Het Expedia Rewards-programma (''Programma'') wordt door Expedia, Inc. of Travelscape, LLC ("Expedia") naar eigen goeddunken aangeboden aan klanten van Expedia.be, en is alleen beschikbaar voor individuen die ten minste achttien (18) jaar oud zijn, een geldig e-mailadres hebben en zich geregistreerd hebben voor het programma (''Leden''). Elke keer wanneer de termen en zinsdelen "naar goeddunken van Expedia, Inc." of "naar eigen goeddunken" gebruikt worden in deze Voorwaarden & Bepalingen, dan wordt er verwezen naar een beslissing van Expedia die is gebaseerd op redelijke, eerlijke, weloverwogen en objectief te controleren redenen, met eerbied voor de belangen van alle betrokken partijen. In al zijn beslissingen streeft Expedia ernaar om verworven rechten, aanspraken of redelijke verwachtingen te eerbiedigen. Door deel te nemen aan het Programma kunnen Leden Expedia Rewards-punten sparen ("Expedia Rewards-punten" of "Punten") voor het boeken en voltooien van kwalificerende reizen via Expedia, en het inwisselen van Punten voor bepaalde reisrewards, onder voorbehoud van deze Voorwaarden & Bepalingen en de beschikbaarheid van kwalificerende reizen en Rewards. Om Expedia Rewards-punten te sparen, dient een kwalificerende reis voltooid te worden. Dit betekent dat jij, het Expedia Rewards lid, verbleef in het door jou geboekte hotel, vloog in de door jou gereserveerde vlucht, reed in de door jou gereserveerde huurauto als onderdeel van je geboekte pakket, of deelnam aan de door jou geboekte activiteit en waarvoor je hebt betaald. De termen "jij/jou" en "jouw" in deze Voorwaarden & Bepalingen verwijzen naar alle Leden en klanten die in aanmerking komen voor deelname aan het Programma.

Het lidmaatschap van Expedia Rewards is nietig indien bij wet verboden door de regionale of nationale overheid van het Lid (op basis van het woonadres van het Lid) en kan op elk moment gewijzigd worden om zo nodig te voldoen aan zulke wetten of regels.

Expedia mag enig onderdeel van de Voorwaarden & Bepalingen van dit Programma wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regels voor het sparen en inwisselen van Expedia Rewards-punten, het vervalbeleid voor Punten en de producten en services waarbij Punten kunnen gespaard en ingewisseld worden. Expedia kan dit op welk moment dan ook, zonder enige voorafgaande kennisgeving doorvoeren, al kunnen deze wijzigingen een invloed hebben op je mogelijkheid om Punten of voordelen te gebruiken die je reeds hebt gespaard. Niettegenstaande de voorgaande bepaling zal Expedia, bij het wijzigen van enige Voorwaarden & Bepalingen van dit Programma, altijd ernaar streven om zo tijdig mogelijk voorafgaande kennisgeving te geven en Expedia zal al het nodige doen om enige reeds gespaarde Punten of voordelen te eerbiedigen. Expedia behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, enige Expedia Rewards-leden te diskwalificeren als ontdekt wordt dat ze de uitvoering van het Programma overtreden of in strijd met deze Voorwaarden en Bepalingen handelen, of op frauduleuze wijze of bedrieglijk handelen. Enige pogingen van Expedia Rewards Leden om de wettige uitvoering van het Programma te ondermijnen kan een overtreding zijn volgens de Criminele en Burgerlijke Wet. Als zulke pogingen worden ondernomen, behoudt Expedia zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen van zulke personen voor zover de wet dit toelaat. Expedia' s verzuim om deze Voorwaarden & Bepalingen af te dwingen staat niet gelijk aan een afstandsverklaring van die bepaling. Expedia geeft geen garanties of verklaringen van enige aard met betrekking tot het Programma met uitzondering van de garanties en verklaringen die noodzakelijk zijn en natuurlijk uit het Programma volgen. Je ontslaat Expedia, zijn affiliates en partners van alle aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toelaat, m.b.t. het sparen, inwisselen en gebruik van Expedia Rewards-punten, met inbegrip van enige Rewards die, na ontvangst, mogelijk verloren, gestolen of vernietigd worden. De leveranciers van Expedia zijn op geen enkele wijze verbonden met of verantwoordelijk voor het beheer van het Expedia Rewards Programma.

