Algemene reserveringsvoorwaarden - Expedia.be

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BOEKINGEN

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2021 

PDF versie downloaden 

Informatie verstrekt in overeenstemming met artikel VI..45§1 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht

 1. Deze algemene voorwaarden voor boekingen zijn van toepassing op de aanbiedingen en de diensten van Travelscape, LLC 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, Nevada 89144-7044, dat actief is onder de naam "Expedia ". Wanneer u een bestelling plaatst via de website www.expedia.be, handelt Travelscape, LLC slechts als bemiddelaar tussen u en de verschillende Derde Dienstverleners.
 2. Slechts per uitzondering, voor pakketreizen gereserveerd via de Website, wordt Travelscape, LLC beschouwd als reisorganisator, voor zover verplicht door de Belgische Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.
 3. De website wordt gehost door de vennootschap Expedia, Inc. met maatschappelijke zetel te 31111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA.
 4. Voordat de reservering wordt gemaakt vindt u onder andere de volgende informatie op de pagina's om uw reservering te maken:
  1. De belangrijkste kenmerken van de bestelde diensten (bv. hotelnaam, aankomst- en vertrekdata, kamertype, enz.).
  2. De totale prijs met inbegrip van de kosten (tenzij deze niet kunnen worden berekend, in welk geval dit zal worden vermeld);
 5. Afhankelijk van het type van de boeking is het mogelijk dat een boeking van een bedrag uitgevoerd wordt op uw kredietkaart als onderpand, of dat betaling van het bedrag van de boeking zal worden gevraagd bij de boeking. Desgevallend wordt dit aangegeven tijdens het boekingsproces.
 6. Overeenkomstig artikel VI.53 van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht beschikt u niet over een herroepingsrecht.
 7. Om de klantendienst van Expedia te contacteren kunt u bellen naar 02 200 63 71 of stuur een e-mail naar klantenservice@chat.expedia.be  
 8. In geval van klachten moeten deze worden gericht aan de betrokken Reisdienstverlener, waarvan het adres vermeld wordt tijdens het boekingsproces. Wanneer Travelscape, LLC handelt als reisorganisator optreedt, kunt u uw klachten ook sturen naar klantenservice@chat.expedia.be of het volgende nummer bellen 02 200 63 71

Inleiding

Deze algemene voorwaarden voor boekingen (de “Algemene Voorwaarden voor Boekingen”), bevatten samen met de informatie die vermeld wordt in de bevestigingse-mail van uw boeking (de “Boekingsbevestiging”) de voorwaarden waaronder Expedia instemt om die Diensten aan u beschikbaar te stellen via de Website (zie definities hieronder).

De Algemene Voorwaarden, de Boekingsbevestiging en de relevante Regels en Beperkingen bevatten ook de voorwaarden waaronder de Reisdienstverleners instemmen om de Diensten aan u te leveren.

De Diensten die door Expedia (zoals hieronder gedefinieerd) en door Derde Dienstverleners via deze Website beschikbaar worden gesteld, kunnen slechts gebruikt worden door Klanten die eerst kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en die deze voorwaarden zonder voorbehoud hebben aanvaard door het desbetreffende hokje aan te vinken. Als de Klant de Algemene Voorwaarden niet accepteert, is het technisch onmogelijk door te gaan met het boekingsproces.

Klanten verbinden zich ertoe om de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden na te komen. De overeenkomst tussen de Klanten en de betrokken Reisdienstverlener treedt in werking van zodra Expedia een schriftelijke bevestiging van de boeking met de Boekingsbevestiging aan de Klant bezorgt.

Klanten moeten een kopie van deze Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken voor toekomstig gebruik bij het maken van een boeking.

Artikel 1. Definities en toepassingsgebied

1.1. Definities

De volgende definities hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud dezelfde betekenis.

'Klant' of (‘u/uw’) betekent een klant die een of meer van de op de Website aangeboden Diensten reserveert en/of boekt.

'Dienst op de plaats van bestemming' betekent het aanbieden van kaartjes voor evenementen, activiteiten of toeristische attracties op de reisbestemming, bijvoorbeeld een concert of een rondleiding.

'Expedia' betekent Travelscape, LLC 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, Nevada 89144-7044.

‘Gebrek’ heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 3.5.5.

 ‘Hoofdklant’ betekent de Klant die de boeking doet voor zichzelf en/of voor anderen in dezelfde boeking.

‘Gekoppeld reisarrangement’ heeft dezelfde betekenis als de definitie van “gekoppeld reisarrangement” in de Richtlijn betreffende Pakketreizen.

‘Pakketreis’ heeft dezelfde betekenis als de definitie van “pakketreis” in de Richtlijn betreffende Pakketreizen.

Wet Pakketreizen’ betekent de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

'Regels en beperkingen' betekent de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten die door de Derde Dienstverleners worden geleverd (met inbegrip van o.a. regels en beperkingen met betrekking tot accommodatie en vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij).

'Dienst' betekent een op de Website aangeboden dienst, zoals het boeken van vervoersdiensten, accommodatiediensten, autoverhuurdiensten, Diensten op de plaats van bestemming, verzekeringen en Pakketreizen, en daarmee verband houdende diensten van betalingsverwerking.

'Reisdienstverlener' betekent de leverancier die de diensten beschikbaar maakt, zoals een aanbieder van accommodatie, luchtvaartmaatschappij, autoverhuurbedrijf, touroperator Expedia en/of aanbieder van activiteiten.

‘Derde Dienstverlener’ betekent een partij, die niet Expedia is, die (a) de Diensten rechtstreeks voor de Klant beschikbaar maakt of die (b) de diensten uitvoert wanneer Expedia de diensten beschikbaar maakt voor de Klant.

‘TPX’ betekent Travel Partner Exchange S.L. met maatschappelijke zetel te Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje.

‘Onvermijdbare en Buitengewone Omstandigheden’ heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 3.5.7.

Website' betekent de website www.expedia.be of de betrokken mobiele app.

1.2. Reikwijdte en uw relatie met Expedia

Expedia exploiteert de Website die als een interface functioneert tussen u en de diverse Reisdienstverleners. Wanneer u met gebruik van de Website een boeking doet voor een Dienst, gaat u een overeenkomst aan met de betrokken Reisdienstverlener voor die Dienst. Bijgevolg dient Expedia alleen als doorverkoper zoals bedoeld in de Wet Pakketreizen te worden aanzien; per uitzondering, als pakketreizen aangeboden geboekt worden via de Website, wordt Expedia beschouwd als de organisator, voor zover verplicht door de Wet Pakketreizen.

Deze Algemene Voorwaarden & Bepalingen zijn niet van toepassing op aanbiedingen en diensten voor vakantiehuisjes die rechtstreeks worden aangeboden door een van de partners van Expedia via de volgende URL: http://vakantiehuizen.expedia.be/. Voor deze aanbiedingen en diensten gelden uitsluitend de Voorwaarden & Bepalingen van de partner, inclusief de financiële regelingen. De Voorwaarden & Bepalingen van de partner zijn beschikbaar via de volgende URL: http://vakantiehuizen.expedia.be/.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van Diensten via deze Website en omvatten de toepasselijke Regels en beperkingen die de Klant ter beschikking worden gesteld voordat het boekingsproces  een einde neemt en die de Klant ook aanvaardt op het moment dat hij daadwerkelijk boekt. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zichzelf vertrouwd te maken met deze Algemene Voorwaarden en toepasselijke Regels en beperkingen. De Regels en beperkingen voor luchttransport worden ter beschikking gesteld voordat het boekingsproces een einde neemt en de bijzondere voorwaarden van de Derde Dienstverlener in kwestie kunnen hier http://www.expedia.be/p/support/check-in geraadpleegd worden. Specifieke Regels en beperkingen voor accommodatie, autohuur of activiteiten van een Derde Dienstverlener worden verstrekt voordat het boekingsproces een einde neemt. 

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk ogenblik door Expedia gewijzigd worden, net zoals de Regels en beperkingen van de Reisdienstverlener, zonder voorafgaandelijke kennisgeving, maar deze wijzigingen zijn niet van toepassing op boekingen die reeds door Expedia werden aanvaard namens de betrokken Reisdienstverleners. Het is derhalve essentieel dat de Klant de Algemene voorwaarden leest, opslaat en/of afdrukt op het ogenblik waarop de boeking plaatsheeft, teneinde kennis te nemen van de bepalingen die van toepassing zijn.

Artikel 2. Boeken op de Website

2.1. Juridische bevoegdheid van de Klant

De Website helpt de Klant bij het vinden van reisproducten en bij het maken van de gewenste reserveringen, en bemiddelt bij de daarmee gemoeide transacties met de Reisdienstverleners.

De Hoofdklant dient ten minste 18 jaar oud te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan op het ogenblik van de boeking, gemachtigd te zijn of de vereiste toestemming te bezitten om te handelen voor of namens personen die betrokken zijn bij een boeking, en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de Website.

De Hoofdklant dient er ook voor te zorgen en bevestigt hierbij dat alle gegevens die voor alle partijen bij de boeking volledig en correct zijn, dat alle partijen ermee instemmen dat zij gebonden zijn door deze Algemene Voorwaarden en dat de Hoofdklant de bevoegdheid heeft om deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden en dit ook doet namens alle klanten die betrokken zijn bij de boeking.

De Hoofdklant is degene die verantwoordelijk is voor de boeking, voor de betaling van het voorschot en de volledige prijs, voor het indienen van wijzigings- en annuleringsverzoeken, voor het betalen van bijkomende kosten met betrekking tot de boeking en voor alle andere zaken die verband houden met de boeking.

De Hoofdklant dient alle beschrijvingen op de reisdocumentatie die hij ontvangt na de boeking na te kijken en dient ons onmiddellijk te informeren over alle fouten of voorvallen, met inbegrip van deze waarin persoonsgegevens niet overeenstemmen met deze die voorkomen op de paspoorten van degenen die onder de boeking zullen reizen.

De Hoofdklant is aansprakelijk voor zijn/haar activiteiten op deze Website (financieel of anderszins), met inbegrip van mogelijk gebruik van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant garandeert dat de op de Website ingevulde informatie over hem/haar en - indien van toepassing - zijn/haar medereizigers accuraat is.

Enig gebruik van de Website dat frauduleus is of in strijd is met de onderhavige Algemene Voorwaarden vormt een reden om de Klanten de door Expedia of de Derde Dienstverleners aangeboden Diensten of de andere functionaliteiten van de Website te weigeren.

2.2. Bevestiging, wijziging en annulering van boekingen (onverminderd Artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 en 4.2 indien van toepassing)

2.2.1 Bevestigen

De Boekingsbevestiging, die de essentiële elementen zoals de omschrijving van de bestelde Dienst(en) en de prijs omvat, wordt naar de Hoofdklant verzonden per e-mail. Indien de Hoofdklant binnen 24 uur na het plaatsen van de boeking geen Boekingsbevestiging heeft ontvangen dient hij/zij contact op te nemen met de afdeling klantenservice via klantenservice@chat.expedia.be

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van Expedia en/of zijn Derde Dienstverleners bewijs vormen voor wat betreft de boekingen van de Hoofdklant. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen een geldig bewijs, en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met de dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document.

2.2.2 Annuleren

Klanten beschikken niet over een automatisch annuleringsrecht, tenzij dit recht voorzien werd door de betrokken Derde Dienstverleners in hun Regels en beperkingen (die ter beschikking van de Klant worden gesteld voordat het boekingsproces een einde neemt) of indien u een Pakketreis heeft geboekt (zie artikel 3.5).

Annuleringen zijn ofwel telefonisch op het nummer 02 200 63 71 of online mogelijk. Alle dergelijke verzoeken worden behandeld namens de betrokken Reisdienstverleners.

In het geval van een annulering of gedeeltelijke annulering van een boeking kunnen door een Derde Dienstverlener kosten in rekening gebracht worden – gelieve voor meer details kennis te nemen van de Regels en beperkingen ter beschikking gesteld tijdens het boekingsproces. Als een annulering op meer dan één persoon betrekking heeft, worden alle van toepassing zijnde annuleringskosten aangerekend aan elke persoon op de boeking.

Indien de Klant zich niet aanbiedt bij het begin van de reis zal een terugbetaling slechts mogelijk zijn conform de toepasselijke Regels en beperkingen, zoals ter beschikking gesteld tijdens het boekingsproces.

In het geval dat u besluit om "later te betalen" / te betalen aan de verblijfplaats en u niet komt opdagen of de reservering annuleert, kan de verblijfplaats een no-show- of annuleringskost in rekening brengen (de details van de eventuele kost zullen aan u worden meegedeeld als onderdeel van het boekingsproces). In dit geval zal ofwel de verblijfplaats of Expedia, Inc. (of zijn verbonden bedrijven) de no-show of annuleringskost van het verblijf in rekening brengen in de lokale munteenheid van de verblijfplaats.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren als de volledige betaling niet tijdig wordt ontvangen.

Als de Klant niet aanwezig is bij het vertrek van de reis is de Klant geen restitutie verschuldigd.

Voor bijkomende rechten en beperkingen met betrekking tot annulering in verband met Pakketreizen wordt verwezen naar artikel 3.5.

2.2.3 Wijziging

Als een Klant na het boeken de reis wil wijzigen voor wat betreft de datum van de reis, de bestemming, de plaats waar de reis aanvangt, de accommodatie of het vervoermiddel dan moet de Klant bellen naar 02 200 63 71 of kan hij dit online doen.

