERVATIES DIE GEDAAN ZIJN ONDER EEN VERKEERDE PRIJS TE VERBETEREN. IN DAT GEVAL ZULLEN WIJ U,INDIEN MOGELIJK, DE KANS BIEDEN OM UW RESERVATIE AAN DE CORRECTE PRIJS TE BEHOUDEN OF ZULLEN WIJ UW RESERVATIE ANNULEREN, ZONDER BOETE. Expedia is niet verplicht om Diensten te verlenen aan een Klant tegen een onjuiste (lagere) prijs, zelfs niet nadat de Klanten de bevestiging van hun boeking is toegestuurd, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de Klant dat de vermelde prijs niet correct is.

4.3. Hoe de volgorde van de zoekresultaten bepaald wordt

Reizigers hebben vele opties om hen te helpen om het perfecte hotel, de perfecte vlucht, huurauto of activiteit te vinden. De “sorteer” instellingen laten reizigers toe om de zoekresultaten naar hun eigen voorkeur te sorteren op basis van de prijs, van de geverifieerde beoordelingsscore of van andere criteria. De “filter” instellingen laten reizigers toe om verschillende opties aan te duiden of uit te sluiten om te beantwoorden aan hun reisnoden. Als er geen opties geselecteerd worden, zullen wij een aantal relevante opties weergeven in de zoekresultaten, op basis van de hiernavolgende criteria:

 • Verblijf: onze standaardvolgorde weerspiegelt de relevantie van de accommodaties ten aanzien van jouw zoekcriteria, aangezien wij ervoor willen zorgen dat je snel en eenvoudig het aanbod kan vinden dat gepast is voor jou. We meten de relevantie door factoren in acht te nemen zoals de locatie van de accommodatie, de beoordeling ervan, de populariteit ervan (gemeten op basis van hoeveel reizigers boekingen voor deze accommodatie doen op onze websites), de kwaliteit van de informatie aangeleverd door de accommodatie, en de competitiviteit van de prijzen en de beschikbaarheden van de accommodatie, allemaal in verhouding tot andere accommodaties die voldoen aan de door jou gekozen zoekcriteria. De vergoeding die de accommodatie aan ons betaalt voor boekingen gedaan via onze website is eveneens een factor voor de relatieve volgorde van accommodaties met een gelijkaardig aanbod, op basis van de relevante factoren hiervoor beschreven. In onze niet-standaard volgorde (bv. op basis van prijs of op basis van het aantal sterren), zullen de accommodaties met gelijkaardige resultaten gerangschikt worden volgens de hiervoor beschreven factoren.
 • Vluchten: onze standaardvolgorde is gebaseerd op de laagste prijs. Wanneer twee vluchten dezelfde prijs hebben, wordt de kortste vlucht eerst geplaatst.
 • Autohuur: onze standaardvolgorde is voornamelijk gebaseerd op de prijs, maar we kunnen ook andere factoren in acht nemen, zoals populariteit, klantenbeoordelingen, geschiktheid van de plaats voor ophaling, en autotype of categorie.
 • Activiteiten: onze standaardvolgorde wordt handmatig opgemaakt door managers van bestemmingen van Expedia, die vertrouwd zijn met iedere markt, rekening houdende met factoren zoals prijs, populariteit, afstand van hotels en feedback van reizigers.
 • Pakketreizen: wanneer verschillende reisdiensten gecombineerd worden in een pakketreis, gebruiken we de hierboven beschreven criteria om de volgorde van ieder product te bepalen. Bovendien optimaliseren we steeds onze dienstverlening om de best mogelijk ervaring aan onze klanten te kunnen bieden. Bijgevolg kunnen we van tijd tot tijd verschillende algoritmes voor standaardvolgordes uittesten.

 

4.4. Foto's en illustraties

Expedia spant zich tot het uiterste in om foto's en illustraties te verstrekken die de Klant een beeld geven van de aangeboden Diensten. Het doel van deze foto's en illustraties is de Klant een indruk geven van het niveau van de accommodatie of de mate van comfort, en ze mogen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

4.5. Verzekering

Reisverzekeringen maken geen deel uit van de op de Website genoemde prijzen. Dientengevolge wordt de Klant aangeraden een verzekering af te sluiten die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt en een aanvullende polis die dekking biedt voor bepaalde bijzondere risico's zoals repatriëringkosten in het geval van een ongeluk of ziekte.