Het Programma heeft geen vooraf bepaalde einddatum en kan verdergaan tot zulke tijd die Expedia aanduidt als de einddatum van het Programma. Expedia kan het Programma wanneer het wilt beëindigen. Indien dit het geval is, heb je negentig (90) dagen vanaf de aankondigingsdatum dat het Programma beëindiging wordt om beschikbare Expedia Rewards-punten te gebruiken die in je Account staan. Na die datum zullen Punten zonder compensatie verloren worden.

Je voortdurende deelname aan het programma staat gelijk aan je aanvaarding van enige wijzigingen aan deze Voorwaarden & Bepalingen. Je bent verantwoordelijk voor de kennisname betreffende de wijzigingen die Expedia kan maken aan deze Voorwaarden & Bepalingen. De meest recente versie van deze Voorwaarden & Bepalingen is beschikbaar op www.expedia.be/rewards en vervangt alle vorige versies van deze Voorwaarden & Bepalingen.


 • Je dient een account op Expedia.be te hebben om je te kunnen registreren voor Expedia Rewards. Om Expedia Rewards-punten te sparen voor een boeking bij Expedia, dien je een geregistreerd Lid van Expedia Rewards te zijn voordat je boekt en dien je aangemeld te zijn bij je Account voordat je boekt. Er worden geen Punten gespaard voor boekingen via Expedia.be als je niet aangemeld bent bij je Account. Als je je registreert voor Expedia Rewards nadat je hebt geboekt, maar voordat de reis is voltooid, zullen er geen Punten gespaard worden voor die boeking.

  Als een geregistreerd Lid van het Programma ontvang je regelmatig per e-mail updates over onderhoudswerken aan je account. Leden kunnen hun deelname aan het Programma opzeggen vanaf de Expedia Rewards-activiteitenpagina op Expedia.be. Nadat je het account hebt opgezegd wordt de mogelijkheid om Expedia Rewards-punten te sparen of in te wisselen opgeschort. Als je de deelname aan het programma opzegt, heb je geen toegang meer tot de informatie van je accountbalans, worden er geen Expedia Rewards-punten gespaard bij toekomstige boekingen en kunnen enige reeds gespaarde Expedia Rewards-punten niet meer ingewisseld worden. Punten in je Account op het moment dat je afziet van deelname zullen vervallen na veertien (14) dagen van de datum van uitschrijving.

 • Expedia kent alleen Punten toe aan de eigenaar van het Account dat werd gebruikt voor de kwalificerende boeking. Aanvullende individuen die in het reisplan vermeld worden als reiziger kunnen geen Punten sparen. Als je een reis boekt voor een ander individu als reisorganisator - door gebruik te maken van de Reisorganisator-instelling in je Expedia-account - dan spaart het individu's account dat je hebt gebruikt voor het boeken van de reis Punten voor de kwalificerende boeking, maar alleen als hun Expedia-account geregistreerd is voor het Programma en zij een actief Account hebben.

  Nadat een kwalificerende boeking is gemaakt, dan wordt het verwachte aantal Expedia Rewards-punten toegekend als 'in behandeling' tot dertig (30) dagen na afloop van je reis. Net als eerder vermeld, en voor alle duidelijkheid, betekent 'voltooide reis' dat jij, het Expedia Rewards-lid, verbleef in het door jou geboekte hotel, vloog in de door jou gereserveerde vlucht, reed in de door jou gereserveerde huurauto als onderdeel van je geboekte pakket, of deelnam aan de door jou geboekte activiteit en waarvoor je hebt betaald. Expedia Rewards-punten in behandeling kunnen niet ingewisseld worden. Dertig (30) dagen na afloop van je reis wijzigt de status van je punten van 'in behandeling' naar 'beschikbaar'. Pas wanneer de status wijzigt naar 'beschikbaar', komen Expedia Rewards-punten van de gebruiker in aanmerking om ingewisseld te worden. Het aantal Expedia Rewards-punten in behandeling die werden berekend tijdens de boeking zijn gebaseerd op de details van het geboekte en voltooide reisplan. Wijzigingen of annuleringen aan het geboekte reisplan leidt mogelijk tot een verschil tussen het geschatte aantal punten in behandeling en het uiteindelijke aantal punten dat voor dit reisplan toegekend worden aan het geregistreerde Ledenaccount. Er worden geen Expedia Rewards-punten gespaard voor wijzigings- of annuleringskosten die door leveranciers worden berekend.