Kosten kunnen door de Derde Dienstverlener in rekening gebracht worden in geval van een wijziging aan een boeking – gelieve voor meer details kennis te nemen van de Regels en beperkingen meegedeeld tijdens het boekingsproces. Om de boeking te wijzigen moet Expedia meestal de oorspronkelijke boeking annuleren, en dat kan vergoedingen en/of kosten, opgelegd door de Derde Dienstverleners, met zich meebrengen die kunnen oplopen tot het volledige bedrag van de geboekte reis, en de Klanten moeten de kosten van een nieuwe boeking betalen. Indien de wijziging meer dan één persoon op de boeking betreft, behoudt Expedia zich het recht voor om een standaard administratietoeslag in rekening te brengen voor elke persoon op de boeking.

Voor bijkomende rechten en beperkingen met betrekking tot wijzigingen aan Pakketreizen wordt verwezen naar artikel 3.5.

2.2.4 Restituties

In het geval van een restitutie aan de Klant na de bovengenoemde aftrek worden de desbetreffende bedragen terugbetaald door de partij waaraan de oorspronkelijke betaling werd gedaan (zoals Travelscape of een Derde Dienstverlener, die de Klant kan terugvinden op zijn/haar creditcard of bankafschrift) op de betaalkaart die is gebruikt om de oorspronkelijke boeking te maken. Alle eventuele reserveringskosten komen niet in aanmerking voor restitutie. Klanten moeten er rekening mee houden dat de restitutie van geboekte vluchten tot 6 maanden in beslag kan nemen.

2.2.5 Tarieven onderworpen aan beperkingen

Tenzij de Klant anders heeft aangegeven, wordt ervan uitgegaan dat de Klant de minst dure reisdiensten wenst. Dergelijke Diensten (bijvoorbeeld "economy class" tarieven) kunnen worden verleend zonder de mogelijkheid van wijziging of annulering. In dergelijke gevallen kunnen de Diensten niet worden verleend op een andere manier of op een ander(e) tijdstip of plek dan is overeengekomen.

2.3. Reisdocumenten

De reisdocumenten die worden verstrekt voor een via de Website bestelde Dienst worden geleverd op het door de Hoofdklant bij zijn/haar reservering verstrekte e-mailadres.

In het onwaarschijnlijke geval dat fysieke reisdocumenten vereist zijn worden die verzonden naar het door de Hoofdklant bij zijn/haar reservering opgegeven adres. Reisdocumenten kunnen uitsluitend naar adressen in België worden verzonden en worden niet geleverd aan adressen in andere landen. Expedia behoudt zich het recht voor een vergoeding in rekening te brengen die niet voor restitutie in aanmerking komt en die wordt vermeld op het moment van boeken om de reisdocumenten per koerier naar de Klanten te sturen.

De levertijden die bij het boeken worden vermeld, zijn gemiddelde tijden voor de verwerking en levering aan bestemmingen in België.

Indien de levering van reisdocumenten onmogelijk is wegens een fout gemaakt door de Hoofdklant toen hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens invulde dan zijn noch de Reisdienstverlener noch Expedia aansprakelijk.

2.4 Betaling aan diverse partijen

De Hoofdklant kan afhankelijk van de geboekte Diensten van meer dan één partij voor een boeking een rekening krijgen, bijvoorbeeld van Travelscape, een Derde Dienstverlener of andere dergelijke partij die op de creditcard of het bankafschrift van de Hoofdklant kan voorkomen. Maar het totale in rekening gebrachte bedrag mag niet meer bedragen dan de totale prijs van de Diensten.

2.5 Geldigheid van prijzen

Tenzij anders vermeld in speciale aanbiedingen, kunnen de prijzen vermeld op de Website, die voorzien worden door onze reispartners, te allen tijde gewijzigd worden.

2.6 Afwezigheid van een herroepingsrecht

De Klant heeft geen herroepingsrecht voor boekingen met betrekking tot transportdiensten, accommodatie en recreatieve Diensten.

Artikel 3. Specifieke Diensten

Expedia exploiteert de Website die fungeert als een interface tussen de Klant en de Reisdienstverleners met betrekking tot het aanbieden en ter beschikking stellen van alle Diensten. In dat kader, zoals reeds bepaald in artikel 1.2. van deze Algemene voorwaarden, handelt Expedia dus enkel als doorverkoper in de zin van de Wet Pakketreizen.

Het doel van het onderhavige artikel is gegevens te verstrekken over de Diensten van de Reisdienstverleners ter informatie van de Klant. Deze gegevens zijn niet exhaustief en vormen geen vervanging van de toepasselijke Regels en beperkingen. In het geval van een conflict of tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Regels en beperkingen die geïncorporeerd zijn in deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de Regels en beperkingen. De Regels en beperkingen worden verstrekt voordat het boekingsproces een einde neemt.

Behalve in het geval van juridische vereisten die het tegendeel voorschrijven kunnen deze gegevens niet leiden tot enige binding of aansprakelijkheid van de kant van Expedia.

3.1. Luchtvervoersdiensten

Luchtvervoersdiensten kunnen afzonderlijk of als onderdeel van een Pakketreis worden aangeboden en zijn, zowel wanneer zij afzonderlijk als wanneer zij als onderdeel van een Pakketreis worden geboekt, onderworpen aan de toepasselijke Regels en beperkingen (met inbegrip van de vervoersvoorwaarden, tariefregels en -beperkingen) van de Derde Dienstverlener evenals aan artikel 3.1. De Regels en beperkingen kunnen beperkingen en/of kosten inhouden voor annuleringen en wijzigingen.

De Regels en beperkingen van de Derde Dienstverleners worden ter beschikking gesteld voordat het boekingsproces een einde neemt en kunnen hier  http://www.expedia.be/p/support/check-in geraadpleegd worden.

Zelfs als Expedia betaling van de Klant ontvangt voor een boeking van afzonderlijke luchtvervoersdiensten handelt Expedia als agent van de Derde Dienstverlener van de luchtvervoersdiensten in kwestie. Dat betekent dat de overeenkomst van de Klant voor de luchtvervoersdiensten gesloten wordt tussen de Klant en de Derde Dienstverlener van de luchtvervoersdiensten in kwestie. De Regels en beperkingen van de Derde Dienstverleners van luchtvervoersdiensten kunnen hier  http://www.expedia.be/p/support/check-in geraadpleegd worden.

De prijzen en kosten voor bepaalde low-cost vluchten vanuit het buitenland (buiten België) kunnen in andere valuta zijn (bv. GBP), waarvoor we een raming in Euro zullen geven. Het eigenlijke bedrag dat door de low-cost maatschappij aangerekend wordt kan hiervan licht afwijken ten gevolge van een verschil in wisselkoersen toegepast door de verschillende kaartverstrekkers. Bovendien kan in uw afrekening een transactiekost voor vreemde valuta begrepen zijn, die door uw kaartverstrekker aangerekend wordt om de transactie uit te voeren. Expedia is niet verantwoordelijk voor deze kosten en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor kosten verbonden aan verschillende wisselkoersen en kosten van kaartverstrekkers.

Wanneer u op deze website naar vluchten zoekt, wordt u voor bepaalde vluchten mogelijk omgeleid naar de website van de betreffende derde luchtvaartmaatschappij om uw boeking te voltooien en de betaling te verrichten. Uw contract voor een dergelijke boeking wordt rechtstreeks met de relevante derde aanbieder gesloten. Expedia is niet betrokken bij dergelijke boekingen en is er niet aansprakelijk voor.

3.1.1. Algemene voorwaarden luchtvervoer

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant te voldoen aan de instructies van de luchtvaartmaatschappijen en/of touroperators, in het bijzonder met betrekking tot inchecktijden. Geadviseerd wordt voor het inchecken tenminste drie uur van tevoren aanwezig te zijn voor het vertrek van internationale vluchten, en tenminste twee uur voor het vertrek van binnenlandse vluchten. De Klant wordt gewezen op de noodzaak voldoende tijd in acht te nemen, en rekening te houden met mogelijke vertragingen van reizen met een aansluitende vlucht, in het bijzonder wanneer dit gepaard gaat met vervoer naar een andere luchthaven.

Expedia raadt Klanten ten zeerste aan om vroeg in te checken als ze een bepaalde stoel willen.

In het bijzonder bevestigt de Klant dat hij het volgende heeft begrepen en daarmee akkoord gaat :

 • Expedia heeft niet de mogelijkheid om de verdeling van de stoelen te controleren, zelfs niet als die vooraf bij de luchtvaartmaatschappij zijn geboekt, en kan geen enkele garantie geven dat de gewenste zitplaatsen bij vertrek beschikbaar zijn.
 • Expedia heeft geen controle over de indicaties omtrent de duur van de vlucht die door de Derde Dienstverlener van luchtvervoer worden vertrekt, en die enkel ten indicatieve titel worden meegedeeld en dus gewijzigd kunnen worden en bevestigd moeten worden.
 • Het komt de Klant toe zijn retourvlucht te bevestigen conform de vereisten van de Derde Dienstverlener van het luchtvervoer.
 • Indien de Klant een heen-en-terugreis boekt en geen gebruik maakt van de heenvlucht, zal de luchtvaartmaatschappij de retourvlucht annuleren, zonder mogelijkheid van terugbetaling. Dit geldt ook als de Klant de retourvlucht niet neemt, en als de Klant helemaal geen gebruik maakt van het ticket. Vluchttickets moeten worden gebruikt in de juiste volgorde.
 • In het geval van speciale vluchten of chartervluchten worden de naam van de luchtvaartmaatschappij, de vluchttijden, het type vliegtuig, de reisroute en mogelijke tussenstops slechts genoemd als indicatie voor de heen- en retourvluchten van de reis. Deze types vliegtuigen en vluchtnummers kunnen worden gewijzigd zelfs na bevestiging.
 • Sommige luchtvaartmaatschappijen kunnen extra kosten in rekening brengen voor maaltijden, bagage, voorkeurszitplaatsen etc. Expedia is niet verantwoordelijk voor deze kosten en alle gegevens daaromtrent op de Website worden uitsluitend meegedeeld ter informatie, en kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de luchtvaartmaatschappijen.
 • De Klant dient zich te conformeren aan de toepasselijke Regels en beperkingen met betrekking tot het vervoer van zwangere vrouwen.
 • De Klant dient zich te conformeren aan de toepasselijke Regels en beperkingen betreffende het vervoer van kinderen; er wordt in het bijzonder in herinnering gebracht  dat kinderen die op de retourdatum ouder zijn dan 2 jaar een retourticket dienen te hebben tegen kindertarief. Kosten die worden gemaakt als gevolg van het niet naleven door de Klant van deze regel komen niet in aanmerking voor restitutie. Kinderen jonger dan 2 jaar krijgen geen eigen stoel toegewezen in het vliegtuig, tenzij voor dat kind een stoel tegen kindertarief is geboekt. Kinderen van minder dan 14 jaar kunnen niet reizen zonder vergezeld te zijn conform de toepasselijke Regels en beperkingen.

De Regels en beperkingen van de Derde Dienstverleners van luchtvervoersdiensten zijn beschikbaar voordat een boeking gemaakt wordt en kunnen hier geraadpleegd worden http://www.expedia.be/p/support/check-in.  Gelieve voor meer informatie over de voorbereiding van een vlucht de online Adviezen aan het cliënteel van Expedia te lezen, die hier beschikbaar zijn http://support.expedia.be/

3.1.2 Gecombineerde tickets enkele reis

Expedia kan Klanten de mogelijkheid bieden om in plaats van een retourticket een combinatie van twee tickets enkele reis te boeken. Twee tickets enkele reis kunnen een grotere keuze aan vluchten bieden die vaak goedkoper zijn, en kunnen worden gecombineerd op dezelfde luchtvaartmaatschappij of bij verschillende luchtvaartmaatschappijen.

In tegenstelling tot retourtickets is elk ticket enkele reis onderworpen aan eigen regels, beperkingen en kosten.. Als een van deze vluchten wordt gewijzigd door de luchtvaartmaatschappij (bijvoorbeeld annulering of een wijziging van vluchtschema) waardoor de Klant de andere vlucht moet wijzigen dan is de Klant aansprakelijk voor eventuele kosten voor het wijzigen van die andere vlucht.

3.1.3. Paspoort, visum, administratieve en/of gezondheidsvoorschriften

Reizen in het buitenland: de Klant moet ervoor zorgen dat hij voldoet aan de wettelijke vereisten voor de toegang van buitenlanders in de landen waar hij naartoe gaat, dat zijn reisdocumenten zoals paspoorten en visa (transit, zaken, toerisme, of andere) in orde zijn, en dat aan alle andere voorwaarden voor de toegang tot het buitenlandse territorium voldaan is. Expedia heeft niet in het bijzonder kennis van de eisen die gesteld worden voor de binnenkomst van vreemdelingen in de verschillende territoria, of van de vereiste reisdocumenten. De Klanten worden gevraagd om de verboden, waarschuwingen,  aankondigingen en adviezen die door de betrokken regeringen uitgebracht zijn te raadplegen voordat een reis naar een bestemming in het buitenland geboekt wordt.