De risico's die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden op de Website slechts ter indicatie verstrekt. In het geval dat een verzekeringspolis wordt afgesloten, verzendt de verzekeraar de polis naar de Klant. Claims dienen in overeenstemming met de polisvoorwaarden rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij te worden ingediend.

4.6 Insolventie

Expedia beschikt over de volgende regelingen die de veiligheid van het geld van Klanten garanderen en hun repatriëring regelen (indien van toepassing) in het geval van insolventie van Expedia:

De pakketreizen, de accomodatie en de reisproducten geboekt via deze website worden tegen insolventie van Expedia Verzekerd door Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland, Kaution- und Kreditversicherung, Solmsstrasse 27-37, 60486, Frankfurt, Duitsland (immatriculatienummer Nationale Bank: 2079), polisnummer: 701.015.038.789.

De behandelingen van de verzoeken wordt uitgevoerd door Mondial Service – Belgium N.V.,

telefoon : +32 (0)2 290 64 68 Vrij +32 (0)2 290 64 68 , fax: +32 (0)2 290 65 29, e-mail: ttc@mondial-assistance.be.

Artikel 5. Financiële voorwaarden en betalingsprocedures

5.1 Lokale belastingen en betalingen

Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden worden de prijzen van de op de Website getoonde Diensten uitgedrukt in EUR of in lokale valuta, exclusief luchthavenbelasting en eventuele lokale belastingen door de autoriteiten in sommige landen.

De prijs van de op de Website of telefonisch bestelde Diensten dient te worden betaald hetzij aan (i) Travelscape dat een dergelijke betaling in ontvangst neemt namens de Dienstverleners, en/of (ii) direct aan de Dienstverleners. De betaling kan eventueel worden afgeschreven door meer dan één partij (zoals is te vinden op het bank- of creditcardafschrift van de Klant), maar het totale in rekening gebrachte bedrag mag niet meer bedragen dan de totale prijs van de Diensten.

De Klant moet de details van zijn betaalkaart meedelen en de Leverancier of Expedia moeten dikwijls het volgende nakijken : (i) de geldigheid van de betaalkaart (door een betaling uit te voeren van een nominaal bedrag dat ofwel enkele dagen later terugbetaald wordt ofwel afgetrokken wordt van het eindbedrag verschuldigd aan de Leverancier) en (ii) de beschikbaarheid van geldmiddelen op de betaalkaart (te bevestigen door de bank die de betaalkaart van de Klant uitgaf).

De reservering van vooraf betaalde hotelboekingen en producten van Expedia Special Fare, en Expedia Packages voor bestemmingen binnen de Europese Unie wordt gedekt door de regelingen voor reisbureaus en touroperators zoals beschreven in artikel 306-310 van het btw-richtsnoer 2006/112/EG van de EU. De prijs van deze Diensten mag een BTW/IGIC omvatten indien deze Diensten verbruikt worden op het grondgebied van de Canarische Eilanden.

5.2. Belastingtoeslag

Onder voorbehoud van de bepalingen hieronder betreffende de fiscale verplichtingen met betrekking tot de bedragen die wij inhouden voor onze Diensten int Expedia geen belastingen voor rekening van de fiscale overheden.  De kosten voor belastingen in het kader van boeking van logies die online voorafbetaald worden komen overeen met de geschatte belastingen  op transacties (bijvoorbeeld, verblijftaksen, accijnzen, belasting op de toegevoegde waarde enzovoort) die Expediaaan het hotel betaalt ten titel van belastingen verschuldigd voor het verhuur van de kamer. Het hotel factureert het bedrag van deze belastingen aan Expedia. De hotels zijn verantwoordelijk voor de storting van de toepasselijke belastingen aan de betrokken fiscale administraties. Expedia handelt niet als co-verkoper van het hotel waarbij de Klant de Diensten boekt. De belastbaarheid en het betreffende belastingtarief kunnen per locatie sterk variëren. De belastingkosten betaald door Expedia aan de hotels kunnen afwijken van de in rekening gebrachte belastingen, ten gevolge van de tarieven, fiscaliteit etc. geldend op het moment van het feitelijk gebruik van het hotel. Bovenop wat voorafgaat kunnen in bepaalde landen de verkopen, het gebruik en/of de verblijfsbelastingen voor lokale hotels opgelegd worden bovenop de kosten die Expedia in rekening brengt voor haar diensten. De werkelijke bedragen van de belastingen op onze diensten kunnen desgevallend variëren volgens de tarieven van toepassing op het ogenblik van uw verbijf in het hotel.

