PDF

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatste herziening: 15-02-2024
Hallo en welkom!Bedankt dat u de tijd neemt om deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) te lezen.
Deze Voorwaarden zijn belangrijk omdat ze, samen met onze boekingsbevestiging die u per e-mail ontvangt (de ’Boekingsbevestiging’), de juridische voorwaarden omvatten die van toepassing zijn op de Reisservices die via onze Service aan u ter beschikking worden gesteld. Ze zijn ook van toepassing op uw interactie en communicatie met ons via onze Service.
U kunt onze Service alleen gebruiken als u deze Voorwaarden accepteert. Ook als u een Reisservice wilt boeken, dient u deze Voorwaarden te accepteren. Als u deze Voorwaarden niet accepteert, dient u onze Service niet te gebruiken en geen Reisservice te boeken.
We kunnen deze Voorwaarden op enig moment wijzigen en u dient de gewijzigde Voorwaarden dan te accepteren om onze Service te kunnen blijven gebruiken. We raden u aan een exemplaar van deze Voorwaarden op te slaan of af te drukken.
In deze Voorwaarden:
Verwijzen ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ naar Expedia, Inc., een onderneming opgericht in de staat Washington, gevestigd te 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119, VS, die onze Service levert.
Verwijst ‘Expedia Travel’ naar Travelscape LLC, een onderneming die is geregistreerd en gevestigd in de VS op het adres 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803.
Verwijst ‘ons Concern’ naar ons, onze dochterondernemingen en partnerbedrijven.
Verwijst ’onze Partners’ naar enige aangesloten, co-branded of gekoppelde website via welke ons Concern inhoud of service aanbiedt.
Verwijst ’onze Service’ naar het beschikbaar stellen van onze websites, apps en online tools.
Verwijst ’Reisaanbieder’ naar de reisleverancier die de Reisservices via onze Service aan u ter beschikking stelt.
Verwijst ‘Reisservices’ naar de reisservices die u via onze Service ter beschikking worden gesteld door de betreffende Reisaanbieder(s), zoals een verblijf in een accommodatie, vluchten, autohuur of activiteiten.
Verwijst ’u’ naar u, de reiziger, wanneer u onze Service gebruikt of via onze Service een boeking doet.
Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door.
Artikel 1 Regels en beperkingen
Naast deze Voorwaarden zijn op uw boeking ook andere voorwaarden en bepalingen van Reisaanbieders (zoals de vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij of de algemene voorwaarden van een accommodatie) van toepassing (‘Regels en beperkingen’).
Als u een boeking wilt doen, dient u de Regels en beperkingen van de door u geselecteerde Reisaanbieder te accepteren (zoals betaling van verschuldigde bedragen, restitutiebeleid, boetes, beschikbaarheidsbeperkingen en gebruikmaking van deals of services, enz.). De betreffende Regels en beperkingen worden u kenbaar gemaakt voordat u een boeking doet en zijn door verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.
Als u inbreuk maakt op de Regels en beperkingen van een Reisaanbieder, kan uw boeking worden geannuleerd en kan u de toegang tot de betreffende Reisservice worden ontzegd. Mogelijk raakt u ook het geld kwijt dat u voor een dergelijke boeking heeft betaald en belasten wij of de Reisaanbieder uw rekening voor kosten die wij of de Reisaanbieder door een dergelijke schending hebben opgelopen.
Reisaanbieders kunnen individuele personen zijn die handelen als consument-naar-consument of professionals die handelen als bedrijf-naar-consument. Reisaanbieders die ons hebben laten weten als een individuele persoon (geen professional) te handelen, worden in onze Service aangeduid als particuliere gastheer of -vrouw of particuliere aanbieder. Als u met een individuele persoon een overeenkomst aangaat tussen consumenten, dient u er rekening mee te houden dat het consumentenrecht niet van toepassing is op uw contract met de Reisaanbieder. De Reisaanbieder is uitsluitend verantwoordelijk voor diens beslissing om te handelen als een consument of als een bedrijf en voor verklaringen aan u ten aanzien van hun status.