Gezondheid: de inentingen die vereist zijn voor een reis kunnen veranderen en de Klanten dienen hun arts te raadplegen om up-to-date aanbevelingen te ontvangen voorafgaand aan hun vertrek. Het is hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle binnenkomstvereisten met betrekking tot gezondheid, om de benodigde vaccinaties te nemen, om alle aanbevolen medicatie te nemen en om alle medische adviezen in verband met hun reis op te volgen. Online medische adviezen kunnen gevonden worden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/Gezondheid_en_hygiene/) en de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?L=N&WPID=31&MIID=333). Voor een aanvullend medisch advies over hun reis worden Klanten geadviseerd om hun arts te raadplegen.

Insektenverdelging: Hoewel dit niet doorgaans het geval is, behouden de meeste landen zich het recht voor om insekten op vliegtuigen te verdelgen als zij een gevaar voor de volksgezondheid, de landbouw of de omgeving waarnemen. De Wereldgezondheidsorganisatie en de Organisatie van de internationale burgerluchtvaart hebben de volgende insektenverdelgingsprocedures goedgekeurd: (1) het besproeien van de kabine van het vliegtuig met een insecticide in een spuitbus terwijl de passagiers aan boord zijn, of (2) de inwendige oppervlakken van het vliegtuig behandelen met een insecticide met langdurig effect terwijl de passagiers niet aan boord zijn..

Voor alle vakanties aangeboden op de Website is een geldig paspoort voor tien jaar vereist. Indien u geen geldig Belgisch paspoort hebt, dient u na te gaan bij de bevoegde overheid of het geldig is om mee te reizen. De immigratiedienst van sommige landen bepaalt dat een paspoort geldig dient te zijn voor een minimumperiode - meestal 6 maanden - na binnenkomst van het desbetreffende land. Als het paspoort van een Klant minder dan een jaar geldig is, raden we de Klant aan om de eisen van het land van bestemming te controleren voor hij/zij definitieve reisplannen maakt. De naam op het paspoort moet overeenkomen met de naam op het ticket omdat anders de Klant mogelijk niet mag reizen en de verzekering mogelijk ongeldig is. Als na het boeken van een vakantie/Dienst maar voordat de Klant gaat reizen een medereiziger van de Klant zijn/haar naam wijzigt - bijvoorbeeld als gevolg van trouwen - dan moet de Klant de klantenservice op de hoogte brengen door te bellen naar 02 200 63 71 Vrij 02 200 63 71 of te e-mailen naar klantenservice@chat.expedia.be

Belgische burgers wordt aangeraden contact op te nemen met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken voor meer informatie over paspoortvereisten (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten/). Voor meer informatie m.b.t. visa kunnen Klanten contact opnemen met de ambassade van het land dat zij willen bezoeken.

Niet-Belgische burgers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ambassade of de paspoortdienst voor meer informatie en advies i.v.m. visa en paspoorten voor de landen die zij willen bezoeken (en voor de terugkeer naar België).

Let op: het verkrijgen van een visum kan vaak enige tijd in beslag nemen, en we raden Klanten dus aan om het ruim op tijd aan te vragen. De voorwaarden om een visum aan te vragen kunnen verschillen en u dient erover te waken over voldoene  geüpdatete informatie te beschikken alvorens uw reis te boeken en voor het vertrek. Expedia wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van weigering van boarding op een vlucht of binnenkomst in welk land dan ook ten gevolge van het feit dat de Klant niet over een paspoort, visum of andere reisdocumenten zou beschikken vereist door de luchtvaartmaatschappij of de overheden van een land, daarbij inbegrepen landen waar de Klant enkel in transit is. Dit omvat de tussenlandingen per vliegtuig, zelfs als de Klant dit vliegtuig of de luchthaven niet verlaat.

Hoewel het merendeel van de reizen, daarbij inbegrepen de reizen in het buitenland, zich zonder incident voordoen kan reizen naar welbepaalde bestemmingen een verhoogd risico met zich meebrengen. Expedia nodigt de Klanten uit om kennis te nemen van de verboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen uitgebracht door de FOD Buitenlandse Zaken voordat een reis naar het buitenland geboekt wordt. Informatie over de situatie in verschillende landen en het risiconiveau gekoppeld aan een reis in dat land kunnen gevonden worden op de website van de FOD Buitenlandse zaken, op de volgende adressen:

 1. In het Frans: http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/
 2. in het Nederlands: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/

HET VERLENEN VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT REIZEN IN EEN WELBEPAALD LAND IMPLICEERT GEENSZINS DAT EXPEDIA GARANDEERT DAT EEN REIS IN DAT LAND AANGERADEN ZOU WORDEN OF ZONDER RISICO ZOU ZIJN.

Visa Waiver Program (VWP) en  Electronic System for Travel Authorisation (ESTA): alle Klanten die de Verenigde Staten willen ingaan of willen doorreizen onder het Visa Waiver Program (VWP) moeten toestemming vragen om te reizen met gebruikmaking van het Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). Zorg dat u voldoende tijd neemt (minstens 72 uur voor vertrek) om een ESTA aan te vragen. Voor meer informatie gaat u naar de website van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid: https://esta.cbp.dhs.gov.

Een aantal regeringen voert nieuwe voorschriften in die luchtvaartmaatschappijen verplichten persoonlijke gegevens te verstrekken over alle passagiers op hun vliegtuigen. De gegevens worden op de luchthaven verzameld wanneer een Klant incheckt of in sommige gevallen wanneer de Klant boekt. Daarom raden we de Klant aan extra tijd voor het inchecken uit te trekken.

3.1.4. Speciale tarieven

Er zijn vliegroutes die worden aangeboden tegen speciale tarieven die wel de beste prijs bieden maar niet noodzakelijkerwijs de meest directe route nemen. Voor sommige routes moet onderweg op een ander vliegtuig worden overgestapt. Een vlucht die als direct wordt beschreven is een vlucht waarvoor tijdens de reis niet hoeft te worden overgestapt op een ander vliegtuig maar er kunnen onderweg wel tussenstops zijn ingelast om te tanken of om passagiers in of uit te laten stappen. Details voor alle tussenstops krijgt u tijdens het boekingsproces en ze zijn zowel op de Website als in de Boekingsbevestiging voor een Klant duidelijk aangegeven.

Veel luchtvaartmaatschappijen - maar niet alle - bieden speciale tarieven aan voor kinderen jonger dan 2 jaar en ouderen. Deze kortingen zijn afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de desbetreffende vlucht, de beschikbaarheid van stoelen en de leeftijd van de passagier.

Airmiles en vouchers van klantenprogramma's kunnen mogelijk niet worden gebruikt bij het boeken van vluchten via de Website.

Indien de Klant heeft geprofiteerd van een korting worden de overeenkomstige bijzondere tarieven in de prijstabel getoond voordat hij/zij de reservering bevestigt.

3.1.5. Aansprakelijkheid

De Klant wordt eraan herinnerd dat de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor overlijden, persoonlijke letsel en voor andere schade normaliter wordt beperkt door het nationale recht of door een internationaal verdrag voor luchtvervoer, of door de eigen bijzondere voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

3.1.6. Elektronisch ticket

Een elektronisch ticket is een ticket zonder fysieke vorm. Wanneer dit type ticket wordt gekocht, dient de Klant naar de incheckbalie van de betrokken luchtvaartmaatschappij te gaan en een geldig reisdocument te tonen (paspoort, visum, identiteitskaart etc.) teneinde zijn / haar instapkaart te verkrijgen. De Klant dient de tijdsmarges voor inchecken strikt na te leven.

3.1.7. Vervangende passagiers

Wanneer luchttransportdiensten geboekt worden als aparte Dienst, kunnen mogelijk geen vervangende passagiers voor vluchten ingediend worden. Wanneer de Klant het recht heeft om een Pakketreis aan een andere persoon over te dragen, zal Expedia hiervoor het nodige doen (zie artikel 3.5.3.4, maar weet dat dit, afhankelijk van de toepasselijke Regels en beperkingen, aanleiding kan geven tot een annulering en een herboeking van de vlucht (met een annuleringsvergoeding van 100%).

3.1.8. Uitvoerende luchtvaartmaatschappijen

Klanten wordt erop gewezen dat de vluchten die zijn geboekt bij een luchtvaartmaatschappij in sommige gevallen kunnen worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij. U kunt de gegevens van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, indien afwijkend, vinden op de Website. De uitvoerende luchtvaartmaatschappij factureert de vlucht en wordt als de handelaar getoond op de creditcard of het bankafschrift van de Klant. De betaling kan ook in rekening worden gebracht door andere Derde Dienstverleners voor de geboekte Diensten maar het totale bedrag dat in rekening is gebracht bedraagt echter nooit meer dan de totale prijs van de Diensten.

3.1.9. Vergoeding voor instapweigering of vertraging

Als een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert of als de vlucht is vertraagd, geen eerder bevestigde plaats kan bieden, niet stopt op de stop-overplaats of de bestemming van een Klant of een Klant een aansluitende vlucht waarop de Klant een reservering heeft laat missen dan heeft de Klant recht op bepaalde vergoedingen van de luchtvaartmaatschappij krachtens Verordening (EU) 261/2004.

3.1.10. Extra administratietoeslagen voor boekingen per telefoon

Extra niet-restitueerbare administratietoeslagen mogen worden berekend voor vluchten die zijn geboekt op individuele basis via het Expedia Klantenondersteuningscentrum. Klanten worden geïnformeerd over de administratietoeslagen door hun agent van het Klantenondersteuningscentrum tijdens hun telefoongesprek.

3.1.11. 'No-show' of annulering

In het geval van een 'no-show' of annulering, heeft u mogelijk recht op een terugbetaling van luchthavenbelastingen en -toeslagen die in de prijs van het gekochte ticket zijn inbegrepen. Als u in aanmerking komt voor een terugbetaling, kunt u een dergelijke terugbetaling aanvragen bij de klantenservice van Expedia (door een e-mail te sturen naar klantenservice@chat.expedia.be of te bellen naar 02 200 63 71), die uw verzoek namens u bij de luchtvaartmaatschappij indient.

3.2. Accommodatiediensten

Accommodatie wordt afzonderlijk aangeboden of als onderdeel van een Pakketreis (zie Artikel 3.5). Met uitzondering van de accommodatiediensten waarvoor de regeling “betaal later/betaal bij de accommodatie” van toepassing is (zie Artikel 3.2.7 hieronder), wordt alle accommodatie ter beschikking gesteld door Expedia (zowel wanneer zij afzonderlijk als wanneer zij als onderdeel van een Pakketreis worden geboekt), onder de Artikelen 3.2 en 3.5 en de toepasselijke Regels en beperkingen met betrekking tot de accommodatie, die verstrekt worden voordat het boekingsproces een einde neemt. De toepasselijke Regels en beperkingen kunnen beperkingen op en/of kosten voor annulering en/of wijzigingen bevatten die door de betrokken Derde Dienstverleners worden opgelegd.

U mag niet meer dan 8 kamers online boeken voor hetzelfde hotel / dezelfde verblijfsdata. Als we vaststellen dat u in totaal meer dan 8 kamers geboekt heeft via aparte reserveringen, kunnen we uw reserveringen annuleren, en kunnen we de Klant annuleringskosten aanrekenen, indien van toepassing. Als u een niet-terugbetaalbaar voorschot betaalde, kan de storting worden verbeurd. Indien u 9 kamers of meer wenst te boeken, dient u 9+ te selecteren in het “Kamers” drop-down menu in het zoekvak voor accommodatie en contact op te nemen met het departement voor groepsverkoop door het online invullen van het groepsreizenformulier. Een van onze specialisten in groepsreizen zal uw aanvraag onderzoeken en contact met u opnemen om uw reservering te voltooien. U kunt gevraagd worden om een schriftelijke overeenkomst te ondertekenen en / of een niet-terugbetaalbaar voorschot te betalen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikelen 3.2.6. en 3.2.7., voor vooraf betaalde accommodatieboekingen en hotelboekingen tegen Expedia Unpublished Rate (zoals hieronder beschreven in Artikel 3.2.6) wordt bij reservering het volledige bedrag afgeschreven van de creditcard van de Hoofdklant. Voor andere accommodatieboekingen is een bankkaart of creditcard nodig om de reservering te maken terwijl de definitieve betaling direct tijdens uw verblijf wordt verrekend met de accommodatie. Raadpleeg de informatie die u ziet tijdens het reserveringsproces ter bevestiging van hoe en wanneer de betaling wordt verricht. Prijzen die op de Website worden getoond zijn niet inclusief bedragen voor extra's zoals snacks uit de minibar of telefoongesprekken.

Als een Klant niet komt opdagen voor de eerste nacht van de reservering, en wil inchecken voor de daaropvolgende nachten van de reservering dan moet de Hoofdklant de wijzigingen van de reservering bevestigen bij Expedia, niet later dan de oorspronkelijke datum van de check-in om te voorkomen dat de hele reservering wordt geannuleerd. Indien een Hoofdklant de boekingswijzigingen niet bevestigt kan de hele boeking geannuleerd worden en zal een terugbetaling aan de Klant pas mogelijk zijn binnen de grenzen voorzien in de toepasselijke Regels en beperkingen (deze Regels en beperkingen worden ter beschikking gesteld tijdens het boekingsproces).