Voor de voorafbetaalde “betaal nu online” boekingen worden de New York City/New York State certificaten en de nummers van de belastingregistratie van de Dienstverlener hieronder weergegeven.

New York State Belastingregistratie:

Verkoopbelastingen in New York en verblijfsbelastingen in New York City worden, waar zij van toepassing zijn, geheven op uw hotelverblijf. Voor “Betaal nu online” boekingen  is het New York verkoopbelasting registratienummer van de Dienstverlener 880392667 en zijn New York City verblijfsbelasting registratienummer 033960.

Klik hier voor meer informatie:

travelscape_nys_certificate_of_authority.pdf

travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf

Artikel 6. Klantenservice en klachtenafhandeling

Verzoeken om informatie moeten worden verzonden naar klantenservice@support.expedia.be  of een Klant kan bellen naar 02 200 63 71.

Klachten moeten per e-mail worden verzonden aan klantenservice@support.expedia.be die ze namens de Dienstverleners ontvangt. Om het oplossen ervan te vergemakkelijken, wordt Klanten aangeraden hun klachten binnen 30 dagen na het einde van een reis in te dienen.

In het algemeen worden klachten alleen behandeld als de problemen die in het e-mailbericht werden genoemd tijdens de reis (of zo snel als redelijkerwijs mogelijk is) werden gemeld door te bellen naar 02 200 63 71 Vrij 02 200 63 71 of door een e-mail te sturen naar klantenservice@support.expedia.be of aan de luchtvaartmaatschappij als het geschil ontstond tijdens de heen- of terugreis zodat maatregelen kunnen worden genomen om het probleem op te lossen en de schade voor de Klant te beperken. Afhankelijk van de omstandigheden kan hiervan echter worden afgeweken.

Klachten over verlies, schade of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens het verblijf niet onder beheer van de Klant waren moeten worden gericht aan de luchtvaartmaatschappij of hotel.

Het Online Dispute Resolution Platform (online platform voor het oplossen van geschillen) is te bereiken via http://ec.europa.eu/odr

Artikel 7. Aansprakelijkheid van Expedia

De Klant erkent dat Expedia handelt als tussenpersoon namens en in naam van de Dienstverleners. Expedia zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot Diensten die de Klant heeft geboekt bij een of meer Dienstverleners, tenzij anders voorzien in de Belgische wet van 16 februari 1994.

Expedia is niet aansprakelijk als en voor zover de Klant in staat is zijn/haar schadevergoeding te vorderen onder een verzekeringspolis, zoals een reis- en/of vakantieannuleringsverzekering.

De informatie op deze Website is verstrekt door de respectievelijke Dienstverleners en Expedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Klanten moeten ervoor zorgen dat ze alle informatie controleren alvorens te boeken.

Klanten moeten er goede nota van nemen dat alle getoonde hotelratings uitsluitend zijn bedoeld als leidraad en eventueel geen officiële beoordeling kunnen zijn of in overeenstemming zijn met de Belgische classificatie. Expedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de getoonde ratings.

Artikel 8. Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Voorwaarden, houdt alle informatie op deze Website geen enkele garantie (hetzij expliciet of impliciet) of enige veronderstelde voorwaarde in, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle veronderstelde garanties of veronderstelde voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of geen namaak. Alle zulke veronderstelde voorwaarden en garanties zijn uitgesloten. Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt de Klant dat Expedia niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of consequentiële schade voortvloeiend uit het gebruik van de Website, enige vertraging of het onvermogen de Website te gebruiken, of het gebruik door de Klant van links van de Website. De uitsluitingen en beperkingen vervat in deze clausule gelden alleen in de mate zoals toegestaan door de wet.

Deze Algemene Voorwaarden worden gereguleerd door de wetten van België. De Klant gaat ermee akkoord dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn alle eventuele geschillen te horen en te beslechten die voortvloeien uit de interpretatie en/of wetsbepalingen die hieruit voortvloeien.

Artikel 9. Slotbepalingen

Als Expedia op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als afstand doen van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

In het geval dat een van de bepalingen (of een onderdeel van een bepaling) van de Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of een andere instantie van een bevoegd rechtsgebied dan wordt die bepaling of deel van een bepaling voor zover nodig geacht geen deel uit te maken van deze overeenkomst met de Klant, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen wordt daardoor niet aangetast.

Elke omstandigheid van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht en de partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven zal hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 6/06/2017.

Naar boven