In bepaalde landen geldt dat, wanneer betaling wordt geïnd op het moment dat de boeking wordt gedaan, Expedia Travel mogelijk de Reisaanbieder is met als doel de Reisservice aan u beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot Reisservices die in de Europese Unie worden geleverd ingevolge Artikel 28 en Artikel 306-310 van de btw-richtlijn van de EU 2006/112/EG en enige overeenkomstige nationale wetgeving in een land. In dergelijke gevallen zijn de Regels en beperkingen de algemene voorwaarden van de onderliggende leverancier (zoals de vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij, de algemene voorwaarden van een accommodatie of de huurovereenkomst van een autoverhuurbedrijf).
Artikel 2 Onze service gebruiken
Onze regels
We bieden onze Service aan om u te helpen informatie te vinden over Reisservices en om u te assisteren bij het boeken van die Reisservices. Het aanbieden van deze Service dient geen enkel ander doel.
We streven ernaar u via onze Service veel reisopties aan te bieden. Onze Service voorziet niet in een limitatieve opsomming van reisopties die beschikbaar zijn op een bepaalde bestemming of in reactie op een bepaalde zoekopdracht. Reisservices die via onze Service kunnen worden geboekt en aanvullende reisopties zijn mogelijk ook beschikbaar via andere distributiekanalen.
U gaat akkoord met het volgende:
 • U gebruikt onze Service uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
 • U bent ten minste 18 jaar oud en u hebt de wettelijke bevoegdheid om contracten aan te gaan.
 • U gebruikt onze Service op wettige wijze en overeenkomstig deze Voorwaarden.
 • Alle informatie die u verstrekt, is waar, accuraat, actueel en volledig.
 • Als u een account bij ons heeft:
 • Beschermt u uw accountgegevens.
 • Bent u verantwoordelijk voor het gebruik van uw account door uzelf of door anderen.
 • Als u namens anderen boekt:
 • Verkrijgt u hun toestemming voordat u uit hun naam handelt.
 • Informeert u hen over de voorwaarden die op de boeking van toepassing zijn (inclusief de Regels en beperkingen) en verzekert u zich ervan dat ze met dergelijke voorwaarden instemmen.
 • Bent u verantwoordelijk voor de betaling van verschuldigde bedragen, voor het indienen van wijzigings-/annuleringsverzoeken en voor alle overige zaken die op de boeking betrekking hebben.
U gaat er ook mee akkoord de volgende handelingen niet uit te voeren:
 • Valse of frauduleuze boekingen doen.
 • Enige inhoud op onze Service bekijken, monitoren of kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde methode of handmatig proces.
 • De beperkingen in robotuitsluitingsheaders op onze Service te schenden of andere ingestelde maatregelen om toegang tot onze Service te voorkomen of beperken, te omzeilen.
 • Acties uitvoeren die een onredelijke of grote belasting van onze infrastructuur tot gevolg hebben of zouden kunnen hebben.
 • Deeplinken naar enig deel van onze Service.
 • Enig deel van onze Service ’framen’, ’spiegelen’ of anderszins opnemen in enige andere website.
Toegang
We kunnen binnen redelijkheid iedereen op enig moment en om elke geldige reden de toegang tot onze Service ontzeggen. We kunnen ook op enig moment verbeteringen en veranderingen doorvoeren in onze Service.
Account
Als u een account wilt aanmaken, dient u 18 jaar of ouder te zijn en de instructies voor het aanmaken van een account te volgen die via onze Service worden verstrekt.
Met de inloggegevens van het account dat u aanmaakt via onze Service (een ‘Expedia Group-account’) heeft u naast onze Service ook toegang tot andere sites, apps, tools en services die worden aangeboden door leden van onze Bedrijvengroep (waaronder Hotels.com en vrbo). Wanneer u uw