Klanten die hun reservering niet annuleren of wijzigen vóór de beleidsperiode voor annulering die van toepassing is op de accommodatie (en die per accommodatie kan verschillen en tijdens het boekingsproces wordt meegedeeld) voorafgaand aan de dag van aankomst wordt de kosten in rekening gebracht zoals weergegeven in de Regels en beperkingen voor de reservering. Klanten moeten er rekening mee houden dat sommige accommodaties geen wijzigingen of annuleringen van reserveringen toestaan nadat ze zijn gemaakt, en deze beperkingen vindt u terug in de Regels en beperkingen voor de accommodatiereserveringen.

3.2.1. Gebruik van kamers

De Klant wordt eraan herinnerd dat kamers in het algemeen pas beschikbaar zijn vanaf 14.00 uur en voor 12.00 uur dienen te worden verlaten, ongeacht de aankomst- of vertrektijd van het gebruikte vervoer.

Enkele kamers hebben over het algemeen een bed en een toeslag is vaak verschuldigd voor deze kamers. Tweepersoonskamers hebben meestal twee eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed.

3.2.2. Classificatie

De indicatie van het comfortniveau die in de beschrijvingen op de Website wordt toegekend aan hotels komt overeen met een classificatie op basis van lokale standaarden in het land van verblijf, wat derhalve kan afwijken van Belgische normen. Deze classificatie wordt slechts ter indicatie verstrekt. Klanten moeten zich realiseren dat normen tussen de hotels van dezelfde klasse in verschillende landen, en zelfs in hetzelfde land kunnen variëren. Het is belangrijk om de desbetreffende hotelbeschrijvingen zorgvuldig te lezen. Verblijf in alle hotels, ongeacht hun rating, is in standaardkamers, tenzij anders vermeld.

1 ster: Deze hotels zijn het goedkoopst. De accommodaties voldoen aan de minimale vereisten voor faciliteiten en zijn in het algemeen schoon en eenvoudig. Badkamerfaciliteiten zijn doorgaans gedeeld.

2 sterren: Eenvoudige accommodaties met een beetje meer aandacht voor stijl en sfeer, maar nog altijd voor een lage prijs. De faciliteiten en de service zijn beperkt. Een aantal gemeenschappelijke ruimtes, een winkel of bijvoorbeeld een café behoren mogelijk tot de voorzieningen.

3 sterren: Voor de reiziger die wat meer wil en gesteld is op service, kwaliteit, stijl en comfort. Ook aanbevolen voor gezinnen. Er is doorgaans een restaurant dat ten minste ontbijt serveert en soms ook lunch en/of diner. Mogelijk zijn er ook conferentiezalen en andere faciliteiten, zoals een zwembad of services voor zakenreizigers, beschikbaar.

4 sterren: Eersteklas accommodaties voor de veeleisende gast. Er is aandacht besteed aan luxe, gastvrijheid en service. Verwacht in deze betrouwbare hotels een restaurant van topkwaliteit en een schat aan voorzieningen. Eersteklas accommodatie voor zakenreizigers.

5 sterren: Topaccommodaties die voldoen aan de allerhoogste eisen. Deze hotels bieden alle mogelijke comfort, onberispelijke persoonlijke service en smaakvolle en elegante faciliteiten. De beste hotels ter wereld.

Het is mogelijk dat af en toe de boeking geannuleerd of gewijzigd wordt door de Derde Dienstverlener van de accommodatie of door Expedia om verschillende redenen (bijvoorbeeld overboeking van een accommodatie ten gevolge van connectieproblemen met de accommodatie of sluiting van een accommodatie ten gevolge van een orkaan of onbeschikbaarheid van bepaalde kamers door een onderhoudsprobleem). Indien dit het geval zou zijn zal Expedia alle redelijke inspanningen leveren om de Klant daarover zo snel mogelijk te informeren en zal Expedia indien mogelijk een ander verblijf minstens in dezelfde categorie en met gelijksoortige service aanbieden. 

3.2.3. Activiteiten

Het kan af en toe voorkomen dat bepaalde door de Derde Dienstverleners aangeboden activiteiten die worden beschreven op de Website worden geannuleerd als gevolg van weersomstandigheden, overmacht, verblijf buiten het seizoen of indien het aantal voor de activiteit vereiste deelnemers niet wordt gehaald.

Voor bezichtigingen wordt de volgorde van de verschillende toeristische attracties slechts als indicatie gegeven. Deze volgorde kan door de Derde Dienstverleners worden aangepast.

3.2.4. Maaltijden

Indien maaltijden deel uitmaken van het vakantiearrangement hangt het aantal maaltijden af van het aantal overnachtingen. Vol pension is normaliter inclusief ontbijt, lunch en diner. Half pension is normaliter inclusief ontbijt en ofwel lunch of diner, afhankelijk van het arrangement. Vol pension en half pension beginnen met de maaltijd voorafgaand aan de eerste nacht en eindigen met het ontbijt (half pension) of de lunch (vol pension) na de laatste nacht. Als één of meer maaltijden niet kunnen worden genomen, wordt geen restitutie verleend.

De Klant wordt eraan herinnerd dat, tenzij dit anders is beschreven op de Website, dranken niet bij maaltijden zijn inbegrepen. Indien er geen veilig drinkwater voorhanden is, draagt de Klant zelf de kosten van het kopen van gebotteld water.

We raden ouders aan om speciale voeding voor hun baby mee te brengen aangezien dit ter plaatse niet altijd voorhanden is.

3.2.5. Belastingen

De lokale autoriteiten van bepaalde landen kunnen aanvullende belastingen opleggen (toeristenbelasting, etc.) die ter plaatse dienen te worden voldaan. Uitsluitend de Klant is aansprakelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

3.2.6. Expedia Unpublished Rate/Secret Saver hotels

Van tijd tot tijd biedt Hotwire Inc., een onderneming van de Expedia groep, op de Website extra scherp geprijsde boekingsmogelijkheden voor hotels. Deze hotels met de zogenaamde Expedia Unpublished Rate of "Secret Saver" verschillen van andere accommodaties die op de Website worden aangeboden op een aantal belangrijke punten. De naam en het exacte adres van het hotel worden niet getoond totdat de betaling is verricht voor de boeking. Alle boekingen zijn definitief en kunnen niet gewijzigd, gerestitueerd, uitgewisseld, geannuleerd of overgedragen worden aan een andere partij. De creditcard van de Klant wordt zelfs voor het getoonde bedrag gedebiteerd als hij/zij de boeking niet gebruikt. Het kamertype wordt bepaald door het hotel op basis van het aantal gasten op moment van boeking. Alle reserveringen worden geboekt voor een verblijf in rookvrije kamers (indien beschikbaar). Toewijzingen van hotelkamers worden bepaald bij de check-in en upgrades zijn niet beschikbaar. Het maximum aantal Expedia Secret Saver-kamers dat in één keer kan worden geboekt is zes. Alle kamers van Expedia Unpublished Rate worden geboekt onder dezelfde naam van de Hoofdklant en de Hoofdklant moet aanwezig zijn bij het inchecken. Expedia Unpublished Rate-hotels komen niet in aanmerking voor belonings- of clubprogramma's. Bij het inchecken moeten gasten een geldig identiteitsbewijs en een creditcard op hun naam overleggen (het bedrag van het beschikbaar krediet varieert per hotel). Debetkaarten worden mogelijks niet aanvaard.

3.2.7. Betaal nu of betaal later/betaal bij de accommodatie:

Voor bepaalde accommodaties kan de Klant, wanneer hij boekt via de Website, de optie voorgelegd krijgen “betaal nu” of “betaal later/betaal bij de accommodatie”. Wanneer de Klant kiest voor de “betaal nu” optie, zal de Dienst door Expedia ter beschikking gesteld worden van de Klant en zal Expedia het bedrag onmiddellijk op zijn kredietkaart aanrekenen in Euro. Wanneer de Klant “betaal later/betaal bij de accommodatie” kiest, zullen de details over hoe en wanneer de betaling zal plaatsvinden, worden getoond tijdens het boekingsproces (inclusief of er aanbetalingen vereist zijn en het betalingsschema in verband hiermee) en de accommodatie zal de kredietkaart van de Klant in lokale valuta in rekening brengen. Wanneer de “betaal later/betaal bij de accommodatie” optie werd geselecteerd voor een afzonderlijke boeking van een accommodatie, stelt de Derde Dienstverlener de Dienst rechtstreeks ter beschikking van de Klant. De Klant gaat een overeenkomst aan met de Derde Dienstverlener. Voor deze transacties treden Expedia en aan haar gelieerde ondernemingen op als een tussenpersoon tussen u en de Derde Dienstverlener (maar niet als een betalingstussenpersoon), waarbij de details van uw reservering naar de desbetreffende Derde Dienstverlener worden verzonden en u een bevestigingsmail voor en namens de Derde Dienstverlener wordt gestuurd. Voor boekingen van accommodatie zijn bankkaart- of kredietkaartgegevens nodig om de reservering te verzekeren en kunnen kaarten worden gevalideerd of vooraf geautoriseerd overeenkomstig Artikel 5.3.

Gelieve op te merken dat sommige accommodaties een al dan niet terugbetaalbaar voorschot kunnen vereisen (zie de toepasselijke Regels en beperkingen). De toepasselijke belastingvoet en de buitenlandse wisselkoersen kunnen variëren in de tijd tussen de boeking en het verblijf. Expedia vouchers kunnen enkel gebruikt worden voor “betaal nu” boekingen.

3.3. Autoverhuur

De autoverhuurdiensten worden ofwel als onderdeel van een Pakketreis door Expedia aangeboden ofwel afzonderlijk door de betrokken Reisdienstverlener. Deze Diensten vallen, zowel wanneer zij afzonderlijk als wanneer zij als onderdeel van een Pakketreis worden geboekt, onder de Regels en beperkingen van de respectievelijke Derde Dienstverlener evenals onder de bepalingen van dit artikel 3.3.

3.3.1. Betalingswijze

De Klant die de boeking verricht en de aangeduide bestuurder moeten een geldige creditcard op zijn/haar naam tonen wanneer hij/zij het voertuig ophaalt. Debetkaarten worden niet aanvaard, en de Klant moet zelf controleren welke creditcards worden geaccepteerd door de Derde Dienstverlener.

De Derde Dienstverlener kan gedurende de periode van de autohuur een autorisatieverzoek indienen bij de creditcardmaatschappij van de Klant bij wijze van borgsom aan de Derde Dienstverlener. De Klant en de aangeduide bestuurder dienen derhalve contact op te nemen met zijn/haar creditcardmaatschappij om er zeker van te zijn dat de bestedingslimiet van de kaart toereikend is voor dit doel. Sommige grotere wagentypes vereisen twee creditcards.

Als de Klant de hierboven uiteengezette regels niet naleeft kan de Derde Dienstverlener beslissen om het voertuig niet ter beschikking te stellen, maar wordt wel de volledige prijs in rekening gebracht.

3.3.2. Toeslagen

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor aftanken, extra bestuurderstoeslagen, een toeslag voor jonge bestuurders en kosten voor aflevering en ophaling. De Klant onderkent dat in geen geval Expedia en/of de Derde Dienstverleners aansprakelijk zijn voor dergelijke extra kosten zoals hierboven beschreven of anderszins.

Er kan sprake zijn van een extra bedrag in geval van diefstal van of schade aan de huurauto. Dit varieert afhankelijk van de Derde Dienstverlener en het land van verhuur. Aanschaf van een optionele aanvullende lokale verzekering (de zogenaamde super CDW of super TP), verwijdert/vermindert het eigen risico. De Klant onderkent dat in geen geval Expedia en/of de Derde Dienstverleners aansprakelijk zijn voor dergelijke extra kosten of een aanvullende dekking zoals hierboven beschreven of anderszins.

Benzine is meestal niet inbegrepen bij het huurtarief. Voor het huren van voertuigen in bepaalde landen, berekenen sommige Derde Dienstverleners automatisch de kosten voor het vullen van de brandstoftank wanneer het voertuig wordt geretourneerd. Bovendien rekenen bepaalde Derde Dienstverleners een toeslag als winterbanden worden gebruikt. Gelieve de toepasselijke Regels en beperkingen te bekijken tijdens de boeking.

Tenzij anders is overeengekomen moet de Klant het voertuig terugbrengen naar het filiaal waar de auto werd opgehaald. Als de Klant hier niet aan voldoet, kunnen de Derde Dienstverleners een aanvullende toeslag in rekening brengen.

Speciale uitrusting, zoals kinderstoeltjes, kan gevraagd worden en zal ter plekke rechtstreeks met de Derde Dienstverlener worden afgerekend (indien beschikbaar).

3.3.3. Het ophalen/gebruik van het voertuig

De bestuurder moet meestal tussen 21 en 75 jaar oud zijn, maar dit kan per Derde Dienstverlener en per land verschillen. De Klant moet dit bij de Derde Dienstverlener controleren. Er kunnen ook extra kosten worden berekend als een bestuurder jonger is dan 25 jaar of ouder dan 70 jaar.

Alle bestuurders moeten een geldig rijbewijs op hun eigen naam voorleggen voor de categorie voertuigen die ze huren als ze de huurauto ophalen. Internationale verhuring kan andere vereisten betreffende het rijbewijs hebben. En internationaal rijbewijs is vereist indien het rijbewijs van de bestuurder niet in het Romeins alfabet is opgesteld. Bijkomende documenten, zoals een paspoort of tot twee bewijzen van naam en adres, kunnen eveneens vereist zijn. Klanten moeten de toepasselijke Regels en beperkingen  controleren op details van alle geldende criteria voor het boeken van een huurauto.