  Expedia behoudt zich het recht voor om zowel Expedia Rewards-punten in behandeling als beschikbare punten in te trekken die gespaard of toegekend werden voor ongebruikte reisproducten. Expedia Rewards-punten worden ingetrokken in gevallen waar een Lid terugbetaling ontvangt, zowel van Expedia als van een reisleverancier of aanbieder. Punten die gespaard werden naar aanleiding van frauduleuze, bedrieglijke of vervalste informatie worden door Expedia ingetrokken.

  Expedia behoudt zich het recht voor om alle Ledenaccount-activiteiten te controleren. Als je Expedia Rewards Account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteit vertoont, kan Expedia je Account onmiddellijk sluiten of blokkeren en je verliest mogelijk al je gespaarde Expedia Rewards-punten. Als je je schuldig maakt aan enige frauduleuze activiteiten, behoudt Expedia zich het recht voor om enige juridische actie te ondernemen en heeft het gegronde redenen om enige ingewisselde Rewards die het resultaat zijn van zulke activiteiten in beslag te nemen. Bovendien ben je mogelijk aansprakelijk voor Expedia's financiële verliezen, met inbegrip van proceskosten en schadevergoedingen, en wordt je de deelname aan Expedia Rewards in de toekomst verboden. Expedia Rewards-punten van frauduleuze boekingen worden ingetrokken, en het Account dat hoort bij zulke frauduleuze boekingen wordt geblokkeerd van verdere activiteit m.b.t het sparen en inwisselen van Rewards-punten. Bel het nummer 02 200 63 71 als je de blokkering van een account of de intrekking van Expedia Rewards-punten wilt betwisten.

  Als je Account niet het correcte aantal Expedia Rewards punten weergeeft dat volgens Expedia toegekend zou moeten worden, dan behoudt Expedia zich het recht voor je Puntenaantal te verhogen of te verlagen. In zulke gevallen zal Expedia u hierover informeren. Als je van mening bent dat je Account het slachtoffer is van enige verdachte activiteit, neem dan onmiddellijk contact op met de klantendienst van Expedia. Als men overtuigd is dat je het slachtoffer bent van fraude, worden de Punten die je hebt gespaard overgedragen naar een nieuw Account.

  Het sparen van punten, inwisselwaarden en kwalificatievoorwaarden voor Elite Status zijn gebaseerd op de wisselkoers van de plaatselijke valuta tegen de VS dollar en zijn onderhevig aan veranderingen. Een overzicht van de gespaarde Expedia Rewards-punten en inwisselingsactiviteit kan bekeken worden op je Activiteitenpagina. Expedia Rewards-punten en Rewards hebben geen contante waarde en kunnen niet ingeruild of ingewisseld worden voor contanten. Expedia Rewards-punten mogen niet toegewezen, verkocht, overgedragen en/of beloofd worden aan derden. Je hebt geen eigendomsrechten of andere juridische belangen in Expedia Rewards-punten. Jij bent verantwoordelijk voor enige persoonlijke fiscale aansprakelijkheid in verband met de deelname aan het Expedia Rewards-programma en het gebruik van Rewards.

  Als een Lid meent dat hij of zij niet het correcte aantal Expedia Rewards-punten heeft voor een boeking, dient het Lid binnen negentig (90) dagen na afloop van de reis contact op te nemen met de klantendienst van Expedia op het nummer 02 200 63 71. Expedia bepaalt uiteindelijk of enige aanpassingen aan het puntenaantal gerechtvaardigd is voor de reis in kwestie. In geen enkel geval kunnen Expedia Rewards-punten handmatig gewijzigd worden van 'in behandeling' naar 'beschikbaar' voordat de periode van dertig (30) dagen na afloop van de reis verstreken is.

