PDF

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 19-10-2023
Bij Expedia, Inc., onderdeel van Expedia Group (‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’), waarderen we u als klant en begrijpen we dat privacy belangrijk voor u is. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u ons platform en daaraan gekoppelde services gebruikt, wordt toegelicht wat uw rechten zijn om te bepalen wat we doen met de informatie die wij over u verzamelen of bewaren en staat vermeld hoe u contact met ons kunt opnemen.
Samenvatting Privacyverklaring
Dit is een samenvatting van onze Privacyverklaring. Voor onze volledige Privacyverklaring klikt u hier of scrolt u naar beneden.
Wat staat er in deze Privacyverklaring?
In deze Privacyverklaring wordt het volgende beschreven:
 • Welk type persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken, en hoe we dat doen.
 • Wanneer en met wie we uw persoonlijke gegevens delen.
 • Welke keuzes u kunt maken met betrekking tot hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.
 • Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt inzien en bijwerken.
Welke persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken we en hoe verzamelen we deze gegevens?
We verzamelen persoonlijke gegevens in de volgende situaties:
 • Wanneer u ons de persoonlijke gegevens verstrekt.
 • Wanneer we de gegevens automatisch verzamelen.
 • Wanneer we de gegevens ontvangen van anderen.
Wanneer u een account op een van onze sites aanmaakt, u zich registreert om aanbiedingen of informatie te ontvangen of via ons platform een boeking plaatst, verstrekt u ons uw persoonlijke gegevens. We verzamelen deze persoonlijke gegevens ook via geautomatiseerde technologieën, zoals cookies die, waar van toepassing, met uw toestemming op uw browser zijn geplaatst wanneer u onze sites bezoekt of onze apps downloadt en gebruikt. We ontvangen tevens persoonlijke gegevens van partners binnen Expedia Group, en van zakenpartners en andere derde partijen, die ons helpen ons platform en daaraan gekoppelde tools en services te verbeteren, nauwkeurige rapporten op te stellen en bij te werken, mogelijke fraude te detecteren en te onderzoeken en onze services op effectievere wijze te marketen.
Uw persoonlijke gegevens kunnen om verschillende redenen worden gedeeld, zoals om u te helpen bij het boeken van uw reis en/of vakantie, om u te helpen bij uw reis en/of vakantieverblijf, om met u te communiceren (zoals wanneer we u informatie sturen over producten en services of u in staat stellen om te communiceren met reisaanbieders en/of eigenaren van accommodaties) en om de wetgeving na te leven. De volledige Privacyverklaring hieronder vermeldt hieronder tot in detail hoe persoonlijke gegevens worden gedeeld.
U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op verschillende manieren uitoefenen. U kunt zich bijvoorbeeld afmelden voor marketingmaterialen door in de e-mails of in uw account op de link ‘afmelden’ te klikken, voor zover van toepassing, of door contact op te nemen met onze klantenservice. Onze Privacyverklaring bevat meer informatie over de opties en de rechten en keuzemogelijkheden op het gebied van gegevensbescherming die tot uw beschikking staan.
Meer informatie over onze privacyprocedures vindt u in onze volledige Privacyverklaring. U kunt ook contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ om vragen te stellen over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan of om verzoeken over uw persoonlijke gegevens in te dienen.
*****************************

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens

In deze paragraaf vindt u informatie over:
 • de typen persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken;
 • hoe we ze verzamelen en gebruiken;
 • de doeleinden waarvoor we ze verzamelen en gebruiken;
 • de wettelijke grondslag op basis waarvan we ze verzamelen en gebruiken.

Wettelijke grondslagen voor verwerking:

In de onderstaande tabellen vindt u de wettelijke grondslag op basis waarvan wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.
Samengevat verzamelen we alleen persoonlijke gegevens van u wanneer een van de volgende wettelijke grondslagen van toepassing is:
 • Toestemming: dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven (bijv. u marketingberichten sturen wanneer daar toestemming voor vereist is).
 • Wettelijke verplichting: dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer we wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens van u te verzamelen, zoals wanneer het nodig is om uw transactiegeschiedenis te gebruiken om onze wettelijke financiële en fiscale verplichtingen na te komen.
 • Uitvoering van een overeenkomst: dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer ze nodig zijn om een overeenkomst met u na te komen (bijv. uw boeking beheren, betalingen verwerken of op uw verzoek een account aanmaken).
  • Als we u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om een overeenkomst met u uit te voeren, maken we dit op het betreffende moment duidelijk en laten we u weten of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens al dan niet verplicht is (en wat de mogelijke gevolgen zijn als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).
 • Gerechtvaardigd belang: dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en uw rechten hier geen belemmering voor vormen (zoals hieronder toegelicht).
  • In bepaalde landen en regio's mogen we persoonsgegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen. Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (of de gerechtvaardigde belangen van een derde partij), bestaan deze belangen doorgaans uit het beheren of verbeteren van ons platform en het communiceren met u wanneer dat nodig is om onze diensten aan u te verlenen, voor beveiligingsverificatie wanneer u contact met ons opneemt, voor het beantwoorden van uw vragen, het uitvoeren van marketing of met het oog op het mogelijk opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. Hoewel het concept van gerechtvaardigd belang alleen in bepaalde landen en regio's van toepassing is, wegen we het gebruik van uw persoonlijke gegevens wereldwijd af tegen uw rechten.

Categorieën van persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Ten behoeve van gebruik van het platform en boekingen – onder meer om:
  • uw boeking mogelijk te maken, uw identiteit te verifiëren en ten behoeve van reisverzekeringen;
  • het boeken van de gewenste reis of vakantieaccommodatie mogelijk te maken;
  • diensten te verlenen in verband met de reservering en/of het account;
  • gebruikersaccounts aan te maken, te onderhouden en bij te werken op ons platform en u als gebruiker te verifiëren;
  • uw zoek- en reisgeschiedenis, accommodaties en reisvoorkeuren en vergelijkbare informatie over uw gebruik van het platform en de services van Expedia Group bij te houden, en zoals anderszins in deze Privacyverklaring beschreven;
  • de acceptatie en verwerking van betalingen, coupons en andere transacties mogelijk te maken en te vereenvoudigen;