De Klant wordt eraan herinnerd dat sommige Derde Dienstverleners niet toestaan dat het gehuurde voertuig wordt gebruikt buiten het land waarin het is gehuurd.

3.3.4. Annulatie van de boeking/ongebruikte huurdagen

Er wordt geen restitutie verleend voor boekingen die geannuleerd worden binnen de 6 uur voor het tijdstip van ophaling of voor dagen dat de huurauto niet wordt gebruikt.

3.4. Plaatselijke Activiteiten

De plaatselijke activiteiten worden aangeboden als onderdeel van een Pakketreis via Expedia of afzonderlijk door de betrokken Reisdienstverlener. Deze Diensten vallen onder deze Algemene Voorwaarden en onder de Regels en beperkingen van de Derde Dienstverleners van deze Plaatselijke Activiteiten. Wanneer zij als afzonderlijke Dienst worden geboekt, zijn deze Diensten gewoonlijk niet overdraagbaar, en komen ze niet voor restitutie of wijziging in aanmerking, tenzij geannuleerd door de Derde Dienstverlener of tenzij zij onderdeel uitmaken van een Pakketreis en dergelijke rechten ontstaan onder artikel 3.5.

3.4.1. Terugbetaling en annulering van de Plaatselijke Activiteiten

Het kan af en toe voorkomen dat bepaalde door de Derde Dienstverleners op de Website aangeboden Plaatselijke Activiteiten worden geannuleerd als gevolg van weersomstandigheden, overmacht, verblijf buiten het seizoen of indien het aantal voor de activiteit vereiste deelnemers niet wordt gehaald. In die omstandigheden dienen de Klanten zich te wenden tot de toepasselijke Regels en beperkingen met betrekking tot restitutie.

3.5. Pakketvakanties

Pakketreizen worden gedefinieerd door de Richtlijnen betreffende Pakketreizen. In het algemeen is er sprake van een Pakketreis wanneer je één enkele boeking doet, die bestaat uit een combinatie van ten minste twee van de volgende reisdiensten: (a) luchttransport, (b) accommodatie, (c) autoverhuur, en (d) bepaalde plaatselijke activiteiten. Uw Boekingsbevestiging zal bevestigen wat er in uw Pakketreis begrepen is.

Pakketreizen die op de Website weergegeven worden, worden ter beschikking gesteld door Expedia (waarnaar verwezen zal worden als “Expedia” of “wij” in dit artikel). De Pakketreizen die door Expedia worden aangeboden vallen onder de voorwaarden en bepalingen van dit artikel en de toepasselijke Regels en beperkingen van de Derde Dienstverleners van de reisdiensten die deel uitmaken van de Pakketreis (bv. de luchtvaartmaatschappij of de accommodatie dienstverlener). Klanten moeten dit artikel en de toepasselijke Regels en beperkingen lezen alvorens te boeken. Indien er een inconsistentie zou bestaan tussen de bepalingen van dit artikel en de toepasselijke Regels en beperkingen, dan zullen de toepasselijke Regels en beperkingen voorrang hebben.

3.5.1. Reserveringen en boekingen

Alle boekingen van Pakketreizen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid op het ogenblik van boeking. Aanvaarding door Expedia van reserveringen gemaakt door de Klant hangt af van de beschikbaarheid van de Pakketreizen. Expedia hoeft geen redenen te geven voor een weigering om een reservering te accepteren.

Wij doen ons uiterste beste om ervoor te zorgen dat onze advertenties actueel zijn, maar wij garanderen niet dat de Pakketreizen die wij adverteren nog beschikbaar zijn op het ogenblik van de boeking. Wij zullen u zo snel mogelijk nadat u een boeking heeft gedaan, informeren indien, om een of andere reden, de Pakketreis die u wilde boeken niet beschikbaar is.

Er zal slechts een overeenkomst tot stand komen tussen u en Expedia wanneer u de prijs voor de boeking hebt betaald en wij u een Boekingsbevestiging hebben gestuurd. Aanvaarding door Expedia wordt geformaliseerd door het versturen van een Boekingsbevestiging, en wel per e-mail aan de Hoofdklant binnen tien dagen nadat een bestelling door de Hoofdklant is geplaatst. De Klant wordt geen bedrag in rekening gebracht tot wanneer de beschikbaarheid van de Dienst wordt bevestigd.

3.5.2. Prijzen

Wij bieden een groot aantal Pakketreizen aan en wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de weergegeven prijs altijd accuraat is. Ondanks de inspanningen van Expedia, kan het zijn dat sommige van de Diensten die op Website staan niet juist geprijsd zijn. EXPEDIA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM VERGISSINGEN IN PRIJZEN OP ONZE WEBSITE EN/OF RESERVATIES AAN EEN ONJUISTE PRIJS TE VERBETEREN. 

Wij zullen in principe de prijs controleren op het ogenblik van de boeking. Als er een vergissing is en de werkelijke prijs is lager dan degene die bij de boeking weergegeven werd, zullen wij u alleen het lagere bedrag aanrekenen. Als de prijs hoger is, zullen wij (naar ons eigen goeddunken) u contacteren met instructies of uw boeking weigeren en u hiervan op de hoogte brengen zodat u kan beslissen wat u wenst te doen.

Expedia is er niet toe gehouden om u een Pakketreis te leveren die verkeerd geprijsd is, zelfs nadat wij de Boekingsbevestiging hebben verstuurd, indien de vergissing redelijkerwijze duidelijk had moeten zijn voor u. In dergelijk geval kunnen wij u contacteren voor instructies of uw boeking annuleren en u hiervan op de hoogte brengen zodat u kan beslissen wat u wenst te doen.

Expedia kan in sommige gevallen een boekingsvergoeding aanrekenen met betrekking tot bepaalde transacties voor vluchten die gedaan worden namens de Klant. De Klant zal op de hoogte gebracht worden van alle toepasselijke kosten op het ogenblik van de boeking.

Expedia kan de prijs van uw Pakketreis wijzigen nadat wij de Boekingsbevestiging hebben verstuurd om wijzigingen in het volgende aan u door te rekenen: (i) de prijs voor het vervoer van passagiers als een gevolg van de kost voor brandstof of andere energiebronnen, (ii) de hoogte van belastingen of vergoedingen op reisdiensten die deel uitmaken van uw Pakketreis, opgelegd door derde partijen (die niet Expedia/Derde Dienstverlener zijn), met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten of inscheep/ontscheepkosten in havens en luchthavens, of (iii) de wisselkoersen die relevant zijn voor de Pakketreis. Expedia zal de prijs alleen kunnen wijzigen zoals hier omschreven als het u minstens 20 dagen voor de aanvang van uw Pakketreis op de hoogte brengt van een prijsstijging, samen met een berekening en een uitleg over deze wijziging.

Indien de prijs van uw Pakketreis met meer dan 8% van de totale prijs stijgt, kan u:

 1. de prijsstijging aanvaarden en betalen;
 2. de prijsstijging weigeren en uw Pakketreis beëindigen met volledige terugbetaling; of
 3. de prijsstijging weigeren, uw Pakketreis beëindigen en voor een alternatief gaan als wij beslissen om u dit aan te bieden. Indien u beslist om voor een alternatieve Pakketreis te gaan, zullen wij u informeren over de impact ervan op de prijs van uw boeking. Als de alternatieve Pakketreis van een mindere kwaliteit is of een lagere prijs heeft, hebt u mogelijk recht op een prijsvermindering in overeenstemming met artikel 3.5.9 hieronder.

Wij zullen u een redelijke termijn geven om uw beslissing te nemen. Dit zal gewoonlijk 7 dagen na kennisgeving van de prijsstijging zijn.  Als u niet bevestigt binnen deze termijn, dan zullen wij u een herinnering sturen, waarna wij gerechtigd zijn om de Pakketreis te beëindigen en zullen wij u terugbetalen.

Indien u beslist om de prijsstijging te weigeren en uw Pakketreis te beëindigen met volledige terugbetaling, hebt u mogelijk recht op een vergoeding in overeenstemming met artikel 3.5.9 hieronder.

U hebt recht op een prijsvermindering die overeenstemt met iedere vermindering van de kosten die hierboven beschreven worden en die zich voordoet nadat u uw boeking heeft gedaan maar voordat uw Pakketreis aanvangt. Expedia heeft evenwel het recht om haar administratieve kosten hiervan af te trekken.

De op de Website gepresenteerde reisbeschrijvingen specificeren voor elke reis de bij de prijs inbegrepen Diensten. Prijzen worden gegeven in EURO.

De Klant wordt gewezen op het feit dat de plaatselijke autoriteiten van bepaalde landen bepaalde aanvullende belastingen kunnen opleggen (toeristenbelasting etc.) die ter plaatse moeten worden voldaan. Uitsluitend de Klant is aansprakelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn de prijzen exclusief verzekering, luchtvaartdiensten, extra bagage, vervoer van de luchthaven naar de accommodatie, visum- en vaccinatiekosten en alle eventuele persoonlijke kosten (was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi etc.), alsmede exclusief excursies of gebruik van sportvoorzieningen, of meer in het algemeen alle niet uitdrukkelijk in de Boekingsbevestiging genoemde kosten.

Als Expedia en/of de Derde Dienstverlener zich bewust wordt van eventuele fraude of onwettige activiteit die is gekoppeld aan de betaling voor de boeking of daarvan in kennis is gesteld dan wordt de boeking geannuleerd en is de Klant aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit een dergelijke annulering, zonder afbreuk te doen aan alle eventuele acties die tegen hem/haar kunnen worden ondernomen.

3.5.3. Annulering en wijzigingen door de Klant

3.5.3.1 Annulering

Aanvragen door de Klant voor de annulering of wijziging van een reis moeten ingediend worden door te bellen naar 02 200 63 71 Vrij 02 200 63 71 of kunnen online worden ingediend. Zulke verzoeken worden behandeld namens Expedia en de betrokken Derde Dienstverleners.

In het geval van een annulering of wijziging van de Pakketreis door de Klant kunnen Expedia en de Derde Dienstverlener compensatie eisen ter dekking van de kosten van de arrangementen die al zijn gemaakt. Daarnaast kunnen de Derde Dienstverleners standaard annuleringskosten in rekening brengen voor elk onderdeel van de Pakketreis voor iedere annulering. Als een annulering op meer dan één persoon betrekking heeft, worden annuleringskosten aangerekend aan elke persoon op de boeking.

Naast het recht op annulering zoals hierboven beschreven, hebt u het recht om uw boeking te annuleren voor de start van de Pakketreis zonder betaling van enige annulatievergoeding in het geval van Onvermijdbare en Buitengewone Omstandigheden die zich voordoen op uw bestemming of de directe omgeving ervan, als wij u bevestigd hebben dat het voorval een belangrijke invloed zal hebben op de uitvoering van de Pakketreis of op het vervoer van passagiers naar de bestemming. Indien u in dergelijke omstandigheden annuleert, zullen wij u alle betalingen in verband met uw boeking volledig terugbetalen, maar u zal geen recht hebben op een vergoeding of de rechten beschreven in artikel 3.5.9 hieronder.

Als de Klant niet aanwezig is bij het vertrek van de reis en een aantal of alle gereserveerde Diensten niet heeft gebruikt , dan wordt een restitutie slechts verleend conform de toepasselijke Regels en beperkingen (deze Regels en beperkingen werden ter beschikking gesteld tijdens het boekingsproces). De toepasselijke Regels en beperkingen voor luchtvervoersdiensten worden ter beschikking gesteld voordat het boekingsproces een einde neemt en de bijzondere voorwaarden van de betrokken Leverancier kunnen hier http://www.expedia.be/p/support/check-in geraadpleegd worden. De bijzondere Regels en beperkingen voor accommodatiediensten worden ter beschikking gesteld voordat het boekingsproces een einde neemt.

3.5.3.2 Gevolgen van een annulering

Merk op dat Pakketreizen zijn onderworpen aan de toepasselijke Regels en beperkingen en dat er afzonderlijke annuleringskosten zoals opgelegd door de Derde Dienstverlener van toepassing kunnen zijn.

3.5.3.3 Wijziging van boeking door de Klant

Als een Klant na het boeken de reis wil wijzigen voor wat betreft de datum van de reis, de bestemming, de plaats waar de reis aanvangt, de accommodatie of het vervoermiddel dan moet de Hoofdklant bellen naar 02 200 63 71 of kan hij dit online doen.

Noch Expedia, noch de Derde Dienstverleners zijn er toe gehouden om dergelijke wijzigingen door te voeren, maar het kan zijn dat zij, naar eigen goeddunken, zullen proberen om uw verzoek uit te voeren. Gelieve er rekening mee te houden dat dit vaak niet mogelijk is, aangezien wijzigingen afhankelijk kunnen zijn van de beschikbaarheid en de toepasselijke Regels en beperkingen. Er kan ook een vergoeding aangerekend worden door de betrokken Derde Dienstverleners in het geval van een wijziging van een boeking – gelieve de toepasselijke Regels en beperkingen die tijdens het boekingsproces werden meegedeeld te bekijken voor meer detail.

Als wij akkoord zijn om een wijziging door te voeren, stemt u ermee in om de administratiekost zoals beschreven in artikel 2.2.3 die nodig is om uw verzoek uit te voeren, evenals enige kost die aangerekend wordt door de Derde Dienstverlener voor het uitvoeren van deze wijziging te betalen. Dit kan substantieel zijn en dergelijke kosten stijgen vaak naarmate dat de wijziging dichter bij de vertrekdatum wordt uitgevoerd. Bepaalde onderdelen van de Pakketreis (bv. een vlucht) kunnen bijvoorbeeld aanleiding geven tot een annulatievergoeding van 100%.