 • Het verwachte aantal Expedia Rewards-punten in behandeling dat wordt toegekend worden in behandeling gehouden totdat de reis is voltooid en de betaling is bevestigd. Zie de onderstaande tabel om te zien hoe lang het kan duren voordat punten in behandeling beschikbaar worden gesteld.

  Kwalificerende boeking Tijdlijn voor bevestiging van punten
  Vluchten 30 dagen na afloop van reis
  Pakketten (dynamic packaging) 30 dagen na afloop van reis
  Hotels betaald tijdens boeking 30 dagen na afloop van reis
  Hotels betaald tijdens verblijf 35 dagen na afloop van reis
  Activiteiten 30 dagen na afloop
 • Punten worden gespaard tegen de waarden die van tijd tot tijd bepaald worden op de pagina 'Voordelen' (zie https://www.expedia.be/rewards/howitworks#benefits). Punten kunnen gespaard worden door de volgende kwalificerende reisproducten te kopen op Expedia.be via je geregistreerde Account:

  • Hotels
  • Huurauto's bij verhuurders vermeld op www.Expedia.be*
  • Vluchten**
  • Activiteiten
  • Vlucht + Hotel-pakketten
  • Hotel + Auto-pakketten
  • Vlucht + Auto-pakketten
  • Hotel + Vlucht + Auto-pakketten
  *Autoverhuurders kunnen van tijd tot tijd wijzigen

  **De boeking van een vlucht moet rechtstreeks op Expedia.be worden voltooid. Wanneer de aankoop van een vlucht wordt voltooid op de website van een luchtvaartmaatschappij (zelfs als je oorspronkelijke zoekopdracht werd uitgevoerd op Expedia.be), komt deze boeking niet in aanmerking voor Expedia Rewards-punten

 • De volgende reisproducten kwalificeren niet voor het sparen van Expedia Rewards-basispunten:

  • Verzekering
  • Cruises
  • Pakketreizen
  • Producten van 3e partijen
  • Vluchten rechtstreeks geboekt via de website van een luchtvaartmaatschappij, zelfs als je oorspronkelijke zoekopdracht op Expedia.be werd uitgevoerd
 • Af en toe kan Expedia je de mogelijkheid geven om extra Expedia Rewards-bonuspunten te sparen. Je dient aan alle toepasselijke voorwaarden en bepalingen in verband met de specifieke bonuspunt-promotie te voldoen om Expedia Rewards-bonuspunten te sparen voor je geboekte en voltooide reizen. Expedia Rewards-bonuspunten worden op het moment van je boeking vermeld in je account als 'in behandeling', en worden beschikbaar gesteld na dertig (30) dagen na afloop van je reis, tenzij anders aangegeven in de voorwaarden en bepalingen van de promotie. Expedia Rewards-bonuspuntpromoties zijn van toepassing op gewijzigde boekingen op voorwaarde dat de gewijzigde boeking nog altijd voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van de promotie. Bonuspunt-promoties zijn niet van toepassing op geannuleerde boekingen. Promoties zijn alleen voor de ontvanger van de promotie en zijn niet overdraagbaar. Bonuspunt-promoties kunnen niet ingewisseld worden voor contanten. De coupon is nietig waar dit bij wet verboden is.

 • Expedia Rewards-punten vervallen niet zolang er ten minste elke achttien (18) maanden een kwalificerende aankoop of inwisselingsactiviteit plaatsvindt op Expedia.be via je account. "Kwalificerende aankoop of inwisselingsactiviteit" betekent een in aanmerking komende Expedia Rewards reis of reisproduct dat zowel geboekt als voltooid is en waarvan de punten bevestigd zijn, of de inwisseling voor een reisreward via je account. Alle punten in je account vervallen als er geen kwalificerende aankoop of inwisselingsactiviteit plaatsvindt gedurende een periode van achttien (18) maanden. Zodra Expedia Rewards-punten vervallen zijn, kunnen zij niet meer hersteld worden.

 • Expedia Rewards-punten kunnen ingewisseld worden voor boekingen bij Expedia Rate-hotels, voor kortingscodes voor Vlucht + Hotel-vakantiepakketten met een hotelverblijf bij een Expedia Rate-accommodatie, voor ‘Activiteiten’ en voor Expedia Rate-auto’s met de ‘Betaal nu’-optie. Rewards kunnen niet ingewisseld worden voor contanten en hebben geen contante waarde. Rewards kunnen niet gecombineerd worden met andere certificaten, coupons, kortingen, upgrades, prijzen of promoties. Rewards worden aangeboden als promotionele producten en zijn nietig indien ze voor contanten of een tegenwaarde doorverkocht worden, gewijzigd of gekopieerd worden. Ze kunnen in het geval van vernietiging, verlies of diefstal niet opnieuw uitgegeven worden. Rewards zijn niet geldig waar dit bij wet verboden is.

 • Leden kunnen beschikbare Expedia Rewards-punten inwisselen om het geheel of een deel van de kosten van een Expedia Rate-hotel te betalen, inclusief belastingen en toeslagen. Punten zijn 2x zo veel waard als je ze inwisselt bij VIP Access hotels in vergelijking met non-VIP Access hotels. Punten kunnen alleen ingewisseld worden wanneer de betaling aan Expedia wordt gemaakt op het moment van de boeking. Punten kunnen niet toegepast worden op annulerings- of wijzigingskosten, vooruitbetaalde reservaties, administratieve kosten of overige toeslagen.

 • Expedia RewardsLeden kunnen beschikbare Expedia Rewards-punten inwisselen voor Expedia-coupons van verschillende bedragen ('Reward-coupon') die toegepast kunnen worden op de kosten van een Vlucht + Hotel-pakket met een Expedia Rate-hotel. Wanneer je Expedia Rewards-punten inwisselt voor een Reward-coupon voor het bedrag van jouw keuze, dan ontvang je een Reward-kortingscode. De uitgegeven Reward-coupon wordt voor een periode van twaalf (12) maanden beschikbaar gesteld in het Expedia-account van het Lid, op de couponpagina van 'Mijn Account'. Zodra de code van de Reward-coupon uitgegeven wordt, kan de Reward-coupon ingewisseld worden door het Lid. Enige Voorwaarden & Bepalingen die van toepassing zijn op de Reward-coupon in kwestie, worden bevestigd op het moment van uitgifte. Door deze Voorwaarden & Bepalingen te aanvaarden, aanvaard je ook de Voorwaarden & Bepalingen van elke Reward-coupon die uitgegeven wordt. Ingewisselde Expedia Rewards-punten zullen afgetrokken worden van je Account op het moment dat de Reward-coupon wordt uitgegeven. Er worden geen Rewards-puntenaantallen of beschikbaarheid van Rewards bevestigd totdat het noodzakelijke aantal Expedia Rewards-punten is afgetrokken van het Ledenaccount en de Reward-coupon is uitgegeven.

  Reward-coupons kunnen alleen gebruikt worden voor Vlucht + Hotel-pakketten met een Expedia Rate-hotel op www.expedia.be en alleen wanneer de betaling aan Expedia overgemaakt wordt op het moment van de boeking. Reward-coupons zullen eerst toegepast worden op het hotelsegment van het pakket en vervolgens op het vluchtsegment, uitgezonderd belastingen, toeslagen of extra kosten die voor het pakket berekend worden. Let op: Enige toegepaste bedragen van de coupon die op het vluchtsegment van het pakket werden toegepast, worden terugbetaald op je kredietkaart, gewoonlijk binnen 10 werkdagen na je aankoop. Een Reward-coupon kan op maar één (1) pakket en één hotelkamer per boeking toegepast worden. Een Reward-coupon kan niet gebruikt worden voor het boeken van meerdere kamers in hetzelfde reisplan. Reward-coupons hebben geen contante waarde. Reward-coupons kunnen niet gecombineerd worden met of toegepast worden op enige andere certificaten, upgrades, prijzen of coupons. Alle belastingen, toeslagen en extra kosten die van toepassing zijn op de boeking, met inbegrip van maar zonder beperking tot bagagekosten, stoelupgrades, kosten voor extra personen, parkeerkosten, telefoonkosten en andere kosten die van toepassing zijn op de reservatie, zijn de verantwoordelijkheid van de reiziger, en Reward-coupons kunnen niet toegepast worden op zulke bedragen. Reward-coupons kunnen niet toegepast worden op annulerings- of wijzigingskosten, vooruitbetaalde reservaties, administratieve kosten of overige toeslagen. De coupon is nietig waar dit bij wet verboden is. Er worden geen Expedia Rewards-punten terugbetaald voor ongebruikte of verlopen Reward-coupons.