3.5.3.4 Vervanging

U kan uw Pakketreis overdragen aan een ander persoon, die alle verplichtingen die van toepassing zijn op de Pakketreis zal naleven, op voorwaarde dat u en de andere persoon aanvaarden dat jullie beiden, gezamenlijk en individueel, aansprakelijk zullen zijn voor de volledige betaling van alle openstaande bedragen en alle vergoedingen, lasten en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht. Wij zullen u op de hoogte brengen van deze kosten wanneer wij uw verzoek voor een overdracht ontvangen. U zal ons tijdig op de hoogte moeten brengen van deze verandering, zodat wij het nodige kunnen doen, maar 7 dagen of meer voor vertrek zal als tijdig worden beschouwd. Expedia zal proberen om te helpen met de overdracht van de naam, maar weet dat wanneer de Pakketreis ook een vlucht bevat dit, afhankelijk van de Regels en Beperkingen van de vliegmaatschappij, aanleiding kan geven tot een annulering en een herboeking (met een annuleringsvergoeding van 100%).

3.5.4 Annulering en wijzigingen door Expedia voor afreis

3.5.4.1 Wijzigingen door Expedia voor afreis

Aangezien de onderdelen van uw Pakketreis vele maanden op voorhand worden gepland, kan het soms nodig zijn dat Expedia een wijziging aan uw Pakketreis doorvoert. Expedia behoudt zich het recht voor om dit op elk ogenblik te doen. De meeste wijzigingen zijn kleine wijzigingen, maar af en toe zal Expedia Klanten op de hoogte dienen te brengen van een belangrijke wijziging die het verplicht wordt door te voeren aan de belangrijkste eigenschappen van de Pakketreis of wanneer het speciale verzoeken van u die het eerder had aanvaard niet kan uitvoeren.

In het onwaarschijnlijke geval dat Expedia een belangrijke wijziging aan uw Pakketreis moet doorvoeren, zullen wij u hiervan zo snel als redelijkerwijze mogelijk op hoogte brengen. U zal dan de mogelijkheid hebben om:

 1. de voorgestelde wijziging te aanvaarden. Indien dit resulteert in een Pakketreis van een mindere kwaliteit of een lagere prijs, heb je mogelijk recht op een prijsvermindering in overeenstemming met artikel 3.5.9 hieronder;
 2. de voorgestelde wijziging te weigeren en uw Pakketreis te beëindigen met volledige terugbetaling; of
 3. de voorgestelde wijziging weigeren, uw Pakketreis beëindigen en voor een alternatief gaan als wij beslissen om u dit aan te bieden. Indien u beslist om voor een alternatieve Pakketreis te gaan, zullen wij u informeren over de impact ervan op de prijs van uw boeking. Als de alternatieve Pakketreis van een mindere kwaliteit is of een lagere prijs heeft, hebt u mogelijk recht op een prijsvermindering in overeenstemming met artikel 3.5.9 hieronder.

Wij zullen u een redelijke termijn geven om uw beslissing te nemen. Dit zal gewoonlijk 7 dagen na kennisgeving van de wijziging zijn.  Als u niet bevestigt binnen deze termijn, dan zullen wij u een herinnering sturen, waarna wij gerechtigd zijn om de Pakketreis te beëindigen en zullen wij u terugbetalen.

Indien u beslist om de voorgestelde wijziging te weigeren en uw Pakketreis te beëindigen met volledige terugbetaling, hebt u mogelijk recht op een vergoeding in overeenstemming met artikel 3.5.9 hieronder, tenzij de wijziging het gevolg is van een Onvermijdbare en Buitengewone Omstandigheid, in welk geval er geen vergoeding betaald zal worden.

Gelieve nota te nemen van het volgende:

In het geval van meer dan één belangrijke wijziging van de Pakketreis van de Klant vergoedt Expedia alleen de schade voor wat betreft een enkele wijziging per volwassene die het volle tarief betaalt.

Het kan zijn dat wij u geen van bovenstaande opties geven wanneer een wijziging aan de aangekochte Pakketreis een kleine wijziging is. Gelieve er nota van te nemen dat een wijziging van vluchtuur van minder dan 120 minuten vroeger dan de vertrektijd en minder dan 240 later dan de aankomsttijd, een wijziging van vliegmaatschappij of van vliegtuig (indien oorspronkelijk geïdentificeerd), een wijziging van luchthaven van vertrek of van aankomst naar een luchthaven in dezelfde regio of een wijziging van de accommodatie naar een andere accommodatie van hetzelfde of een hoger niveau, beschouwd worden als kleine wijzigingen.

3.5.4.2 Annulering door Expedia voor afreis

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat Expedia uw Pakketreis moet annuleren en het behoudt zich het recht voor om dat te doen. Wanneer het dit moet doen, zal het u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Expedia kan u (naar eigen goeddunken) een alternatieve Pakketreis aanbieden als het in staat is om dat te doen, en u informeren over de impact ervan op de prijs van uw boeking. Wanneer de alternatieve Pakketreis van een mindere kwaliteit is of een lagere prijs heeft, hebt u mogelijk recht op een prijsvermindering in overeenstemming met artikel 3.5.9 hieronder. Als Expedia u geen alternatief kan bieden, of zelfs als u zo verkiest, zal het u alle betalingen voor de Pakketreis volledig terugbetalen.

U hebt mogelijk recht op een vergoeding als een gevolg van de annulering van uw Pakketreis in overeenstemming met artikel 3.5.9 hieronder, behalve wanneer het Expedia door Onvermijdbare en Buitengewone omstandigheden onmogelijk wordt gemaakt om de Pakketreis te leveren, in welk geval er geen vergoeding betaald zal worden.

3.5.5 Verantwoordelijkheid van Expedia voor het uitvoeren van de Pakketreis

De Diensten, faciliteiten of reisarrangementen die deel uitmaken van uw Pakketreis worden geleverd door relevante reisserviceproviders. Expedia Travel is wettelijk verplicht om met redelijke inspanningen en zorg de afspraken te maken met derden om de faciliteiten en reisarrangementen aan u te leveren.

U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van het niet of onjuist uitvoeren van uw Pakketreis (“Gebrek”). Dit zal Expedia de kans geven om het Gebrek op te lossen terwijl u op vakantie bent. Het recht hierop zal evenwel niet ontstaan indien het onmogelijk is om het Gebrek op te lossen of onredelijke kosten met zich zou meebrengen. In dat geval zal u alleen het recht hebben om een prijsvermindering of vergoeding te vragen in overeenstemming met artikel 3.5.9.

Wanneer een belangrijk deel van de Diensten die deel uitmaken van uw Pakketreis niet geleverd kan worden zoals overeengekomen in de boeking, zal Expedia u, zonder bijkomende kosten voor u, gepaste alternatieve arrangementen aanbieden om uw Pakketreis te kunnen verderzetten. Indien de beschikbare alternatieven van een mindere kwaliteit zijn, hebt u recht op een prijsvermindering zoals beschreven in artikel 3.5.9 hieronder. U kunt het aangeboden alternatieve arrangement alleen weigeren wanneer het niet vergelijkbaar is met hetgeen overeengekomen werd in de boeking of indien de prijsvermindering onvoldoende is. Als u het alternatieve arrangement weigert of als Expedia niet in staat is om het te leveren, hebt u mogelijk recht op een prijsvermindering/vergoeding in overeenstemming met artikel 3.5.9.

Wanneer een Gebrek een belangrijke invloed heeft op de uitvoering van de Pakketreis en Expedia is er niet in geslaagd om het Gebrek te verhelpen binnen een redelijke termijn, kunt u beslissen om uw Pakketreis verder te zetten of om uw boeking te beëindigen zonder beëindigingskost. Als u beslist om te beëindigen zal Expedia, wanneer uw Pakketreis ook transport naar de bestemming omvatte, u zonder bijkomende kost zonder onnodige vertraging repatriëren met gelijkwaardig vervoer naar uw plaats van vertrek. In voorkomend geval hebt u mogelijk recht op een prijsvermindering en/of een vergoeding in overeenstemming met artikel 3.5.9.

Indien Expedia niet in staat is om te zorgen voor uw terugkeer naar uw plaats van vertrek zoals overeengekomen in uw Pakketreis omwille van Onvermijdbare en Buitengewone Omstandigheden, zal het de kosten dragen voor de nodige accommodatie, indien mogelijk van gelijkwaardig niveau, voor een periode van niet meer dan drie nachten per passagier. Deze beperking is niet van toepassing op mensen met beperkte mobiliteit en eenieder die hen vergezelt, op zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen, evenals op mensen die speciale medische bijstand nodig hebben, op voorwaarde dat wij minstens 48 uur voor aanvang van de Pakketreis op de hoogte zijn gebracht van hun specifieke noden.

Indien in EU-regelgeving betreffende de rechten van de passagier (zoals beschreven in de Richtlijnen betreffende Pakketreizen) met betrekking tot uw wijze van retourvervoer een langere verblijfsperiode wordt bepaald dan de periode waarnaar hierboven verwezen wordt, of indien zulke regelgeving niet toelaat dat de vervoersmaatschappij haar verplichtingen zoals hierboven beschreven beperkt in het geval van Onvermijdbare en Buitengewone Omstandigheden, dan zullen de beperkingen uiteengezet in deze wetgeving van toepassing zijn.

3.5.6 Regels en beperkingen van de Derde Dienstverlener

Bij het ter beschikking stellen van een Pakketreis, werkt Expedia samen met Derde Dienstverleners van reisproducten zoals luchtvaartmaatschappijen en aanbieders van accommodatie, maar heeft geen controle over deze Derde Dienstverleners. De Diensten zijn onderworpen aan de toepasselijke Regels en beperkingen van de Derde Dienstverleners. De toepasselijke Regels en beperkingen voor luchtvervoersdiensten en accommodatiediensten worden ter beschikking gesteld tijdens het boekingsproces.

3.5.7 Onvoorziene en Buitengewone Omstandigheden

Waar we in deze algemene voorwaarden verwijzen naar Onvermijdbare en Buitengewone Omstandigheden, betekent dit een situatie buiten de controle van de partij om die zich op deze situatie beroept en waarvan de gevolgen niet vermeden konden worden, zelfs indien alle redelijke maatregelen werden genomen. Dit omvat bijvoorbeeld oorlog, andere ernstige veiligheidsproblemen zoals terrorisme, aanzienlijke risico’s voor de menselijke gezondheid zoals de uitbraak van een ernstige ziekte op de plaats van bestemming of natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen of weersomstandigheden die het onmogelijk maken om veilig naar de bestemming zoals overeengekomen in de pakketreizenovereenkomst te reizen. 

3.5.8 Bijstand tijdens het verblijf

3.5.8.1 Bijstand wanneer de Klant in moeilijkheden is

Expedia zal u zonder onnodige vertraging passende bijstand verlenen wanneer u in moeilijkheden bent, in het bijzonder door passende informatie te verstrekken over gezondheidsdiensten, lokale autoriteiten en consulaire bijstand; en door u te helpen om over lange afstand te communiceren en om alternatieve reisarrangementen te vinden. Expedia rekent voor deze bijstand in principe geen kosten aan, maar het behoudt zich wel het recht voor om een redelijke vergoeding voor dergelijke bijstand te vragen als de moeilijkheden met opzet door u of door uw nalatigheid veroorzaakt zijn. 

3.5.8.2 Oplossen van problemen tijdens het verblijf

Als er een probleem is met uw Pakketreis tijdens uw reis, gelieve dan onmiddellijk zowel ons (via de gegevens vermeld in uw Boekingsbevestiging of onmiddellijk hieronder) als de relevante Derde Dienstverlener (bv. de aanbieder van uw accommodatie), die ernaar zullen streven om uw probleem op te lossen, hierover in te lichten. Het is belangrijk dat u zowel ons als de Derde Dienstverlener op de hoogte brengt om u zo snel mogelijk te kunnen helpen. 

Als uw Boekingsbevestiging niet verwijst naar een lokale vertegenwoordiger, neem dan contact op met Expedia om eventuele problemen rechtstreeks te melden. Vermeld in ieder geval het nummer van de reis, de bestemming en de data van reis.

Klantenservice tel.: 02 200 63 71 Vrij 02 200 63 71 e-mail: klantenservice@chat.expedia.be

Wij zijn 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar.

Expedia of een relevante lokale vertegenwoordiger zoekt snel naar passende oplossingen voor de gemelde problemen.

3.5.8.3 Oplossen van problemen na uw vakantie

Indien uw probleem niet lokaal wordt opgelost, gelieve dit dan binnen 30 dagen na uw terugkeer op te volgen door ons een e-mail te sturen op bovenvermeld adres, met vermelding van de referentie van uw boeking en alle andere relevante informatie. Gelieve uw schrijven kort en bondig te houden.

U kunt zich eveneens wenden tot het platform van de Europese Commissie voor Onlinegeschillenbeslechting op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Dit platform is een middel om uw klacht bij ons te registeren; het zal niet bepalen hoe uw klacht opgelost dient te worden.

Gelieve te noteren dat het niet melden van problemen tijdens uw vakantie zowel ons als de Derde Dienstverlener de mogelijkheid ontneemt om uw klacht te onderzoeken en recht te zetten tijdens uw verblijf en dat dit uw rechten onder deze overeenkomst kan beïnvloeden, met inbegrip van de vermindering van enige verschuldigde vergoeding, mogelijk zelfs tot 0.

3.5.9 Verplichting van Expedia om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding toe te kennen

U hebt recht op een gepaste prijsvermindering vanwege Expedia voor iedere periode tijdens dewelke er een Gebrek is, tenzij het Gebrek aan u te wijten is.

U hebt recht op een gepaste vergoeding vanwege Expedia voor iedere schade de u lijdt als een gevolg van een Gebrek, tenzij het Gebrek:

 1. Aan u te wijten is:
 2. Te wijten is aan een derde partij die geen verband heeft met de levering van de Diensten die deel uitmaken van de Pakketreis en onvoorzienbaar en onvermijdelijk is:
 3. Te wijten is aan Onvermijdbare en Buitengewone Omstandigheden.

Expedia zal geen vergoeding aan u dienen te betalen in verband met uw Pakketreis als er internationale verdragen bestaan die de omvang of de voorwaarden waaronder een vergoeding betaald had moeten worden door een van de Derde Dienstverleners, beperken. Dezelfde beperking zullen van toepassing zijn op Expedia op een identieke wijze als zouden deze beperkingen rechtstreeks van toepassing zijn op Expedia. Deze internationale verdragen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het Verdrag van Montreal met betrekking tot luchtvervoer (en alle voorgaande verdragen), het Verdrag van Athene met betrekking tot zeevervoer, het Verdrag van Bern met betrekking tot spoorwegvervoer (Verdrag betreffende Internationaal Spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980), het Verdrag van Genève met betrekking tot wegvervoer en het Verdrag van Parijs met betrekking tot het aanbieden van accommodatie. Expedia zal ten volle het voordeel genieten van enige beperking van vergoeding die voorzien is in deze verdragen en iedere ander internationaal verdrag dat van toepassing is op de reisarrangementen die deel uitmaken van de Pakketreis. Gelieve ons om kopie van deze verdragen te vragen wanneer u ze wilt zien.

De aansprakelijkheid van Expedia is ook beperkt in overeenstemming met de toepasselijke Regels en beperkingen met betrekking tot het onderdeel vervoer van uw Pakketreis , op een identieke wijze als zouden deze beperkingen rechtstreeks van toepassing zijn op Expedia.

De aansprakelijkheid van Expedia ten opzichte van u in verband met uw Pakketreis is beperkt tot maximaal 3 keer de kost van uw Pakketreis, behalve voor persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade.

Wanneer u een vergoeding of een prijsvermindering ontvangt van een andere partij in verband met hetzelfde Gebrek als datgene waarvoor u vergoeding of een prijsvermindering vordert van Expedia, dan mag Expedia de vergoeding of de vermindering die u ontvangt van de andere partij aftrekken van de vergoeding of vermindering die verschuldigd is door Expedia.

Behoudens zoals hierboven beschreven, aanvaardt Expedia geen aansprakelijkheid voor vorderingen, verliezen, kosten, schade or verantwoordelijkheid voor uw Pakketreis, behalve in gevallen van overlijden, letsels of ziekte waarin Expedia door nalatigheid de schade heeft veroorzaakt.

3.5.10 Verjaringstermijn van de aansprakelijkheid en beperking klachtenperiode

Claims op basis van de bewering dat de uitvoering van de reis niet in overeenstemming is met het contract moeten worden ingediend binnen één maand na het einde van het contractuele einde van de reis. Neem in dat geval contact op met klantenservice@chat.expedia.be of bel ons op het servicenummer 02 200 63 71 Vrij 02 200 63 71. Claims dienen schriftelijk ingediend te worden, in het belang van de Klant. De verjaringstermijn begint op de dag waarop de reis moest eindigen, overeenkomstig de overeenkomst.

3.5.11 Toegankelijkheid en beperkte mobiliteit

Niet alle Pakketreizen zijn gepast voor klanten met beperkte mobiliteit. Wij raden aan dat u onze telefooncentrale belt om te bespreken of een reisproduct geschikt is voor uw specifieke noden, zodat wij u ondersteuning kunnen beiden voordat u de boeking van uw Pakketreis afrondt.

Artikel 4. Algemeen

4.1. Reisbestemmingen

Hoewel de meeste reizen (ook naar internationale bestemmingen) zonder incidenten verlopen, kan aan het reizen naar de ene bestemming meer risico verbonden zijn dan aan andere bestemmingen. Expedia raadt passagiers dringend aan kennis te nemen van de verboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op hun website worden verstrekt. Zie artikel 3.1.3 voor meer informatie.

Door reizen naar bepaalde internationale bestemmingen te koop aan te bieden garandeert Expedia niet dat het reizen naar dergelijke bestemmingen aan te raden of zonder risico is, en is niet aansprakelijk voor schade of verlies, voortvloeiend uit het reizen naar dergelijke bestemmingen.

4.2. Prijzen

De prijs van de Diensten is die zoals genoteerd op de Website, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar die wijzigingen hebben geen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd, behalve zoals vermeld in artikel 3.5.2 hierboven. In sommige gevallen kan Expedia een boekingskost aanrekenen voor bepaalde transacties, uitgevoerd namens de Klant. De Klant zal op het ogenblik van de boeking op de hoogte worden gebracht van alle toepasselijke kosten. Ondanks het feit dat Expedia zijn uiterste best doet, kunnen sommige Diensten die zijn vermeld op de Website onjuist zijn geprijsd. EXPEDIA BEHOUDT ZICH UITDRUKKELIJK HET RECHT VOOR OM IEDERE FOUT IN DE PRIJS OP ONZE WEBSITE EN/OF VOOR RESERVATIES DIE GEDAAN ZIJN ONDER EEN VERKEERDE PRIJS TE VERBETEREN. IN DAT GEVAL ZULLEN WIJ U,INDIEN MOGELIJK, DE KANS BIEDEN OM UW RESERVATIE AAN DE CORRECTE PRIJS TE BEHOUDEN OF ZULLEN WIJ UW RESERVATIE ANNULEREN, ZONDER BOETE. Expedia is niet verplicht om Diensten te verlenen aan een Klant tegen een onjuiste (lagere) prijs, zelfs niet nadat de Klanten de bevestiging van hun boeking is toegestuurd, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de Klant dat de vermelde prijs niet correct is.

4.3. Hoe de volgorde van de zoekresultaten bepaald wordt

Klanten hebben vele opties om hen te helpen om de perfecte accommodatie, de perfecte vlucht, huurauto of activiteit te vinden. De “sorteer” instellingen laten reizigers toe om de zoekresultaten naar hun eigen voorkeur te sorteren op basis van de prijs, van de geverifieerde beoordelingsscore of van andere criteria. De “filter” instellingen laten Klanten toe om verschillende opties aan te duiden of uit te sluiten om te beantwoorden aan hun reisnoden. Als er geen opties geselecteerd worden, zullen wij een aantal relevante opties weergeven in de zoekresultaten, op basis van de hiernavolgende criteria:

https://www.expedia.be/service/#/article/20318

4.4. Foto's en illustraties

Expedia spant zich tot het uiterste in om foto's en illustraties te verstrekken die de Klant een beeld geven van de aangeboden Diensten. Het doel van deze foto's en illustraties is de Klant een indruk geven van het niveau van de accommodatie of de mate van comfort, en ze mogen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

4.5. Verzekering

Reisverzekeringen maken geen deel uit van de op de Website genoemde prijzen. Dientengevolge wordt de Klant aangeraden een verzekering af te sluiten die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt en een aanvullende polis die dekking biedt voor bepaalde bijzondere risico's zoals repatriëringkosten in het geval van een ongeluk of ziekte.

Van tijd tot tijd kan u tijdens het boekingsproces bepaalde reisverzekeringsproducten te zien krijgen, die aangekocht kunnen worden. De details over de verzekeraar, relevante belangrijke informatie en algemene voorwaarden zullen tijdens het boekingsproces vermeld worden.

4.6 Insolventie

Expedia beschikt over de volgende regelingen die de veiligheid van het geld van Klanten garanderen en hun repatriëring regelen (indien van toepassing) in het geval van insolventie van Expedia:

De Pakketreizen, de accommodatie en de reisproducten geboekt via deze website worden tegen insolventie van Expedia Verzekerd door International Passenger Protection Limited (namens Liberty Mutual Insurance Europe SE).

De behandelingen van de verzoeken wordt uitgevoerd door IPP Claims at inTrust, Postbus 23212, 3001 KE Rotterdam, Nederland, tel: +3228084241, e-mail: ippclaims@nl.sedgwick.com.

Artikel 5. Financiële voorwaarden en betalingsprocedures

5.1 Lokale belastingen en betalingen

Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden worden de prijzen van de op de Website getoonde Diensten uitgedrukt in EUR of in lokale valuta, exclusief luchthavenbelasting en eventuele lokale belastingen door de autoriteiten in sommige landen.

De reservering van vooraf betaalde accommodatieboekingen, producten van Expedia Special Fare en Pakketreizen voor bestemmingen binnen de Europese Unie wordt gedekt door de regelingen voor reisbureaus en touroperators zoals beschreven in artikel 306-310 van het btw-richtsnoer 2006/112/EG van de EU. De prijs van deze Diensten mag een BTW/IGIC omvatten indien deze Diensten verbruikt worden op het grondgebied van de Canarische Eilanden.

5.2. Belastingtoeslag

Onder voorbehoud van de bepalingen hieronder betreffende de fiscale verplichtingen met betrekking tot de bedragen die wij inhouden voor onze Diensten innen wij geen belastingen voor rekening van de fiscale overheden.  De kosten voor belastingen in het kader van boeking van logies die online voorafbetaald worden komen overeen met de geschatte belastingen  op transacties (bijvoorbeeld, verblijftaksen, accijnzen, belasting op de toegevoegde waarde enzovoort) die Expedia, voor die transacties waarbij Expedia de Dienst rechtstreeks voor de Klant beschikbaar maakt, aan de accommodatie betaalt ten titel van belastingen verschuldigd voor het verhuur van de kamer. De accommodatie factureert het bedrag van deze belastingen aan Expedia. De accommodaties zijn verantwoordelijk voor de storting van de toepasselijke belastingen aan de betrokken fiscale administraties. Expedia handelt niet als co-verkoper van de accommodatie waarbij de Klant de Diensten boekt. De belastbaarheid en het betreffende belastingtarief kunnen per locatie sterk variëren. De belastingkosten betaald door Expedia aan de accommodatie kunnen afwijken van de in rekening gebrachte belastingen, ten gevolge van de tarieven, fiscaliteit etc. geldend op het moment van het feitelijk gebruik van de accommodatie. Bovenop wat voorafgaat kunnen in bepaalde landen de verkopen, het gebruik en/of de verblijfsbelastingen voor lokale hotels opgelegd worden bovenop de kosten die Expedia in rekening brengt voor haar diensten. De werkelijke bedragen van de belastingen op onze diensten kunnen desgevallend variëren volgens de tarieven van toepassing op het ogenblik van uw verblijf in de accommodatie.

Voor de voorafbetaalde “betaal nu” boekingen worden de New York City/New York State certificaten en de nummers van de belastingregistratie van Expedia hieronder weergegeven.

New York State Belastingregistratie:

Verkoopbelastingen in New York en verblijfsbelastingen in New York City worden, waar zij van toepassing zijn, geheven op uw verblijf. Voor “betaal nu” boekingen  is het New York verkoopbelasting registratienummer van Expedia 880392667 en zijn New York City verblijfsbelasting registratienummer 033960.

Klik hier voor meer informatie:

travelscape_nys_certificate_of_authority.pdf

travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf

5.3. Betalingen

De prijs van Diensten geboekt op de Website of per telefoon moet worden betaald aan (i) Expedia of TPX en/of (ii) rechtstreeks aan de Derde Dienstverleners. De betaling kan eventueel worden afgeschreven door meer dan één partij (zoals is te vinden op het bank- of creditcardafschrift van de Klant), maar het totale in rekening gebrachte bedrag mag niet meer bedragen dan de totale prijs van de Diensten.

De Klant moet de details van zijn/haar betaalkaart verstrekken en de Derde Dienstverlener of Expedia zullen vaak het volgende moeten controleren: (i) de geldigheid van de betaalkaart (via een vergoeding van een nominale waarde die binnen een paar dagen wordt terugbetaald of in mindering wordt gebracht op de laatste betaling verschuldigd aan de Derde Dienstverlener) en (ii) de beschikbaarheid van geld op de betaalkaart (te bevestigen door de bank die de creditcard van de Klant uitgeeft).

Sommige banken en creditcardmaatschappijen heffen kosten voor internationale of grensoverschrijdende transacties. Als u bijvoorbeeld een boeking maakt met een in België uitgegeven kaart bij een niet-Belgische verkoper, kan uw bank u grensoverschrijdende of internationale transactiekosten in rekening brengen. Bovendien kan het boeken van internationale reizen door uw bank of kaartmaatschappij als een internationale transactie worden beschouwd, omdat we uw kaartgegevens kunnen doorgeven aan een internationale reisaanbieder voor betaling. Sommige banken en kaartmaatschappijen brengen bovendien kosten in rekening voor het omrekenen van valuta. Als u bijvoorbeeld boekt in een andere valuta dan de valuta van uw creditcard, kan uw creditcardmaatschappij het boekingsbedrag omrekenen naar de valuta van uw creditcard en u een conversiekost aanrekenen. De valutakoers en buitenlandse transactiekosten worden uitsluitend door uw bank bepaald op de dag dat ze de transactie verwerken. Als u vragen heeft over deze kosten of over de wisselkoers die op uw boeking is toegepast, neemt u contact op met uw bank.