 • Leden kunnen beschikbare Expedia Rewards-punten inwisselen om de kosten van een huurauto gedeeltelijk of volledig te betalen wanneer Expedia de betaling op het moment van de boeking ontvangt. Dit wordt de ‘Betaal nu’-optie genoemd nadat je je autotype hebt geselecteerd.

  Alle ingewisselde punten en boekingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en beperkingen van de relevante reisleverancier. Wanneer het totale boekingsbedrag met punten betaald is, verzamelt het lid geen basis- of bonuspunten met die transactie.

  Betalen met punten is mogelijk bij geselecteerde autoleveranciers. Kijk op de website voor meer details. Als je voor een bepaalde auto je punten kunt gebruiken, kun je de punten op de boekingspagina inwisselen. Lees de Gebruiksvoorwaarden van Expedia voor extra voorwaarden over het inwisselen van punten.

 • Leden kunnen beschikbare Expedia Rewards-punten inwisselen om de kosten van een activiteit gedeeltelijk of volledig te betalen wanneer Expedia de betaling op het moment van de boeking ontvangt. Alle ingewisselde punten en boekingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en beperkingen van de relevante reisleverancier.

  Wanneer het totale boekingsbedrag met punten betaald is, verzamelt het lid geen basis- of bonuspunten met die transactie. Lees de Gebruiksvoorwaarden van Expedia voor extra voorwaarden over het inwisselen van punten.

 • Elite Status is een exclusief privilege van het Expedia Rewards-lidmaatschap. Alle leden treden toe tot het programma als Blue-lid en dienen aan de vereiste kwalificatiecriteria te voldoen. Alle voorwaarden en bepalingen van Expedia Rewards zijn van toepassing op Elite Status. Alleen boekingen die werden gemaakt in je geregistreerde Expedia Rewards-account kwalificeren voor Elite status, waaronder Expedia Rewards Silver en Expedia Rewards Gold. Bepaalde promoties en statusvoordelen van het programma zijn mogelijk niet beschikbaar voor leden die geen inwoners van België zijn.

  Expedia behoudt zich het recht voor om het Expedia Elite Status programma (het 'Expedia Elite Status programma') en/of deze Voorwaarden & Bepalingen stop te zetten of te wijzigen, of om eender wie, eender wanneer, de toegang tot het programma te verbieden.

  In geval van fraude of misbruik m.b.t. het Elite Status-programma, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de nodige administratieve en/of juridische maatregelen te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stopzetting van het lidmaatschap.

  Leden kwalificeren voor Elite Status door:

  1. Het gespecificeerde aantal hotelnachten te verblijven tegen een waarde van € 50 per nacht of meer, of;
  2. Een kwalificerende bestedingslimiet op Expedia.be te behalen. Aan de volgende criteria dient voldaan te worden tussen 1 januari en 31 december van een bepaald jaar:
  Silver7 hotelkamernachten of € 5.000 als kwalificerende uitgave op Expedia.be
  Gold15 hotelkamernachten of € 10.000 als kwalificerende uitgave op Expedia.be

  De kwalificerende reis of activiteit dient uiterlijk om 23.59 uur PT op 31 december van het kwalificerende jaar voltooid te zijn om in aanmerking te komen voor een hoger lidmaatschap en overnachtingen. Een reis die begint en eindigt in een verschillend kalenderjaar telt mee voor een hoger lidmaatschap in het huidige en volgende kalenderjaar.