5.4. Betaalmethodes van derden

Naast de standaard betalingsopties die beschikbaar worden gesteld voor elke boeking die via de Website wordt gemaakt, kan Expedia, onder andere, opties tot "betaling in termijnen" of ander krediet of financiering voor een boeking vermelden. Dergelijke opties worden over het algemeen aangeboden door Derde Dienstverleners op hun algemene voorwaarden, die niet door Expedia (of door een van de gelieerde ondernemingen van Expedia) zijn vastgesteld. Elke overeenkomst die u aangaat met een betalingsoptie is tussen u en die Derde Dienstverlener, en de prijzen voor op de Website getoonde reisdiensten houden geen rekening met een dergelijke afzonderlijke overeenkomst. De toepasselijke Regels en beperkingen van de Derde Dienstverlener van dergelijke betalingsopties worden beschikbaar gesteld voorafgaand aan het maken van een boeking. Elke vraag of klacht met betrekking tot dergelijke betaalopties van derden moet rechtstreeks worden ingediend bij de betreffende Derde Dienstverlener.

Artikel 6. Klantenservice en het afhandelen van klachten

Als u assistentie zoekt bij eventuele vragen of klachten die u heeft over boeking of Dienst, dan staat Expedia voor u klaar. In het geval dat u een klacht indient en/of recht heeft op compensatie van de Reisdienstverlener naar aanleiding van een probleem met uw geboekte Dienst, helpt Expedia u en de Reisdienstverlener in een poging het probleem te op te lossen.

Vragen over of verzoeken om informatie of klachten tijdens een reis dienen naar klantenservice@chat.expedia.be te worden verstuurd. Een Klant kan ook de klantenservice van Expedia bellen via 02 200 63 71.

Klanten worden aangemoedigd om eventuele problemen die zij ervaren te melden via bovenstaand nummer of e-mailadres nog tijdens de reis (of zo snel als redelijkerwijs praktisch is), of bij de vervoerder indien het geschil ontstond tijdens de heen- of terugreis, zodat maatregelen kunnen worden genomen om het probleem op te lossen en de schade voor de Klant te beperken.

Klachten over verlies, diefstal of beschadiging van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens het verblijf niet onder beheer van de Klant waren, dienen aan de luchtvaartmaatschappij of het hotel of de betreffende Externe Dienstverlener te worden gericht.

Klachten kunnen na de reis worden ingediend per e-mail via klantenservice@chat.expedia.be, waar de klachten met betrekking tot de Diensten namens de Reisdienstverleners worden ontvangen. Om tot een oplossing te kunnen komen, worden Klanten aangemoedigd hun klachten binnen 30 dagen na afloop van een reis in te dienen.

Eventuele klachten op papier kunnen rechtstreeks aan de Reisdienstverlener worden gericht, die de Dienst heeft geleverd op het adres dat is vermeld in de Regels en Beperkingen of aan Expedia. Klachten op papier kunnen worden verstuurd naar:

Expedia, Inc. 

1111 Expedia Group Way West

Seattle WA 98119

VS

(met een kopie naar: klantenservice@chat.expedia.be )

Het online platform voor het oplossen van geschillen van de Europese Commissie (Online Dispute Resolution Platform) is bereikbaar via http://ec.europa.eu/odr.

Klachten over verlies, schade of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens het verblijf niet onder beheer van de Klant waren moeten worden gericht aan de luchtvaartmaatschappij of hotel of de betrokken Derde Dienstverlener.

Het Online Dispute Resolution Platform (online platform voor het oplossen van geschillen) is te bereiken via http://ec.europa.eu/odr

Artikel 7. Aansprakelijkheid voor de Diensten

De Reisdienstverleners stellen de Diensten beschikbaar.

Als Expedia de Reisdienstverlener is, is Expedia, voor zover wettelijk toegestaan en afhankelijk van uitzonderingen en beperkingen die in deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen en/of de relevante Regels en Beperkingen die van toepassing zijn op de Dienst zijn uiteengezet, alleen aansprakelijk jegens u voor directe schade die:

(i) door zowel u als Expedia redelijkerwijs voorzienbaar was;

(ii) daadwerkelijk door u is ondervonden of geleden; en

(iii) rechtstreeks te wijten is aan de acties van Expedia bij het leveren van de Diensten

en in geval van aansprakelijkheid van Expedia met betrekking tot de Diensten overschrijdt deze in geen geval in het geheel aan kosten die de Klant aan Expedia voor de Dienst in kwestie heeft betaald.

De aansprakelijkheid van andere Reisdienstverleners jegens u wordt uiteengezet in de relevante Regels en Beperkingen die op de Dienst van toepassing zijn. Deze worden aan u beschikbaar gesteld voordat u uw boeking voltooit.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van Expedia

Expedia, Inc. is eigenaar van en exploiteert deze Website die fungeert als tussenpersoon tussen u en de Reisdienstverleners die de Diensten aan u leveren. Als u een Dienst boekt, gaat u een overeenkomst aan met de Reisdienstverlener.  Expedia, Inc. is niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke Diensten (bijv. luchtvervoersdiensten of accommodatiediensten) die Reisdienstverleners aan u beschikbaar stellen of voor de handelingen, fouten, omissies, vertegenwoordigingen, garanties of nalatigheid van dergelijke Reisdienstverleners.

Behalve zoals expliciet uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen, wordt/worden alle informatie, software of Diensten op deze Website verstrekt zonder enige garantie (expliciet of impliciet) of enige vorm van geïmpliceerde voorwaarde, waaronder maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of geïmpliceerde voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Dergelijke geïmpliceerde voorwaarden en garanties zijn uitgesloten. Inclusie of aanbieding van Diensten op deze Website staat niet gelijk aan goedkeuring of aanbeveling  door Expedia, Inc. of een van zijn partners voor dergelijke Diensten.

Leveren Reisdienstverleners de informatie aan Expedia waarin de Diensten worden beschreven die Expedia op zijn Website aan u weergeeft, zoals details over de reisdienst, foto's, beoordelingen of de Voorwaarden en Bepalingen voor de Dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de Reisdienstverlener om te zorgen dat dergelijke informatie die aan Expedia, Inc. wordt verstrekt, correct, volledig en actueel is.

Expedia, Inc. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van dergelijke informatie, tenzij en alleen voor zover Expedia, Inc. dergelijke onjuistheden direct heeft veroorzaakt. Dit geldt ook voor onjuistheden in Hotelbeoordelingen die uitsluitend bedoeld zijn als richtlijn en geen officiële beoordeling mogen vormen.

Overeenkomstig de beperkingen die in deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen zijn uiteengezet, stemt u ermee in dat Expedia, Inc. noch zijn partners aansprakelijk zijn voor eventuele directe, indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade of verliezen als gevolg van de Diensten, het gebruik van de Website, eventuele vertraging of onmogelijkheid om de Website te gebruiken of van het gebruik van links op de Website door Klanten. Met betrekking tot aansprakelijkheid voor de verplichtingen van Expedia, Inc. onder deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen of als Expedia, Inc. aansprakelijk wordt bevonden voor eventueel verlies of schade onder deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen, is Expedia, Inc. uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die:

(i) door zowel u als Expedia, Inc. redelijkerwijs voorzienbaar was;

(ii) daadwerkelijk door u is ondervonden of geleden; en

(iii) rechtstreeks te wijten is aan de acties van Expedia, Inc,

en in het geval van eventuele aansprakelijkheid van Expedia, Inc. overschrijdt zulke aansprakelijkheid in geen geval in totaal de grootste waarde van (a) de kosten die door de Klant voor de Diensten in kwestie zijn betaald of (b) honderd dollar (USD 100,00) of het equivalent daarvan in lokale valuta.

Klanten hebben bepaalde wettelijke rechten. De uitsluitingen en beperkingen die in deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen zijn opgenomen, zijn alleen van toepassing voor zover door de wet toegestaan. Niets in deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen wordt geacht de aansprakelijkheid van Expedia of Expedia, Inc. voor fraude, persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van Expedia, Inc. te beperken of uit te sluiten.

Deze Algemene Voorwaarden worden gereguleerd door de wetten van België. De Klant gaat ermee akkoord dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn alle eventuele geschillen te horen en te beslechten die voortvloeien uit de interpretatie en/of wetsbepalingen die hieruit voortvloeien.

Artikel 9. Slotbepalingen

Als Expedia op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als afstand doen van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

In het geval dat een van de bepalingen (of een onderdeel van een bepaling) van de Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of een andere instantie van een bevoegd rechtsgebied dan wordt die bepaling of deel van een bepaling voor zover nodig geacht geen deel uit te maken van deze overeenkomst met de Klant, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen wordt daardoor niet aangetast.

Elke omstandigheid van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht en de partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven zal hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 23/02/2021.

 

 

BIJLAGE 1 - STANDAARD INFORMATIEFORMULIER

VOOR PAKKETREIZEN

Belangrijke informatie in verband met uw rechten betreffende Pakketreizen

In bepaalde omstandigheden kan een Pakketreis gevormd worden als gevolg van uw beslissing om bepaalde diensten te boeken, waarvoor Expedia de organisator van de Pakketreis is. Wanneer dit geval zich voordoet, zal u doorverwezen worden om onderstaande belangrijke informatie te lezen.

De combinatie van de reisdiensten die u aangeboden worden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302.

U zal daarom genieten van alle EU rechten die van toepassing zijn op pakketreizen. Expedia is volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

Bovendien heeft Expedia, zoals wettelijk vereist, bescherming voorzien om de door u betaalde bedragen terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, om uw repatriëring te verzekeren in het geval dat Expedia failliet gaat.

 

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302:

Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.

 

De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.

 

De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.

 

De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.

 

De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.

 

Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

 

De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.

 

Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.

 

Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.

 

In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.

 

De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

 

Indien de organisator of, in sommige Lidstaten, de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen teruggestort worden. Indien  de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Expedia heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij International Passenger Protection Limited (namens Liberty Mutual Insurance Europe SE). Wanneer diensten door de insolventie van Expedia niet worden verleend, Reizigers kunnen contact opnemen met International Passenger Protection Limited op: IPP Claims at inTrust, Postbus 23212, 3001 KE Rotterdam, Nederland, tel: +3228084241, e-mail: ippclaims@nl.sedgwick.com of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit (FOD Economie, https://economie.fgov.be/nl/ons-contacteren , City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, +32 800 120 33, info.eco@economie.fgov.be).

Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals omgezet in nationaal recht kan hier gevonden worden (hyperlink).

BIJLAGE 2 - STANDAARD INFORMATIEFORMULIER

VOOR GEKOPPELD REISARRANGEMENT

Belangrijke informatie in verband met gekoppelde reisarrangementen

In bepaalde omstandigheden kan een gekoppeld reisarrangement gevormd worden als gevolg van uw beslissing om bepaalde diensten te boeken. Wanneer dit geval zich voordoet, zal u doorverwezen worden om onderstaande belangrijke informatie te lezen.

Indien u na selectie en betaling van één reisdienst een bijkomende reisdienst voor uw reis of vakantie boekt via Expedia, zal u NIET het voordeel genieten van rechten die van toepassing zijn op pakketreizen onder Richtlijn (EU) 2015/2302.

Bijgevolg zal Expedia niet verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van de individuele reisdiensten. Gelieve in geval van problemen de betrokken dienstverlener te contacteren.

Als u echter boekt en betaalt voor extra reisdiensten van Expedia tijdens hetzelfde bezoek aan deze Website, worden deze reisdiensten onderdeel van een gekoppeld reisarrangement. Expedia heeft, zoals vereist door de wetgeving van de EU, bescherming voorzien zodat de betalingen die u rechtstreeks aan Expedia hebt gedaan terugbetaald worden als de diensten niet worden uitgevoerd vanwege insolventie van Expedia. Gelieve er nota van te nemen dat niet in terugbetaling wordt voorzien in het geval van insolventie van de betrokken dienstverlener van de reis.

Meer informatie over de bescherming bij insolventie:

Expedia heeft zich van bescherming tegen insolventie voorzien bij International Passenger Protection Limited (namens Liberty Mutual Insurance Europe SE) voor alle betalingen die rechtstreeks aan Expedia worden gedaan. Reizigers kunnen contact opnemen met International Passenger Protection Limited op: IPP Claims at inTrust, Postbus 23212, 3001 KE Rotterdam, Nederland, tel: +3228084241, e-mail: ippclaims@nl.sedgwick.com, als de diensten niet worden uitgevoerd vanwege insolventie van Expedia.
 

Wanneer reisdiensten door de insolventie van Expedia niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (FOD Economie, https://economie.fgov.be/nl/ons-contacteren, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, +32 800 120 33, info.eco@economie.fgov.be).

Let op:  deze bescherming bij insolventie geldt niet voor overeenkomsten met andere partijen dan Expedia, die ondanks de insolventie van Expedia kunnen worden uitgevoerd.

Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals omgezet in nationaal recht kan hier gevonden worden (hyperlink).