  De uitgaven op Expedia.be die in aanmerking komen om je te kwalificeren voor Elite Status kunnen gemaakt worden op de volgende producten: hotels, vluchten, autoverhuur, pakketten en activiteiten. Elite Status kan naar goeddunken van Expedia ingetrokken worden als de reis die tot de bereikte status leidde, niet is voltooid.

  Zodra de Elite Status bereikt is, blijft deze geldig voor het volledige kalenderjaar waarin je je kwalificeerde, het volgende volledige kalenderjaar en t/m 28 februari van het jaar daarop, tenzij anders aangegeven.

  1. Expedia Rewards-bonuspunten: Expedia Rewards Silver-leden sparen een bonus van 10% op alle gespaarde basispunten. Bonuspunten worden dertig (30) dagen na afloop van je reis toegekend.
  2. Exclusieve hotelvoorzieningen: Silver leden genieten van exclusieve voorzieningen bij meer dan 900 deelnemende VIP Access hotels. Voorzieningen variëren per accommodatie. De hotels die tot het VIP Access hotelnetwerk behoren en exclusieve voorzieningen aanbieden kunnen altijd wijzigen. De aangeboden voorzieningen per gegeven hotel kunnen altijd wijzigen. Exclusieve voorzieningen zijn alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en worden enkel verstrekt aan bijkomende reizigers die geboekt werden via het Silver account van het Lid naar goeddunken van het hotel en op basis van beschikbaarheid.
  3. Priority klantendienst: Silver leden genieten van snellere doorverbindingen en service wanneer zij de klantendienst van Expedia contacteren.
  4. Exclusieve Silver deals: van tijd tot tijd worden exclusieve, speciale deals gegeven aan Silver leden. Kortingen gelden niet voor activiteiten die zijn geboekt via Expedia.be.
  5. Exclusieve voordelen van een toegewijde conciërgeservice in Hawaï en Orlando bij Expedia Local Expert®. Er kunnen beperkingen gelden. Onder voorbehoud van wijzigingen naar eigen goeddunken van Expedia. Kortingen gelden niet voor activiteiten die zijn geboekt via Expedia.be.
  1. Expedia Rewards-bonuspunten: Expedia Rewards Gold-leden sparen een bonus van 30% op alle gespaarde basispunten. Bonuspunten worden dertig (30) dagen na afloop van je reis toegekend.
  2. Exclusieve hotelvoorzieningen: Gold leden genieten van exclusieve voorzieningen bij meer dan 900 deelnemende VIP Access hotels. Voorzieningen variëren per accommodatie. De hotels die tot het VIP Access hotelnetwerk behoren en exclusieve voorzieningen aanbieden kunnen wijzigen. De aangeboden voorzieningen per gegeven hotel kunnen altijd wijzigen. Exclusieve voorzieningen zijn alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en worden enkel verstrekt aan bijkomende reizigers die geboekt werden via het Gold account van het Lid naar goeddunken van het hotel en op basis van beschikbaarheid.
  3. VIP Access hotelupgrades: Gold leden genieten bij het inchecken van upgrades, onder voorbehoud van beschikbaarheid, bij meer dan 1.400 deelnemende VIP Access hotels. Deelnemende hotels kunnen gevonden worden door uit het kijken naar het VIP Access icoon op Expedia.be wanneer je boekt. VIP Access hotelupgrades zijn alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en worden enkel verstrekt aan bijkomende reizigers die geboekt werden via het Gold-account van het Lid naar goeddunken van het hotel en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
  4. Toegewijde klantendienst: Gold-leden genieten van een express klantendienst van een exclusief team toegewijde Expedia Rewards Gold-reisspecialisten, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
  5. Exclusieve Gold deals: van tijd tot tijd worden exclusieve, speciale deals gegeven aan Gold leden.
  6. Exclusieve voordelen van een toegewijde conciërgeservice in Hawaï en Orlando bij Expedia Local Expert®. Er kunnen beperkingen gelden. Onder voorbehoud van wijzigingen naar eigen goeddunken van Expedia. Kortingen gelden niet voor activiteiten die zijn geboekt via Expedia.be.